Brezovica i Šaranova jama!

hqdefault

Opet slavlje u Brezovici, događaji koji se nikada nisu dogodili. Vlast NDH je znala za planove partizana da se sakupe u šumi u Brezovici, ali su ih rastjerali i svi su pobjegli. Kasnije, 1945. godine, na ovom mjestu su partizani pobili 6000 civila i zarobljenika, vojnika.

Danas su bili i kod Šaranove jame, koja je prazna, nema nikakvih i najmanjih ostataka od tisuća izmišljenih žrtava. Vidio sam fotografije speleologa, koji su fotografirali jamu i nema ničega od ljudskih i inih ostataka. Još jedna laž kojoj bi se Hrvati trebali pokloniti.

O Stepincu odlučuje SPC, koja nije Pravoslavna, već svetosavska crkva. Oni nemaju veze sa pravoslavljem. Mi imamo svoju Pravoslavnu crkvu, koju vlast u Hrvatskoj nije nikada htjela prihvatiti. Jedina smo država kojoj je zabranjeno imati svoju pravoslavnu crkvu.

Pavelić je u NDH stvorio jedinstvo Hrvata, Srba i Muslimana, te Židova. U Zagrebu, na Zrinjevcu je u jednom stanu održavana Židovska misa, sve drugo što ide sa tim jedino u dijelu Europe gdje su bili njemački vojnici. Bilo je 28 generala Židova, 10 generala Srba pravoslavaca, 3 generala Muslimana, što se prešućuje.

Mnogi Židovi su bili za NDH. Partizani su ubijali Židove u svakom okupiranom mjestu, najviše zbog imovine. Tako su i svi zajedno izginuli na Bleiburgu. Ne piše se o 300.000 ubijenih i raseljenih njemaca u Hrvatkoj , nakon 1945. godine, o logorima gdje su bile Nijemice sa djecom, jer su muškarce sve pobili. Pavelić je imao logor za fašiste u Zagrebu iza današnjeg hotela Esplanade, gdje su nakon kapitulacije zatvarani talijanski fašisti. Antifašizam u Hrvatskoj je donio 940 masovnih grobnica i 500 masovnih grobnica u R. Sloveniji. Na Bleiburgu je pobijeno oko 400.000 ljudi svih vjera i nacionalnosti. I to se danas još uvijek slavi.

Izvor: Dobri duh Hrvatske

Stric Ivan!