Zašto su neki pozvani u život, a drugi ne?

Ima jedno pitanje koje me strahovito muči: koliko je ljudi u mogućnosti postojanja, pa ipak, zašto su neki aktualizirani, pozvani u život a neki ne?

Neki su spriječeni da se rode. Neki da uopće budu začeti.

Jeste li razmišljali koliko štete napravi samo jedan jedini pobačaj za cijeli jedan lanac ljudskoga roda?
Promislite ovo: da je vaša prabaka pobacila vašega djeda, ne bi se rodio vaš otac, ne biste se rodili vi, ne bi se rodila vaša djeca i tako sve dalje u nizu…Pobačajem se ne ubija jedan čovjek nego cijelo rodoslovlje toga čovjeka koji se trebao roditi!
Nije li to prestrašno?

Biti u potenciji koju ti je Bog darovao, tako osujećen, onemogućen, zakinut?
Svaku dvojbu, svaku stvar ako je stavimo u vlastito duhovno promišljanje vidimo je u jasnijem svjetlu. Otkrivamo jedan mistični kauzalitet koji nas zapanjuje svojom dubinom i jednostavnošću. Tada vidimo da moral nije mrtva knjiga nego krajobraz koji nam postaje samorazumljiv kad smo pročišćeniji i duhovniji. I vrijednost svakog čovjeka upoznajemo kroz takva gledišta.

Njegovo pravo da se rodi, živi i da bude slobodan.

Izvor: Zoran Vukman

S/I