Blitzkrieg

A što drugo nego poručiti vladajućima, neka se pripaze što rade, jer nam voda polako prelazi preko nosa! A ako ustanemo, teško da će mo odmah sjesti, onako kako bi oni željeli! ... Nikad prodan Domovini odan! Stric Ivan!