Hrvati najbolji vojnici

Hrvatsko obrambeno štivo

Najbolji vojnici
Hrvatski narod smješten je na takovom geopolitičkom prostoru, koji je bio i jest prekretnica dvaju svjetova, granica iztoka i zapada s jedne strane, a s druge strane medja prema srednjoj Europi.

Taj položaj trebalo je čuvati stoljećima, svoju zemlju trebalo je braniti od stotinu neprijatelja, koji su se pojavljivali u raznim narodima, na raznim mjestima i u razno vrieme.

Hrvatski narod dokazao je, da je sposoban čuvati i bdjeti na granici zapadne kulture, on je dokazao svojim stoljetnim držanjem i borbom, da je dorastao svim zadatcima, koje je poviest nanosila i koje je trebao rješavati mačem u ruci.
Bilo je težkih časova, prilike su iz iskivale nadčovječne žrtve, dogadjalo se, da je ciela Europa živjela u bojazni gubeći glavu, a mali hrvatski narod ostao je nepokolebivo na granici braneći svoju zemlju, svjestan svoga zadatka i dužnosti.

Hrvati se pojavljaju u ovim krajevima ne kao gosti, oni niesu došli u darovanu…

View original post još 351 riječ