HDZ-SDP: lijeva i desna cipela, probušenih oplata!

HDZSDP

Koncem 80-ih godina prošlog stoljeća Hrvatska je brojala 4.784.265 stanovnika od kojih je 6,2 posto bilo u aktivnom članstvu SKH (298.113 člana). U tom periodu bilo je i oko 180 tisuća bivših članova SKH (3,8 posto stanovništva) kojima je članstvo prestalo iz različitih razloga – 19,2 posto je bilo isključeno iz članstva SKH, 65,8 posto je brisano iz članstva (najčešći razlog je bio neplaćanje partijske članarine – 86,4 posto), 11,3 posto bivših članova je umrlo, dok za 3,7 posto bivših članova se nije mogao utvrditi razlog prestanka članstva.

A onda su došli prvi demokratski izbori. Tokom narednih dramatičnih šest mjeseci, od prosinca 1989. do lipnja 1990. godine, broj članova SKH se smanjio sa 298 na 46 tisuća. Već prije demokratskih izbora u ožujku 1990. je oko 27 tisuća članova SKH prešlo u HDZ. Pravi stampedo je nastupio u periodu nakon izborne pobjede HDZ-a. Od ožujka do prosinca 1990. u HDZ se upisalo oko 70 tisuća dotadašnjih članova SKH, tako da je koncem 1990. godine, prema vjerodostojnim zapadnim izvorima (Paul Pickering, Mark Baskin) u članstvu antikomunističkog HDZ-a bilo ukupno 97 tisuća osoba koje su prije samo godinu dana bili u članstvu SKH.

U transformiranom SKH, koji se u međuvremenu sakrio iza tranzicijskog akronima SKH-SDP ostalo je 15,4 posto dotadašnjeg članstva – 46 tisuća. Zanimljivo je da je SKH-SDP u prvim mjesecima nakon izbora zadržao svoj multietnički karakter: 52 posto Hrvata, 28 posto Srba, 3 posto Jugoslavena te 3 posto „ostalih“. Oko 15 tisuća članova SKH završilo je u umjerenoj „Koaliciji narodnog sporazuma“ koju su predvodili bivši komunistički lideri Savka Dabbević Kučar i Miko Tripalo, koja se u kasnijim godinama raspala u 10-ak stranaka.

Istraživanje provedeno koncem 1990. godine je pokazalo da je dvostruko više Srba na izborima provedenim te godine glasalo za SKH-SDP (46 posto) nego za nacionalistički SDS (23 posto) koja je bila u predizbornoj koaliciji s HDZ-om. Naime, pragmatični čelnici SDS-a i HDZ-a, također bivši komunisti, pripremali su se i za postizbornu suradnju u slučaju lošeg rezultata na izborima, budući da je pretjerano samopouzdani SKH-SDP vjerovao kako će mu višestranački izbori donijeti pobjedu, no u sustavu „pobjednik uzima sve“ HDZ je osvojio 41,8 posto glasova i osvojio 67,5 posto mjesta u parlamentu pa mu koalicija sa SDS-om više nije trebala.

S/I

Stric Ivan!