Vijesti

REZOLUCIJA VIJEĆA EUROPE O OSUDI KOMUNISTIČKIH ZLOČINA

Strasbourg, 25. I. 2006. SKUPŠTINA EUROPSKOG PARLAMENTA Potreba za međunarodnom osudom zločina totalitarističkih komunističkih režima Rezolu­cija 1481 (2006) 1. Skupština Europskog parlamenta poziva se na svoju Rezoluciju 1096 (1996) o mjerama za razbijanje ostavštine bivših […]