Hrvati najbolji vojnici

Najbolji vojnici
Hrvatski narod smješten je na takovom geopolitičkom prostoru, koji je bio i jest prekretnica dvaju svjetova, granica iztoka i zapada s jedne strane, a s druge strane medja prema srednjoj Europi.

Taj položaj trebalo je čuvati stoljećima, svoju zemlju trebalo je braniti od stotinu neprijatelja, koji su se pojavljivali u raznim narodima, na raznim mjestima i u razno vrieme.

Hrvatski narod dokazao je, da je sposoban čuvati i bdjeti na granici zapadne kulture, on je dokazao svojim stoljetnim držanjem i borbom, da je dorastao svim zadatcima, koje je poviest nanosila i koje je trebao rješavati mačem u ruci.
Bilo je težkih časova, prilike su iz iskivale nadčovječne žrtve, dogadjalo se, da je ciela Europa živjela u bojazni gubeći glavu, a mali hrvatski narod ostao je nepokolebivo na granici braneći svoju zemlju, svjestan svoga zadatka i dužnosti.

Hrvati se pojavljaju u ovim krajevima ne kao gosti, oni niesu došli u darovanu zemlju, niti su je zaposjeli kakovom političkom igrom i prevarom. Hrvati su došli na Jadran i u Panoniju kao ratnici sa mačem u ruci i ove krajeve su osvojili uz žrtvu svojih života i vlastite krvi.
Od tada pa sve do najnovijih vremena Hrvati niesu napuštali borbu, oni niesu nikada smetnuli s uma, da su sinovi ratnika, pokoljenje vojnika, unuci branitelja zapadne kulture, civilizacije i kršćanstva.

I danas, kao sinovi boraca i ratnika ne zaboravljamo svoje junačke prošlosti, ne smećeno s uma snagu velike Hrvatske, snagu u oružju, snagu u našoj vojsci, jer dokle god živi u nama sviest oružanog odpora prema neprijatelju, dok našim dušama vlada uvjerenje samoodržanja uz cienu borbe i žrtava — ne ćemo i ne možemo nestati.
Hrvat nije nikada bio rob, on je istina bio stoljećima lišen slobode, ali se je vječno borio da ju poluči, a narod lišen slobode koji se bori, narod koji se nije pomirio sa robstvom,nego nastoji borbom i krvlju steći slobodu, nije rob.

Hrvati su narod boraca i vojnika, koji se je, na žalost, mnogo puta borio za tudje probitke, ali se je uviek borio častno i hvalevriedno.Unatoč svega toga dvadeset godišnje robstvo bacilo nas je u zaborav.
Slabo su nas poznavali. Ni znalo se za nas nije. Razna gospoda su nas poistovjećivala s Česima, Slovacima, Slovencima, Srbima i Bugarima, a ako su nas kada spomenuli i poimence, to je bila rieč o fosilu, o predmetu, »o narodu, koji je nekad bilistao« a danas ga više nema.Izbrisali su nas, žive su nas pokopati!

Nitko nas nije znao.

A mi smo čamili u robstvu prokletstva, mi smo patili snagom mučenika, mi smo vjerovali vjerom boraca, mi smo čekali. Čekali smo zgrčenih pesti i stisnutih zubiju.I kada je žudjeni čas naše vjere došao stvarnošću sadašnjice,upoznala nas je javnost.
Upoznali su nas kao junake, kao učenjake, kao umjetnike, upoznali su nas kao ljude jake duhom, mišicom i poštenjem. U tom upoznavanju hrvatskog naroda sa svjetskom javnošću najviše su pridonieli hrvatski legionari.

Da o tome dalje govorimo? Nije potrebno! Djela neka govore!

Ulomak iz knjige Franje Bubanića-Hrvati junaci iztoka.

Nikad prodan Domovini odan!

Stric Ivan!

tekst-i-fotografija

Jedna misao o “Hrvati najbolji vojnici

Komentari su zatvoreni.