Popis novinara suradnika UDBA-e

153e6f4d254517

 

U hrvatskoj je obavjestajnoj zajednici godine 1997. sacinjen dokument pod nazivom “SURADNICKA MREZA”sluzbe drzavne sigurnosti RSP-a SRH (djelomicna rekonstrukcija) u kojemu je navedeno i oko 200 osoba za koje se tvrdi da su bili suradnici bivse jugoslavenske tajne sluzbe, poznate pod nazivom Udba. Dokument je odmah oznacen “vrlo tajnim” i nikad dosad nije cjelovito ni djelomicno objavljen. O njemu se samo nagadjalo, kao i o imenima onih koji su u njemu navedeni kao suradnici Udbe.

Hrvatski list je dulje vrijeme u posjedu tog dokumenta. Nismo ga objavljivali jer smo bili uvjereni da je odavno u javnosti, a napose u politickim strukturama, prestala potreba za politickom ili politikantskom uporabom nekadasnjih politickih angazmana pojedinaca koji su u vecoj ili manjoj mjeri i danas angazirani na javnim poslovima. Kako ni politicka vlast od samoga pocetka stjecanja nezavisnosti nije zeljela potezati problem lustracije, promicuci, po nasem misljenju ispravnu ideju pomirdbe unutar hrvatskog naroda, nije bilo posebna razloga ni povoda objaviti popis suradnika u mrezi nekadasnjih jugoslavenskih tajnih sluzbi.

Vrijeme je, medjutim, pokazalo da je problem samo potisnut, ne i adaktiran s moralno-politickim vrjednosnim ocjenama. U tako neprociscenoj Hrvatskoj s vremena na vrijeme pokrecu se rasprave o tome tko jest, a tko nije radio za tajnu sluzbu bivse drzave, a to se redovito dogadja uslijed medjusobnih privatnih obracuna pojedinaca i interferencije njihovih politickih ili radnih ambicija.

Nedavno je glavni bivsi urednik HTV-a iz razdoblja 1991 i 1992. godine, izjavio kako ima popis novinara koji su radili za Udbu, a koji su, kako je rekao, i danas aktivni na drzavnoj televiziji i u drugim medijskim kucama. Marcinko nije popis objavio. Nakon istupa koji je izazvao pravu buru u hrvatskoj javnosti, naglo je zasutio i prestao davati izjave za javnost, kao sto odbija objaviti obecani popis hrvatskih novinara i Udbinih suradnika.

Mi smo se ovog puta odlucili objaviti dokument s popisom Udbinih suradnika, medju kojima ima i danas aktivnih i poznatih novinara, ali bivsih i sadasnjih vrlo poznatih politicara. Pritom, Hrvatski list ni u kom slucaju ne zeli objavom popisa potaknuti ni proizvesti linc osoba koje je obavjestavna zajednica navela da su bili suradnici tajnih sluzbi propale drzave.

Isto tako Hrvatski list objavom ove “Suradnicke mreze” ne jamci istinitost podataka navedenih u njoj. Mi samo jamcimo da objavljeni dokument potjece iz hrvatskih sigurnosnih sluzbi iz 1997. godine.

Po nasim nepotvrdjenim spoznajama rekonstrukciju suradnicke mreze sacinio je Josip Perkovic, koji je i sam bio sef Udbe na podrucju Hrvatske za vrijeme Jugoslavije, a pocetkom rata je “presao na hrvatsku stranu”.

Perkovic je najvjerojatnije 1997. godine na zahtjev obavjestajne zajednice izradio dokument u kojemu je naveo osobe za koje je znao da su unutar Udbine suradnicke mreze. Poznato nam je i to da je ovaj tajni dokument bio i kasnije pronadjen prilikom pretresa stana Miroslava Separovica koji je jedno vrijeme bio sef obavjestajne zajednice u Hrvatskoj.

Dakle Hrvatski se list objavom popisa oznacenih “suradnika” Udbe ne zauzima ni za kakav revansizam prema tim osobama niti ih zeli moralno ili politicki diskvalificirati ili ekskomunicirati, posebice i zbog cinjenice da je informativna razina suradnje sa zloglasnim jugoslavenskim sluzbama odavno izgubila znacenje kaznenog djela, a jos vise zbog mogucnosti da su neki pojedinci bili registrirani kao suradnici mimo njihova znanja, a samo na osnovu jednog ili vise razgovora te da su u Udbinim dosjeima dobili i kodno ime bez svoga znanja.

No, drzimo da javnost ima pravo znati da postoji dokument hrvatskih sigurnosnih sluzbi s naznacenim imenima Udbine suradnicke mreze u Hrvatskoj. A kad je rijec o samim novinarima potrebno je samo podsjetiti da je nedavno i Hrvatsko novinarsko drustvo, uz ostalo, istaknulo kako za bilo kojeg novinara nije casno suradjivati s bilo kojom tajnom sluzbom, jugoslavenskom ili hrvatskom.

Udba je u Hrvatskoj godisnje koristila 2.000 suradnika

U tajnom dokumentu “Suradnicka mreza”…navodi se da u suradnicku mrezu spadaju osobe koje su bile suradnici i operativne veze, a za “glavni princip zasnivanja suradnje navodila se dragovoljnost motivirana domoljubljem i humanizmom (socijalisticka svijest). Tek su izuzetno, zbog siguronosnih ili operastivnih razloga, suradnja mogla zasnivati na materijalnom i drugom interesu ili na kompromitirajucem materijalu.”

“Suradnik je bio definiran kao osoba koja svjesno, tajno, organizirano i kontinuirano prikuplja podatke i obavjestenja ili izvrsava druge zadatke za potrebe Sluzbe…”, kaze se u dokumentu pod nazivom ” Suradnicka mreza”. U nastavku se potanko objasnjava sto je bila zadaca suradnika.

Uz ostalo: prikupljanje podataka i obavjestenja o odredjenoj obavjestajnoj, teroristickoj ili protuustavnoj djelatnosti, kao i podatke i obavjestenja od znacaja za sigurnost i medjunarodne, gospodarske i druge interese SFRJ, neposredno ucestvovanje u operativnim operacijama, operativnim i dvojnim kombinacijama, plasiranje pripremljenih informacija i dezinformacija, uloga veznika ili rezidenta za drzanje na vezi drugih suradnika, ucestvovanje u tajnom pracenju i osmatranju…”

Suradnici su kategorizirani, stoji nadalje u “suradnickoj mrezi kao suradnici obavjestajci, suradnici rezidenti, suradnici dvojnici, suradnici baza, suradnici u razvoju. SDS, odnosno Udba angazirala je suradnike i na prostoru SFRJ i u inozemstvu, te je bila duzna suradniku i operativnoj mrezi pruziti pravnu ili svaku drugu pomoc, isplacivati i dogovorenu materijalnu naknadu, ako je suradnik motiviran materijalnim motivma.

U posebnom poglavlju pod nazivom “Stanje u Hrvatskoj” istice se, da je Sluzba izmedju 1980. i 1990. godine godisnje koristila oko 2.000 suradnika i operativnih veza po svim linijama rada (u ovaj broj nije uracunata suradnicka mreza obrambenih priprema i osiguranja osoba i objekata.)

Dodaje se da je tijekom svake godine dolazilo do fluktuacije suradnicke mreze, tj. jedan dio mreze je brisan, ali su s druge strane angazirane, nove osobe za suradnju. Na kraju opisnog dijela suradnicke mreze navodi se, da su se suradnicki dosjei nalazili u Centrima SDS odnosno kod operativnih djelatnika, koji su suradnike drzali na vezi.

“Postala je obveza da se dosjei suradmika sa kojima je prekinuta suradnja sredjeni dostave sjedistu Sluzbe radi odlaganja u dokumentaciju. Medjutim ova obveza nije dosljedno postovana. Tek je 1990. godine izvrsena djelomicna analiza deregistrirane suradnicke mreze o cemu postoji i mikrofilmski zapis u V odjelu SZUP-a “Na samom kraju:” temeljem nama poznatih podataka u suradnickom odnosu s a SDS RSUP-a SRH bile su slijedece osobe: “

Popis:

Inoslav Besker – Olivier, Centar Zagreb, vjerske zajednice
Ante Lentic -“Jakov” i “Zivko”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Obrad Kosovac
Mirjana Rakic – “Lora”, centar zagreb, kontraobavjestajna problematika
Zvonko Varosanec – “Pan”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ante Kesic – “Pajo”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Zarko Modric – sportski trener i novinar, “Bole”, centar Zagreb, kontrasobavjestajna problematika
Mario Profaca – “Sokrat”, centar Zagreb, hrvatski nacionalizam i kontraobavjestajna problematika
Zvonko Zmazek – “Orao”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Zeljko Brichta – “Javor”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Petar Brecic – “Ivo” , centar Zagreb, unutarnja problematika
Drazen Delac – “Mladen”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Drago Subic – “Volonter”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Mladen Plese – centar Zagreb
Tomislav Jakic – “Jantar”, centar Zagreb, unutarnja i kontraobavjestajna problematika
Dubravko Grakalic – “Lenon”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Vladimir Funic – “Sportas”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Josip Marotti – “Ares”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ljerka Njers –
Miroslav Vecenaj – “Zeljko”, centar Zagreb
Dalibor dr. Brozovic – “Forum”, centar Split, unutarnja problematika
Branko dr Bosnjak – “Vrtlar” i “Parker”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Josip Ivicevic Bakulic – “Zona”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Goran Beus – “Odisej”, centar Split i Zagreb
Dr Mladen Zvonarevic – “Denis” i njegova supruga “Avican”
Borka dr. Bozic – “Bobo”, centar Sisak, unutarnja problematika
Branimir Podhratski – “Kant”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Josip Malic – “Pedagog”, direktor Skolske knjige, centar Zagreb
Dubravko Kustrak -“Elektron”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ante dr Franic – “Tin”, “Dizdar”, centar Split, unutarnja problematika
Ivan dr Cesar – “Branko”, centar Zagreb, unutarnja i vanjska problematika
Ivan Vekic – “Srecko”, centar Osijek unutarnja problematika, (bivsi ministar UP)
Vladimir Seks – “Kolega” i jos neki pseudonimi, suradnja se odvijala kroz seriju informativnih razgovora, centar Osijek,
Zlatko Kramaric – “Tom” centar Osijek, unutarnja problematika
Hidajet Biscevic – “Luks”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Srdjan Vrcan – “Caslav”, centar Split, unutarnja problematika
Dragutin Lipert – unutarnja problematika
Ivica Mastruko – “Katolik”, imao vase pseudonima, centar Split, unutarnja problematika,
Djuro Miladin -” Vlaho”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Vladimir Ivkovic – “Nestor”, centar Zagreb, unutarnja problematika (odvjetnik)
Nikola Vucetic – “Bodul”, centar Zagreb, (odvjetnik)
Ivan Vukic – “Grgur”, centar Rijeka, unutarnja problematika
Berislav Jandric – “Faruk”, centar Zagreb, unutarnja, problematika
Ivo Gugic – sjediste sluzbe, ubijeni biskup iz Kotora
Sefko Omerbasic – centar Zagreb
Mustafa Ceric – “Vezir”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Petar Olujic – “Aco”, svecenik SPC, centar Sisak
Luka Vincetic – “Vinko”, svecenik RKC, centar Osijek
Vergilijo Bilic – “Zmorac”, centar Split
Vladimir Svenda – “Adam”, svecenik RKC, centar Bjelovar
Josip Racki – “Stolar”, svecenik RKC,centar Osijek
Stjepan Karalic – “Stef’, svecenik RKC, centar Osijek
Ivan Dotur – “Cezar”, svecenik RKC, centar Split
Tomislav Tensek – “Morlak”, svecenik RKC, centar Zagreb
Mirko Bingula – “Milos”, centar Osijek, RKC,
Mile Perencevic – “Ladja”, svecenik SPC, centar Karlovac
Dusan Kulundzic – “Rodo”, svecenik SPC, centar Osijek
Marinko Zadro – “Ero”, centar Zagreb, RKC,
Branko Belec – “Denis”, centar Bjelovar, RKC
Josip Fruk – “Grenadir”,centar Zagreb, RKC,
Mirko Kemives – “Mario”, svecenik RKC, centar Varazdin
Teodor Katic – “Nikola”, centar Osijek, SPC
Aleksa Kudjeljic – “Jovan”, centar Osijek, SPC
Ivan Kedjo – “Ciko”, centar Split, unutarnja problematika
Krunoslav Suto – “Luj”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Lovrenko Aljinovic – “Jozo”, centar Split, unutarnja problematika
Nedjeljko Madjarac – “Denis”, centar Osijek, unutarnja problematika
Slavko Borojevic – “Vuk”, centar Osijek, unutarnja problematika
Branka Majstorovic-Blazevic – “Vuka”, centar Osijek, unutarnja problematika
Spika – “Lord”, centar Osijek, kontraobavjestajna problematika (bivsi dir. IPK)
Pavo Bozicevic – “Slavonac”, centar Osijek, unutarnja problematika
Zef Daka – “Davor”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Veap Kurtisi – “Kis”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Jovica Balac – “Zrmanja”, centar Split, unutarnja problematika
Nikola Kristo – “Bokser”, centar Zagreb
Zlatko Lagundzija – “Mostarac”, centar Osijek, KP dom
Djuro Balataj – “Vule”, centar Zagreb, KP dom
Frano Marunica – “Dover”, centar Zagreb, sve problematike
Vinko Gadza – “Granicar”, centar Split, unutarnja problematika
Martin Matica – “Tin”, centar Zagreb, unutarnja i kontraob. Problematika
Mile Alilovic – “Ero”, centar Split, kontraob. Problematika
Ivo Rudenjak – “Adria”, centar Split, kontraob. Problematika
Milo Djivanovic – “Jagel”, centar Rijeka, kontraob. Problematika
Mihajlo Karadzic – “Filozof”, centar Zagreb, preventivni rad (carinik)
Branko Mraovic – “Viktorija”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ivan Ocak – “Knjaz”, centar Zagreb, kontraob. Problematika
Visnja Karlovcan – “Vasja”, centar Zagreb, kontraob. Problematika
Josip Krusec – “Dino”, centar Zagreb, kontraob. Problematika
Dr. Zarko Dolinar – centar Zagreb, emigracija (Svic.)
Ivan Cerovac – “Putnik”, centar Zagreb, emigracija (prekid krajem 80-tih) (Nj)
Boris Luksic – “Dejan”, centar Split, emigracija (Nj)
Zvonko Butkovic “Crni”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Ivo Simunovic – “Oskar”, II odjel, emigracija (Nj)
Antun Krpeljevic – “Vladimir”, centar Split, emigracija (F)
Mato Hajduk – “Kemo”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Dinko Jukic – “Sirme”, centar Split, emigracija (F)
Ivan Jukic – “Djordje”, centar Split, emigracija, (F)
Ivan Erceg – “Andro”, centar Split, emigracija (Nj)
Neven Baricevic – “Marko”, centar Split, emigracija, (F)
Dinko Galic – “Budo”, centar Split, emigracija (Sved.)
Zdravko Majer – “Borac”, centar Osijek, emigracija (Austral.)
Zeljko Majer – “Crveni”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Zeljko Duvnjak – “Zak”, centar Osijek, emigracija (Svic.)
Dragomir Brzovic – “Suica”, centar Zagreb,emigracija
Ante Lubina – “Josko”, centar Split, emigracija (USA)
Vladimir Cerovecki – “Bojan”, centar Zagreb, emigracija
Rudolf Kranjec – “Primo”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Vladimir Mikac – “Neno”, centar Bjelovar, emigracija
Petar Dabelic – “Meki”, centar Zagreb, emigracija
Ante Kovac – “Ivan”, centar Split, emigracija (Austral.)
Zlatko Bojic – “Poksa”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Katica Kristo – “Anita”, centar Osijek, emigracija
Branko Sklepic – “Jerko”, centar Zagreb, emigracija
Ljerka Kruhek – “Zelinka”, centar Zagreb, emigracija
Pero Marjanovic – “Laufer”, centar Osijek, emigracija
Dusanka Lijic – centar Osijek, emigracija (F)
Andja Lazic – “Dinarka”, centar Split, cet. Emigracija
Ivo Jolic – centar Zagreb, emigracija (USA)
Jere Pandjic – “Stric”, centar Split, emigraacija (Nj)
Jure Zizic – “Milos”, centar Split,emigracija (F)
Krunoslav Prates – “Stiv”, II odjel, emigracija, (Nj)
Jure Knezovic – “Majk”, centar Zagreb,emigracija (Nj)
Ivica Cemeric – centar Zagreb,emigracija (Nj), suradnja prekinuta zbog izdaje njemackoj sluzbi
Ivica Kolonic- “Kec”, centar Bjelovar, emigracija (nj), suradnja prekinuta zbog izdaje njemackoj sluzbi
Mato Sarcevic – centar Rijeka, emigracija, (Nj), suradnja prekinuta radi izdaje njemackoj sluzbi
Milan Buskain-Gagarin – “Knez”, centar Split, emigracija (NJ), prekinuto radi izdaje njemackoj sluzbi
Ivo Cudina – “Crni”, centar Zagreb, emigracija (Nj),
Miroslav Skrinjaric – “Pjesnik”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Stjepan Mesek – “Dubravko”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Ivan Buljan – “Iko”, centar Split, emigracija
Mato Andric – “Mali”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Marko Markovac – “Stribor”, centar Osijek, emigracija (Sved)
Branko Zovko – “Spacva”, centar Osijek, emigracija
Jozef Miler – “Hamilton”, centar Osijek, emigracija (NJ)
Stanislav Milosic Geza – “Pisac” centar Osijek, emigracija (NJ) umro
Zaja (rodjaci) – Gamischpartenkirchen (Nj), jedan na vezi sluzbe u Hrvatskoj, jedan kao konobar radio u Kelnu i bio dobar s Ledicem – na vezi Srpskoj sluzbi
Juric – centar Zagreb, emigracija (Nj), raniji vlasnik bistroa “Kivi”
Jasmina Kalinic – “Doxa”, centar Zagreb
Slobodan Delic – “Ujak”, centar Osijek, cet. emigracija (USA)

Izvor: Hrvatski list
16. veljace 2006.