Novo!

ZORANIĆ-vijeće za hrvatsku knjigu: OTVORENO PISMO

beskucnik

Do 19.03.2015. pokrenuto je 126.378 ovrha nad nekretninama. 5542 dužnika ostala bez stana, a ostali su zahtjevi riješeni nagodbama, obustavama, zastarama ili postupci još traju. Dobrovoljno je ispraznilo i predalo stan 5386 dužnika. Ovrhe nad nekretninama od početka 2015. godine provode se prema novim pravilima, jedno od njih je i da su javne dražbe oduzete sudovima i prebačene na Finu. U Očevidniku ovrha nad nekretninama, koji se nalazi na web-stranici HGK, stoji da je po općinskim sudovima zakazano 530 javnih dražbi kuća i stanova. Većina oglašenih kuća prodaje se za trećinu njihove vrijednosti jer se na prvoj javnoj dražbi, kada se nekretnina ne smije prodati ispod dvije trećine cijene, rijetko pojavljuju kupci.

Iako su sva primanja po osnovi socijalne skrbi zaštićena sredstva koja se ne smiju ovršiti, na primjeru J.T. (podaci poznati podnositeljima) iz I., proizilazi kako se i ta sredstva ovršuju! Ovršene su naknade za njezinog bolesnog sina!

Zagrebačka banka pritom je klijentici objasnila kako su morali prislno naplatiti neka prijašnja dugovanja, te kako to nema veze s njima, nego s Finom. U Fini su joj, pak, kazali kako su oni banku obavijestili o ovrsi, kao i da je banka u roku od osam dana trebala otvoriti zaštićeni račun i na njega prebaciti zaštićena sredstva. Međutim, banka ih navodno nije kontaktirala, a Fina je deveti dan skinula sredstva s računa. Iz Zagrebačke banke, međutim, navode kako od Fine nisu zaprimili nalog za otvaranje zaštićenog računa, te objašnjavaju kako banka u tom slučaju nije nije nalogodavatelj već samo izvršitelj ovršnog naloga. Ističu i kako prema šifri uplate banka nije nikako mogla unaprijed prepoznati da uplata predstavlja zaštićeno primanje, niti je takvu informaciju dobila od klijentice ili uplatitelja.

K. H. (38) iz Z., (koja želi ostati anonimna) grije se na plin i nije u sustavu toplane niti je sklopila ikakav ugovor s HEP Toplinarstvom. 19. listopada 2015. Saznaje da je HEP Toplinarstvo preko javnog bilježnika ovršilo njezinu dvogodišnju kćer M. H. Stajalo je da je djevojčica dužna 969,49 kuna za neplaćanje grijanja iz veljače i ožujka. Uz to, javnom bilježniku pripada naknada od 112,50 kuna, a ako se ovrha ne plati u roku osam dana, naknada će narasti na 150 kuna. Odmah je reagirala. Stupila je u kontakt s javnim bilježnikom, HEP Toplinarstvom, Pravobraniteljicom za djecu, Poreznom upravom i Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP) te sve prijavila policiji.
Javni bilježnik je priznao pogrešku. Pitanje je se što bi bilo da se postupak ovrhe nastavio dalje i kako su u HEP Toplinarstvu uopće došli do OIB-a dvogodišnje djevojčice. Tko nadzire davanja OIB-a i zašto su uzeli OIB dvogodišnje djevojčice? Zar Porezna tako olako daje OIB kome god zatreba? Zar u sustavu HEP-a postoje OIB-i svih građana? Tko štiti dijete osim konvencije o pravima djeteta?

K. K. iz O. (podaci poznati podnositeljima) zaprimio je nalog za izravnu naplatu putem Fine, radi potraživanja Hrvatskih voda, iako mu nikada nikakvo rješenje niti račun nije dostavljeno, a potpis na dostavnici rješenja je njemu potpuno nepoznat, što bi imalo osobine kaznenog djela krivotvorenja službene isprave. Isti je treću godinu ovršen prethodnim ovršnim rješenjem Općinskog suda u Puli zbog alimentacije, mada je istu redovno plaćao! U tom primjeru, događa da ista sutkinja donosi i ovršno rješenje i rješenje po žalbi (iako ga po zakonu mora donijeti županijski sud) i očitovanje po pritužbi predsjedniku suda, na upravo od nje počinjene protuzakonitosti, po principu “kadija te tuži – kadija ti sudi“!

Ovo su samo primjeri realnih životnih situacija iz kojih je jasno kako i tvrtke u državnom vlasništvu zlorabe ovršni zakon i druge zakone i ovršuju građane osnovom vlastitih potraživanja iznosa koji nikako ne mogu imati formalno-pravne osobine duga. Unatoč tomu, i takvi ovršni postupci se pokreću.

Također je jasno da se ovršuju iznosi koji se ne smiju ovršivati!

Nadalje, jasno je da je u RH potpuno moguće, korištenjem pravnih sredstava, upravo zbog mankave zakonske regulative, ovršiti i osobu koja ništa ne duguje!

Ovo je moguće stoga što se prijedlozi za ovrhu rutinski provode temeljem vjerodostojne isprave, a vjerodostojnost koje nitko u ovršnom postupku nema obavezu provjeravati po službenoj dužnosti te se svaka isprava načelno smatra vjerodostojnom, te nijedan sudac za propuste ne snosi nikakve sankcije. K tomu, vjerodostojne isprave iskazuju postojanje tražbine, ali ne i postojeću podmirenost iste! Takvo stanje upravo omogućuje socijalno uništavanje Hrvata, jer omogućuje praktično svakome da ovrši svakoga jer ovrhovoditelj nije prisiljen dokazivati postojanje duga. Dovoljno je da priloži pismeno iz kojeg je razvidno kako mu je, po njegovoj vlastitoj knjigovodstvenoj evidenciji, netko duguje neki iznos!

Tek po žalbi ovršenika i prilaganjem dokaza o neopravdanosti ili zastarjelosti potraživanja, se eventualno pokreće odbačaj prijedloga i upućuje na sudski postupak.
Budući da u sudskom ovršnom postupku žalba ne odgađa provedbu ovrhe, te se ovršenika upućuje na pokretanje parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, ovršenika se dovodi u nepovoljan položaj u odnosu na ovrhovoditelja. To je po Zakonu o suzbijanju diskriminacije, diskriminacija temeljem imovnog stanja! Naime, po donošenju ovršnog rješenja, 50% ovršenikovih prihoda uplaćuje se ovrhovoditelju. Time ovrhovoditelj mjesečno raspolaže sa svim svojim i 50% ovršenikovih prihoda, a ovršenik tek sa 50% svojih. Praktično je nemoguće da ovršenik sa, primjerice, 2501 kn/mj može snositi troškove odvjetnika, financijskog vještačenja, sudskih troškova i pristojbi itd. koji mogu iznijeti o desetke tisuća kuna, i time uspješno u svoju korist privesti parnicu kraju u razumnom roku, jer troškove ima podmirivati odmah, a isti mu se namiruju tek po završetku parnice!

Kako je pravno načelo da rizik zajma novca poslovni rizik zajmodavca, a ne zajmoprimca, tako je pravno logično da bi kreditiranje građana bio poslovni rizik banaka. Upravo stoga banke pri realizaciji kreditnih aranžmana o trošku klijenta rade osiguranja kredita, životno osiguranje itd. Takvim načinom je putem ovrha, zajmodavac svoj poslovni rizik “prebacio“ zajmoprimcu! U primjerima kada klijent ostane bez prihoda nakon realizacije kredita čime je onemogućen u vraćanju anuiteta, banke se lako naplate putem osiguranja. No, mada (navodno) naplate osiguranje ili u dijelu ili cjelini, čime ostvaruju i dobit, nakon toga znaju dugove prodati tvrtkama koje se upravo bave naplatama. To bi bilo dvostruko naplaćivanje po istoj osnovi! Ako je dug plaćen, bez obzira je li to ostvareno otplatom kredita, osiguranjem ili preko jamaca, dug prestaje postojati! Mada duga de facto nema, potpuno ga je moguće ponovo naplatiti! Dakle, radi se o totalom socijalnom “ubojstvu“ hrvatskih građana!

Smatramo takve pojavnosti suprotnima Ustavu RH po komu je Hrvatska i socijalna država!

Postavljamo jasno i decidirano pitanje mandataru Vlade RH i svim ministrima:

Što i kako ćete učiniti da se ovakve pojavnosti jednom zauvijek onemoguće!

Napisali:
Berislav Bilandžić, predsjednik
Krešimir Kalmar, potpredsjednik

Podržava: Građanska akcija official HR

Nikad prodan Domovini odan!

Stric Ivan!

tekst-i-fotografija

Oglasi
error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: