BUDALA UVIJEK OSTAJE SAMO BUDALA!

Negativna selekcija i odabir samo budala u nekom narodu za njihove autoritete je cilj i samo zaštita svakog okupatora, jer mu je u interesu imati pod sobom porobljeni “budalasti” narod kojeg samo budale i predstavljajiu, a sve okupatorske podvale i gluposti odmah bez razmišljanja prihvaćaju i provode u djelo!!

Naravno, tada te budale kao lojalne i odane sluge okupatora sa svim tim okupatorskim podvalama i glupostima pune glave svome narodu i zato taj okupator nema nikakve brige niti opasnosti od takvog obezglavljenog “budalastog” naroda, jer čim ga je uvjerio da on “odlučuje o svojoj sudbini” na svim udbo-masonskim lažiranim izborima i referendumima, okupator više nema nikakve brige. Budale sve izborne i referendumske “rezultate” glatko prihvaćaju, možda malo ponekad i gunđaju, ali se ne bune, a da ti sada kažeš budali da on ništa ne odlučuje na “izborima”, odmah bi se tada pobunio na tebe, te bi dobio tu budalu sebi za ne prijatelja, divno je to masonerija osmislila, “dala glas” narodu, a ona i dalje odlučuje na svim udbo-masonskim lažiranim izborima i referendumima!

Kada narod proguta takvu veliku podvalu, onda sve ostale podvale idu jedna za drugom, pa su nam NATO razbojnici “naši najbolji čuvari”, a EU okupacija nam je “jedino i najbolje rješenje” za Hrvatsku, a udbo kriminalci, jugo teroristi, gay mafija i ratni profiteri su naši “jedini pravi poduzetnici” i naravno jedini naši “veliki mozgovi” na svim razinama, od “obavještajaca”, “političara”, do “profesora”, “biskupa” i “akademika”! Nažalost, sve je to u mnogim glavama Hrvatskih naivnih pinokijića sasvim normalno, jer se protiv toga uopće ne bune, ali zato znaju žestoko urlati na suce i igrače na nogometnim utakmicama ili masovno pomoć tražiti od mumije ili lutke, takva je razina svijesti u moga naroda, samo pun vjetar u jedra EU okupatora i okupatorskih slugana NWO sotonjara, a to znači potpuna propast i nestanak moga obezglavljenoga Hrvatskoga naroda i to bez imalo otpora!
SAMO S ISTINOM POBJEĐUJEMO ZLO!
Izvor: Dr. Natko Kovačević

Poslovice 26,3 Bič je za konja, uzda za magarca i batina za leđa budala.

S/I

Žig