Heroj Domovinskog rata: Jurčec Predrag-Pedo!

Jurčec Predrag-Pedo. Pripadnik 1 gardijske brigade, Tigrovi…Poginuo u Iloku 10.7.1991. Osnovnu školu završio u donjoj Dubravi-Međimurje. Srednju školu završio u Ljubljani 1989-e. U hrvatsku Policiju pristupio 13.03 1991. Bio je član BBB i pohodio je utakmice prije rata, i pratio je sva sportska događanja, sa svojim prijateljima, koji su kasnije postali njegovi suborci, kao aktivni policajci i gardisti aktivni u obrani Hrvatske.

Prvi Međimurac, koji je poginuo, u Domovinskom ratu. Rođen je 15.04.1971 u Njemačkoj. JNA je služio u Titovoj gardi na Topčideru (Beograd) a ubijen kao Hrvatski gardist, u Ilok-Principovac.

Žig