820 LJUDI KOJE JE OBRAĐIVALA UDBA!

mesi_vaga

Pitanje koje se nakon uvida u cjelokupni dokument može postaviti je može li se na temelju toga što se na tom popisu ne nalazi ime Tomislava Karamarka tvrditi da on, suprotno svojim javno iznesenim tvrdnjama, nije bio žrtva Udbe u operativnoj akciji Trs. Osoba koja je redakciji Nacionala ustupila knjigu tvrdi da izostanak njegova imena s popisa dokazuje upravo to. Iste tvrdnje ponovio je za Nacional još jedan bivši agent koji podržava Manolićevu tvrdnju, iznesenu nedavno u Nacionalu, da je Karamarko zapravo bio doušnik Udbe.
Međutim, ima i onih bivših agenata koji tvrde suprotno. Taj bivši agent, u prilog tezi da izostanak Karamarkova imena s popisa ne mora nužno značiti da on nije bio obrađivan, tvrdi da nisu sve osobe koje su bile zahvaćene grupnim akcijama, kakva je bila akcija Trs, ujedno bile i pojedinačno obrađivane. Ako bi bile točne Karamarkove tvrdnje da je u operativnoj akciji Trs bio žrtva Udbe, to bi moglo značiti da je mogao biti zaveden kao jedna od osoba pod obradom u akciji Trs, ali ne toliko važna da bi se protiv njega pokretala pojedinačna obrada, čak ni na razini operativne kontrole. Zasad nema dostupnih dokumenata koji bi to potvrđivali. S druge strane, na popisu se nalaze imena braće Lozo, Stjepana i Boženka, koji su također bili pod obradom u akciji Trs, koja je po prezimenu Lozo i dobila naziv (loza-trs).

Zanimljivo je da je braću Lozo obrađivao isti agent koji je obrađivao i Dražena Budišu. Lozo Boženko bio je pod prethodnom operativnom obradom i to od 1982., a Lozo Stjepan pod operativnom obradom i to od 1983. Nacional je koncem proteklog tjedna uspio stupiti u kontakt s jednim od agenata koji su provodili obrade nad nekim osobama koje se u dokumentu spominju. Ta je osoba dodatno potvrdila da se radi o autentičnom dokumentu koji može služiti kao prvorazredni putokaz kroz Udbinu arhivsku građu, koja i danas čuva brojne tajne koje su prethodile stvaranju neovisne hrvatske države. Među ostalim, sadržaj dokumenta pokazuje da je pod obradom Udbe bio i Žarko Puhovski, što također demantira Karamarka, koji je nedavno izjavio da je Žarko Puhovski „najbolji primjer neprovedene lustracije“, te da nije volio Hrvatsku ni onda ni danas. Nacional će u cijelosti objaviti ovaj ekskluzivni materijal, ali zbog njegova opsega u ovotjednom tiskanom izdanju objavljujemo samo imena 820 osoba koje su se nalazile u obradi najvećeg centra SDS-a, onog zagrebačkog. Uz njih je izdvojena i nekolicina poznatih osoba čije su obrade vođene u drugim centrima, poput Vladimira Šeksa čiju je obradu vodio SDS Osijek. Ostatak ovog autentičnog dokumenta bit će objavljen na internetskoj stranici tjednika Nacional.

Statistička analiza osoba u obradi SDS-a SR Hrvatske po centrima SDS-a, linijama rada i informiranosti o obradama, stanje na dan 31.12.1984. i do 30.5. 1985.

Centar Službe državne sigurnosti SR Hrvatske – Zagreb

Ime agenta: A.S.
Obrade:
1. Dorić Mirko OO Nosioc PI 1976
2. Grabovac Zvonko OK Nosioc PI 1976
3. Knezović Jure OO Hrv.emig. 1968
4. Knežević Ante OO Strane obavještajne službe – SR Njemačka – 1967
5. Matošić Nikola OO Veza hrv.emig.1978
6. Pavičić Franjo OO Hrv.emig. 1967
7. Ferić Ivan OK Veza hrv.emig i hrv.nac. – 1977
8. Šinković Vlado OO Hrv.emig 1967
9. Šola Zvonko OK Nosioc PI 1977
10. Štimac Milan OO Nosioc PI 1982

Ime agenta: A.M.
Obrade:
1. Buden Boris POO UN-neodređeno 1981
2. Martinec Krešimir OO Hrv.nac. 1975
3. Odak Vedran POO Hrv.nac. 1982
4. Posavac Zlatko OK Hrv.nac. 1978

Ime agenta: B.A.
Obrade:
1. Balenović Milan POO RKC 1980
2. Kokor Katica POO RKC 1982
3. Kokša Đuro OO RKC i hrv.nac. 1981
4. Kuharić Franjo OO RKC i veza hrv.emig. 1967
5. Kustić Živko OO RKC i veza hrv.emig. 1975
6. Marunica Franjo POO Hrv.nac i RKC 1983
7. Šagi Tomislav OO RKC 1973 (prebačen u OK)
8. Škvorc Mijo OO RKC 1973
9. Turčinović Josip OO RKC i veza hrv.emig. 1975

Ime agenta: B.S.
Obrade:
1. Bećirović Đurđica POO Hrv.emig. 1984
2. Butković Petar POO Veza hrv.emig.i podriv.ek.osn.soc.društva 1981
3. Crnogorac Zvonko OO Nosioc PI 1969 (predat dr.centru)
4. Cutvarić Dragutin OK Veza hrv.emig. 1977
5. Cvitanović Nikica OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1977 (u 85.dereg)
6. Čuvalo Kamilo OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1977 (u 85.dereg)
7. Drkulec Zvonimir POO Veza hrv.emig. 1976
8. Gal Miroslav OO Hrv.emig. 1976
9. Grubišić Vinko OO Hrv.emig. 1967
10. Hršak Ivan POO Nosioc PI 1976 (u 85.dereg)
11. Prević Ratimir POO Hrv.emig. 1983
12. Zbil Otto OK Nosioc PI hrv.nac. 1980

Ime agenta: B.P.
Obrade:
1. Firšt Nada POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1979 (u 85.dereg)
2. Kajfeš Franjo POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1976
3. Kovač Aljoša POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1984
4. Pedrialia Pier Paolo POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1984
5. Pesenti Giorgio POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1983
6. Piras Fiorela POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1982
7. Rivera Giovani POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1982
8. Salata Danilo OO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1977
9. Sandro Maria Siggia POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1984
10. Šumonja Miloš OO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1976 (predat dr.centru)
11. Vujović Vlado POO Strane obavj.službe – Talijan.obav.sl. 1981

Ime agenta: B.P.
Obrade:
1. Maštrović Tihomil OK Hrv.nac 1982

Ime agenta: C.R.
Obrade:
1. August Tihomil OK Veza hrv.emig. 1977
2. Babić Stjepan OK Hrv.nac. 1978
3. Bačić Ante OO Hrv.nac. 1971
4. Bakulić-Ivičević Jozo OO Hrv.nac. 1967
5. Banić Josip OK UN-neodređeno 1977
6. Barnjak Vlatko OK Hrv.nac. 1977
7. Barišić Mirko OO Hrv.nac. 1973
8. Bašić Ivan POO Hrv.nac. 1980
9. Bogišić Rafael OK Hrv.nac. 1978
10. Božikov Veljko OO Hrv.nac. 1976
11. Bujas Marija POO Hrv.nac. 1979
12. Bulić Geraše Višnja OK UN-neodređeno 1977
13. Butković Mladen OK Hrv.nac. 1978
14. Crnković Josip OK UN-neodređeno 1977
15. Cvetinić Franjo OK Veza hrv.emig. 1978
16. Cvetinić Nikola OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1978
17. Čabrajec Stjepan OK Hrv.nac. 1977
18. Divjak Milivoj OK Hrv.nac. 1980
19. Đodan Šime OO Hrv.nac. 1970
20. Đura Josip OK Hrv.nac. 1980
21. Domitrović Željko OK Hrv.nac. 1978
22. Dragičević Dragan OK Hrv.nac. 1978
23. Frangeš Ivo OO Hrv.nac. 1973 Prebačen u OK
24. Garešić Zvonko OK Hrv.nac. 1978
25. Gaži Ivica OO Hrv.nac. 1971
26. Glovatzki Ivo OO Hrv.nac. 1976
27. Golub Josip POO Veza hrv.emig. 1979
28. Gverić Ivan OK Hrv.nac. 1980
29. Hlastec Božo OK Hrv.nac. 1978
30. Hrčić Ivo OK Hrv.nac. 1978
31. Jagodić Stjepan OK Hrv.nac. 1978
32. Kozmić Vlado OK Veza hrv.emig. 1978
33. Lončarić Zdenko OK Hrv.nac. 1980
34. Matijević Zlatko POO Hrv.nac.i RKC 1983
35. Mrčela Vladimir OO Hrv.nac. 1978
36. Pejović Danilo OO IB-ovac i hrv.nac. 1967 Prebačen u OK
37. Puškaš Zvonimir OO Hrv.nac. 1978
38. Stipac Drago OO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1976
39. Turek Stjepan OO Hrv.nac. 1975 (?? u 85)
40. Večerina M.Dafinka OO Hrv.nac. 1975 (?? u 85)
41. Veselica Vladimir OO Hrv.nac. 1973
42. Vidaček Branko OK Hrv.nac. 1982
43. Vukasović Ante OK Hrv.nac. 1977
44. Vuksan Vinko OO Hrv.nac. 1976

Ime agenta: Č.Z.
Obrade:
1. Beluhan Dragutin OK Veza hrv.emig. 1977
2. Dragoja Katica POO Veza hrv.emig. 1978
3. Ivić Zvonko POO Nosioc PI 1977
4. Juratovac Janko POO Nosioc PI 1976
5. Kikić Nikola POO Nosioc PI 1977
6. Koljanin Dubravko POO Nosioc PI 1980
7. Krmić Dragutin OK Nosioc PI 1977
8. Modrić Branko POO Hrv.emig. 1976
9. Planinc Jure POO Hrv.emig. 1978
10. Šojić Vladimir OK Veza hrv.emig. 1977
11. Tudek Kašnar Marica OO Hrv.emig. 1976
12. Zagorčić Meho OO Hrv.emig. 1969
13. Žalac Josip POO Nosioc PI 1977

Ime agenta: Đ.S.
Obrade:
1. Perković Ante POO Hrv.nac.i emig. 1983 (u 85.dereg)

Ime agenta: Đ.Z.
Obrade:
1. Zajcev Andrej POO Strane obav.službe – SSSR 1982

Ime agenta: M.D.
Obrade:
1. Balen Heidl Vjera POO Strane obav.službe – SR Njemačka 1981
2. Fijačko Krešimir POO Strane obav.službe – SR Njemačka i veza nep.emig. 1982
3. Jerman Ivan POO Strane obav.službe – Talijan.ob.sl. 1981 Deregi 01/1985
4. Lamer Neda POO Strane obav.službe – Austrijska ob. 1982
5. Lamer Stjepan POO Strane obav.službe – SR Njemačka 1983
6. Lipovčan Srećko POO Strane obav.službe – SR Njemačka 1982

Ime agenta: G.M.
Obrade:
1. Grahor Ivan POO Strane obav.službe – DR Njemačka 1982
2. Nikuca Dan POO Liberalizam 1984
3. Schnidler Kurt POO Strane obav.službe – DR Njemačka 1981
4. Turku Marin POO Strane obav.službe – Rumunjska ob. 1982
5. Živković-Burtan Oktavija POO Strane obav.službe – Rumunjska ob. 1984

Ime agenta: G.S.
Obrade:
1. Brentar Jeronim OO Strane obav.službe – SAD i hrv.emig. 1976
2. Emert Thomas Alan POO Strane obav.službe – SAD 1980
3. Horvat Branko POO Građanske desnice 1979
4. Košutić Miroslav POO Strane obav.službe – SAD 1981
5. Meisenheimer David POO Strane obav.službe – SAD 1982
6. Paulović Ivan POO Strane obav.službe – SAD 1982
7. Roth Thomas OO Strane obav.službe – SAD 1975
8. Shepard Henri Robert POO Strane obav.službe – SAD 1982

Ime agenta: H.Ž.
Obrade:
1. Festini Zvonko POO Strane obav.službe – SSSR 1984
2. Karpačov Aleksej POO Strane obav.službe – SSSR 1982
3. Logačov Konstantin POO Strane obav.službe – SSSR 1982
4. Očak Ivan OO IB-povratnik i SSSR 1974

Ime agenta: H.J
Obrade:
1. Krmpotić Ivan POO Tehnokratizam 1981
2. Mandarić Miloš POO Tehnokratizam 1981
3. Pavleka Ivan POO UN-neodređeno 1983
4. Pocrnja Ante POO Podriv.ek.osn.soc.društva i veza hrv.emig. 1983

Ime agenta: H.S.
Obrade:
1. Alić Sejad POO Građanske desnice 1981
2. Bantić Jelenko POO Građanske desnice 1984
3. Hodžić Alija POO Građanske desnice 1980
4. Kovač Melita POO Građanske desnice 1982
5. Lađević Petar POO Građanske desnice 1980 Predat dr.centru
6. Lazić Mladen POO Građanske desnice 1980
7. Lončarević Vladimir POO Hrv.nac. 1982
8. Marković Luka POO Građanske desnice 1984
9. Perasović Benjamin POO Građanske desnice 1984
10. Stojković Andreja POO Građanske desnice 1984
11. Šušnjić Đuro POO Građanske desnice 1983
12. Zorić Damir POO Hrv.nac. 1982
13. Žvan Veljko POO Građanske desnice 1981

Ime agenta: K.N.
Obrade:
1. Abramović Antun POO Hrv.nac.i RKC 1983
2. Budiša Dražen OO Hrv.nac. 1976
3. Đerek Veljko OO Hrv.nac. 1975
4. Lozo Boženko POO Hrv.nac. 1982
5. Lozo Stjepan OO Hrv.nac.i RKC 1983
6. Mašović Sulejman OK UN-neodređeno 1978

Ime agenta: K.M.
Obrade:
1. Čikeš Pavao OO Hrv.nac.i RKC 1983
2. Dragičević Adolf POO Hrv.nac. 1984
3. Jerak Rudolf OK RKC i hrv.nac. 1978
4. Jurica Neven POO Hrv.nac.i RKC 1983
5. Jurak Franjo OK RKC i veza hrv.emig. 1978
6. Kasal Željko OK RKC i veza hrv.emig. 1980
7. Korpar Augustin POO RKC i veza hrv.emig. 1982
8. Popek Stjepan OK Hrv.nac. 1984
9. Rotim Ante POO RKC i hrv.nac. 1982
10. Sever Ivan POO Hrv.nac. i RKC 1983
11. Tepeš Leopold POO RKC i veza hrv.emig. 1982
12. Znidarčić Zvjezdana OK Hrv.nac. 1977
13. Znidarčić Lav OO RKC 1967
14. Živković Marijo POO RKC 1984

Ime agenta: K.J.
Obrade:
1. Keljmendi Šachir POO Albanski nac. 1984 Dereg.05./1985
2. Matashi Enver POO Albanski nac. 1984 Dereg.05./1985

Ime agenta: K.M.
Obrade:
1. Došlin Ivan POO RKC 1982
2. Grgec Radovan OO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1969
3. Kolarić Juraj POO RKC i hrv.nac. 1982
4. Križić Marijan POO Hrv.nac. i RKC 1983 predat dr.centru
5. Tolj Ivan POO Hrv.nac. i RKC 1983
6. Tolj Jozo POO RKC 1980
7. Vitković Stanko Stanislav POO RKC i hrv.nac. 1982

Ime agenta: K.Z.
Obrade:
1. Galian Ivan OK Nosioc PI 1977 Dereg.01./1985
2. Goreta Božo POO Veza hrv.emig. 1984
3. Herceg Vladimir OK Veza hrv.emig. 1978 u 85. dereg
4. Kopić Ivan POO Nosioc PI 1979
5. Kovač Mihail POO Veza hrv.emig. 1979
6. Macukić Frančesko OO Nosioc PI 1976
7. Malekinušić Ivan OO Nosioc PI i RKC 1981
8. Marković Ivan POO Hrv.emig. 1981
9. Markač Zvonimir OK Veza hrv.emig. 1977
10. Mihovilović Ivan POO Nosioc PI 1982
11. Vojta Ivan OK Veza hrv.emig. 1977

Ime agenta: LJ.G.
Obrade:
1. Bušić Milan OO Hrv.emig. 1968
2. Ćosić Josip POO Veza hrv.emig. 1983
3. Ćurković Stipe POO Veza hrv.emig. 1982
4. Čavar Ružica POO Veza hrv.emig. 1977
5. Čavar Mate OK Nosioc PI 1977
6. Čepo Krešo POO Veza hrv.emig.i hrv.nac. 1982
7. Čujić Vinko POO Veza hrv.emig. 1983
8. Čuljak Miljenko OO Hrv.emig. 1968
9. Deisinger Dubravko OO Hrv.emig. 1969
10. Đureković Damir POO Hrv.emig. 1982
11. Đureković Gizela POO Veza hrv.emig. 1983
12. Dubrović Franjo OK Veza hrv.emig.i hrv.nac. 1977
13. Grgac Mladen POO Veza hrv.emig. 1982
14. Horvat Zlatko OK Veza hrv.emig. 1977
15. Ivanuš Marijan OK Veza hrv.emig. 1977
16. Ivanović Ljiljana POO Veza hrv.emig.i hrv.nac. 1982
17. Kvesić Ivica POO Veza hrv.emig. 1982
18. Lukić Herbert OK Hrv.emig. 1980
19. Mandić Miro POO Veza hrv.emig. 1982
20. Međugorac Rafael POO Veza hrv.emig.i hrv.nac. 1982
21. Merkić Štefica POO Veza hrv.emig. 1980
22. Milas Ivan OO Hrv.emig. 1971
23. Perčić Matija POO Veza hrv.emig. 1979
24. Pervan Stanko POO Veza hrv.emig. 1983
25. Richter Krešimir OK Veza hrv.emig. 1977

Ime agenta: LJ.LJ.
Obrade:
1. Balen Šime OK IB-ovci 1977
2. Baletić Zvonimir OO Hrv.nac. 1973
3. Beriša Franjo POO Albanski nac. 1984
4. Bitiqi Rahim POO Albanski nac. 1984
5. Blažević Miroslav POO Hrv.nac. 1981
6. Čičak Zvonimir OO Hrv.nac. 1975
7. Daka Lush POO Albanski nac. 1984
8. Dumančić Fabijan OO Hrv.nac. 1977
9. Gabelica Ivan OO Veza hrv.emig. 1969
10. Gamulin Grga OO Hrv.nac. 1973
11. Hamiti Hakif POO Albanski nac. 1981
12. Horvatić Dubravko OO Hrv.nac. 1977
13. Horvat Dražen POO Hrv.nac.i RKC 1983
14. Janković Dragan POO Hrv.nac. 1980
15. Karabeg Esad OK UN-neodređeno 1977 u 85.dereg
16. Kern Ivan POO Hrv.nac. 1981
17. Knežević Vladimir OK Hrv.nac. 1978
18. Kostović Ivan OK UN-neodređeno 1977
19. Kužininin Mikel POO Albanski nac. 1981
20. Lisinski Zvonimir OO Hrv.nac. 1973
21. Lukičić Velimir OK UN-neodređeno 1977
22. Macan Trpimir OK Hrv.nac. 1980
23. Martinaj Leko POO Albanski nac.i veza nep.emig. 1984
24. Markovac-Hebrang Olga POO Hrv.nac. 1984
25. Mijatović Anđelko OO Veza hrv.emig. 1969
26. Mintas Ljerka OO Hrv.nac. 1975 (u 85.)
27. Munivrana Mišo POO Veza hrv.emig. 1980
28. Nimani Kamber POO Albanski nac. 1984
29. Pavletić Vlatko OO Hrv.nac. 1977
30. Peraić Ratko POO Hrv.nac. 1980
31. Polegubić Tomo OK Hrv.nac. 1978
32. Raifi Raman POO Albanski nac. 1981
33. Redžepi Ramadan POO Albanski nac. 1981
34. Relić Adela Jela POO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1983
35. Sirovica Josip OK Hrv.nac. 1978
36. Skuliber Dragutin POO UN-neodređeno 1981
37. Šibl Dragutin OK Hrv.nac. 1977 (u 85. dereg)
38. Šita Đevad POO Albanski nac. 1981
39. Škurla Rade OK Hrv.nac. 1977
40. Tepeš Josip OK Hrv.nac. 1978
41. Tolić Benjamin OO Hrv.emig. 1969
42. Topić Stanko OK Hrv.nac. 1977
43. Vagnes Zdenka OK Veza hrv.emig. 1977
44. Veselica Snježana POO Hrv.nac. 1983
45. Viličić Vjekoslav OK Strane obavj.službe – SR Njemačka 1977
46. Vitković Tomo OK Hrv.nac. 1977
47. Vuković Branko OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1980
48. Vukojević Vice OO Hrv.emig. 1969
49. Žunac Nikola OK Hrv.nac. 1980

Ime agenta: L.T.
Obrade:
1. Scheibel Egon OK RKC i hrv.emig. 1983 (u 85 dereg)

Ime agenta: M.M.
Obrade:
1. Badurina Petar POO Podriv.ek.osn.soc.društva i strane ob.sl. 1981
2. Barač Neven POO Strane obav.službe – SAD i podriv.ek.osn.soc.društva 1982
3. Kadijević Miro POO Podriv.ek.osn.soc.društva 1981
4. Klarić Jure POO Podriv.ek.osn.soc.društva i tehnokratizam 1983
5. Kordić Josip POO Podriv.ek.osn.soc.društva 1983
6. Rataj Josip POO Podriv.ek.osn.soc.društva 1981
7. Reicher Roman POO Podriv.ek.osn.soc.društva 1984
8. Rotim Dragutin OO Podriv.ek.osn.soc.društva i SR Njemačka 1984
9. Santrić Vojko POO Podriv.ek.osn.soc.društva i talijan.ob.sl. 1981 (u 85.dereg)
10. Šrenger Branko POO Podriv.ek.osn.soc.društva i talijan.ob.sl. 1981

Ime agenta: M.P.
Obrade:
1. Jovanović Dragoljub POO IB-ovci i veza IB-emig. 1980 pomoćni
2. Kurtović Oliver POO Građanske desnice 1984
3. Metikoš Milan OK Novoeksponirani 1983
4. Pisić Zoran POO Građanske desnice 1984
5. Viskić Borivoj OO IB-ovci i hrv.nac. 1980

Ime agenta: M.M.
Obrade:
1. Bijelić Branko POO Strane obav.službe – SAD 1977
2. Boić Željka POO Strane obav.službe – SAD 1980
3. Conrad Joseph POO Strane obav.službe – SAD 1981
4. Crisp Villiam OO Strane obav.službe – SAD 1969
5. Dedijer Stevan POO Strane obav.službe – SAD 1982
6. Fischer Richard OO Strane obav.službe – SAD 1976
7. Kokot Mihajlo POO Strane obav.službe – Vel.Brit 1976
8. Marshall Steve OO Strane obav.službe – SAD 1976
9. Marinović Antonio OO Strane obav.službe – SAD 1976
10. Matić Željko POO Strane obav.službe – SAD 1980
11. Miler Alan POO Strane obav.službe – SAD 1979
12. Obradović Josip OO Strane obav.službe – SAD 1976
13. Peša Jozo POO Strane obav.službe – SAD 1976
14. Retznberger Peter POO Strane obav.službe – SAD 1976
15. Špringer Božidar POO Strane obav.službe – SAD 1976
16. Turel Felicijan POO Strane obav.službe – SAD 1984

Ime agenta: M.Z.
Obrade:
1. Babičković Branka POO RKC 1983
2. Getz Artur POO Hrv.nac.i RKC 1983 Dereg.01./1985
3. Kasumović Katica POO RKC 1982
4. Lončarević Juraj OK Hrv.nac. 1978
5. Nagi Božidar OO RKC 1982
6. Slišković Nedeljko OK RKC 1984
7. Srdar Bogdan POO Podriv.ek.osn.soc.društva 1982
8. Stanković Vladimir OO RKC i hrv.emig. 1973

Ime agenta: M.Z.
Obrade:
1. Andrić Miroslav OK Veza hrv.emig. 1978
2. Andrić Koren Dragica OK Veza hrv.emig. 1978
3. Belančić Franjo OO Veza hrv.emig. 1983 Prebačen u OK
4. Bilušić Josip OK Hrv.nac. 1978 Predat dr.centru
5. Borovac Ivan POO Hrv.nac. 1979
6. Butković Marija OK Veza hrv.emig. 1978
7. Čavčić Milka OK Hrv.emig. 1978
8. Dizdar Marko OK Hrv.nac. 1978
9. Đerek Nedjeljko OK Hrv.nac. 1978
10. Filčić Antun OK Veza hrv.emig. 1978
11. Horvatinčić Tomislav POO Hrv.nac. 1976
12. Horvat Šitum OK Veza hrv.emig. 1977
13. Jež Butković Blaženka OO Veza hrv.emig. 1977
14. Jurić Ljubomir POO Veza hrv.emig. 1976
15. Kadić Stjepan OK Veza hrv.emig. 1978
16. Kelčec Branko OK Veza hrv.emig. 1978
17. Krebelj Rudolf POO Hrv.emig. 1983
18. Mart Andrija OO Hrv.emig. 1978 (u 85. OK)
19. Miloš Tvrtko OK Veza hrv.emig. 1978
20. Perica Đuro OK Veza hrv.emig. 1978
21. Pušić Stjepan POO Nosioc PI 1976
22. Veselica Marko OO Hrv.nac. 1971
23. Vrbanić Slavko OK Veza hrv.emig. 1978
24. Zink Antun OK Veza hrv.emig. 1978

Ime agenta: M.M.
Obrade:
1. Fuks Željko OO Strane obav.službe – Izrael.ob.sl. 1973
2. Singer Božidar OO Strane obav.službe – Izrael.ob.sl. 1975

Ime agenta: M.V.
Obrade:
1. Barišić Pavo OO Hrv.nac.i RKC 1983
2. Brečić Petar OK Hrv.nac. 1980
3. Galeša Vlado POO Hrv.nac.i RKC 1983
4. Grbeš Marko POO Hrv.nac. 1982
5. Jelčić Dubravko OK Hrv.nac. 1978
6. Maloku Imer POO Albanski nac. 1981 Dereg.05./1985
7. Pilić Stipe OO Hrv.nac.i RKC 1983

Ime agenta: M.B.
Obrade:
1. Bujas Željko POO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1980
2. Elliott James POO Strane obav.službe – SAD 1983
3. Fujimura Hirojuki POO Strane obav.službe – Japanska ob. 1981
4. Ivir Vladimir OO Strane obav.službe – SAD 1971
5. Letica Zvonko POO Strane obav.službe – SAD 1983
6. Nugent Michael POO Strane obav.službe – SAD 1981
7. Vedriš Mladen OK Hrv.nac. 1978

Ime agenta: M.B.
Obrade:
1. Ali Muhamed POO Strane obav.službe – Albanska ob.sl. 1983
2. Beriša Anton POO Strane obav.službe – Albanska ob.sl. 1984
3. Beriša Leo POO Strane obav.službe – Albanska ob.sl. 1984
4. Beriša Tom POO Strane obav.službe – Albanska ob.sl. 1984
5. Brstulov Dora POO Strane obav.službe – Bugarska ob. 1984
6. Durim Aliu POO Strane obav.službe – Albanska ob. 1984
7. “Ero” POO Strane obav.službe – Talijan.ob.sl. 1982
8. Kabaši Paško POO Strane obav.službe – Albanska ob.i alb.nac.1981
9. Ton Marku POO Strane obav.službe – Albanska ob. 1984
10. Velija Vebi POO Strane obav.službe – Talijan.ob.i albanski nac. 1981
11. “Vojko” POO Strane obav.službe – Talijan.ob.sl. 1982

Ime agenta: M.D.
Obrade:
1. Grković Igor POO Hrv.nac.i RKC 1983
2. Nohren Klaus POO Strane obav.službe – SR Njemačka 1983

Ime agenta: N.B.
Obrade:
1. Korljan Dubravka POO Hrv.nac.i RKC 1983

Ime agenta: N.J.
Obrade:
1. Babić Mato OO Hrv.nac. 1973
2. Bertole Rudolf OK Hrv.nac. 1978
3. Čolak Mirko OK Hrv.nac. 1977
4. Dokmanić Vjekoslav OK UN-neodređeno 1977 (u 85.dereg)
5. Domačinović Žarko OK Strane obav.službe – SR Njemačka 1977
6. Dragojević Ivan OO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1977
7. Dujmović Ivica OK Hrv.nac. 1978
8. Dujmović Josip OK Strane obav.službe – Talijan.ob. 1977 (u 85.dereg)
9. Hajdić Krešimir OO Hrv.nac. 1978
10. Hebrang Dunja POO Hrv.nac. 1984
11. Hološ Rene OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1983
12. Ivanković Zvonko POO Hrv.nac. 1984
13. Ivančić Radovan POO Hrv.nac. 1980
14. Jakovac Večeslav POO Hrv.nac. 1980
15. Jurić Zdenko POO Hrv.nac. 1979
16. Katunarić Duško POO Hrv.nac. 1980
17. Knežević Bruno OO Hrv.nac. 1971
18. Korpar Srećko POO Hrv.nac. 1980
19. Kurtović Mijo POO Hrv.nac. 1978
20. Manolić Josip OO Hrv.nac. 1978
21. Mandić Igor OK Hrv.nac.i SAD 1983
22. Marin Ante OK Hrv.nac. 1978
23. Matko Stjepan OK Hrv.nac. 1980
24. Mažuran Ivo OO Hrv.nac. 1973
25. Mrkonjić Ivan OK Hrv.nac. 1978
26. Pajić Srećko OK Veza hrv.emig. 1977
27. Pećnik Dragutin OK Hrv.nac. 1978
28. Prevendar Josip OK Hrv.nac. 1978
29. Prlić Ante OK Hrv.nac. 1977
30. Pulić Nikola OO Hrv.nac. 1970 (u 85 OK)
31. Radak Krste OK Hrv.nac. 1978
32. Rajić Zvonimir OK Hrv.nac. 1977
33. Rebac Ivo OK Hrv.nac. 1978
34. Supek Ivan OO Hrv.nac. 1976
35. Šegedin Petar OO Hrv.nac. 1973
36. Šerbedžija Rade POO Građanske desnice i srpski nac. 1984
37. Šikić Dane OO Hrv.nac. 1976
38. Šimundža Petar OK Hrv.nac. 1977
39. Šrenk Branko OK UN-neodređeno 1977 (u 85.dereg)
40. Šubat Vladimir OK Hrv.nac. 1977
41. Šulentić Pavao OK UN-neodređeno 1977 (u 85.dereg)
42. Šušnjar Nedeljko OK Veza hrv.emig. 1977
43. Treurušić Galileo OK Hrv.nac. 1977 (u 85. dereg)
44. Utrobičić Stjepan OK Hrv.nac. 1977
45. Viljetić Ivan OK UN-neodređeno 1977
46. Vuco Gordan POO Hrv.nac. 1979
47. Zorenić Mihajlo OK UN-neodređeno 1977

Ime agenta: N.B.
Obrade:
1. Balak Antonin OO Strane obav.službe – ČSSR 1982 (u 85.dereg)
2. Prohaska Zdenko POO Strane obav.službe – ČSSR 1983
3. Ruljančić Bajakova Dagmar POO Strane obav.službe – ČSSR 1981
4. Stahuljak Zlatko POO Strane obav.službe – ČSSR 1984
5. Tichi Jaromir POO Strane obav.službe – ČSSR 1981 Dereg.03./1985

Ime agenta: N.R.
Obrade:
1. Alilović Ivan OK Hrv.nac. 1980
2. Babić Božo OK Hrv.nac. 1977
3. Babić Tomislav OK Hrv.nac. 1977
4. Baletić Milovan OO Hrv.nac. 1978
5. Bastijančić Čedo OK Veza hrv.emig. 1978
6. Beg Boris OK Hrv.nac. 1978
7. Budak Slobodan OO Hrv.nac. 1978
8. Dežmar Ljudevit OO Hrv.nac. 1978
9. Domanik Roman OK UN-neodređeno 1977 (u 85.dereg)
10. Fazlić Vladimir OK Nosioc PI 1977
11. Fijan Vid OK Hrv.nac. 1977
12. Gabrijel Tihomir OK UN-neodređeno 1977
13. Galić Kruno OK Hrv.nac. 1977
14. Gomerčić Ilija OK Hrv.nac. 1977
15. Grabar Pavao OK UN-neodređeno 1977
16. Gregurić Davor POO Hrv.nac. 1977
17. Grubišić Mladen OK Hrv.nac. 1977
18. Gruičić Ladislav OK Hrv.nac. 1977
19. Horvat Drago OK Veza hrv.emig. 1978
20. Hrvojić Mate OK IB-ovci 1978
21. Hudina Vjekoslav OK Hrv.nac. 1977
22. Ječmenica Stjepan OK Hrv.nac. 1978
23. Jug Mladen OK Hrv.nac. 1980
24. Komarica Zvonimir OO Hrv.nac. 1967
25. Kovačić Slavko OO Hrv.nac. 1973
26. Kulundžić Zvonimir OO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1968
27. Maglica Ivo POO Hrv.nac. 1979
28. Mejaški Katica OO Hrv.nac. 1978
29. Mikolčić Krešimir OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1980
30. Paraga Dobroslav POO Veza hrv.emig.i hrv.nac. 1978
31. Paraga Domagoj POO Hrv.nac. 1981
32. Pavletić Vladimir POO Hrv.nac. 1979
33. Prpić Ivan OK Hrv.nac. 1978
34. Rukavina Milivoj OO Hrv.nac. 1978
35. Šalinović Ivo OK Hrv.nac. 1977
36. Turk Franjo OK Hrv.nac. 1978

Ime agenta: O.J.
Obrade:
1. Butković Ante OO Hrv.emig. 1974
2. Butković Ivica OO Hrv.emig. 1976
3. Butković Tvrtko OO Hrv.emig. 1974
4. Gojević Vinko POO Nosioc PI 1976 (u 85.dereg)
5. Ljubanović Franjo POO Nosioc PI 1978
6. Matijević Ljerka OK Veza hrv.emig. 1978
7. Podrug Branko OK Veza hrv.emig. 1977
8. Razum Vinko OO Hrv.emig. 1976
9. Skrbin Janko OO Hrv.emig. 1976

Ime agenta: O.M.
Obrade:
1. Krause Liselote OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1978

Ime agenta: O.V.
Obrade:
1. Gurzinski Zbigniev OO Strane obav.službe – Poljska ob.sl. 1983
2. Kubiak Stefan POO Strane obav.službe – Poljska ob.sl. 1982 (u 85.dereg)
3. Miecziislav Vojciechowski POO Strane obav.službe – Poljska ob.sl. 1984
4. Sveštarov Josip POO Strane obav.službe – Bugarska ob. 1984
5. Štubljar Zavada Janina OO Strane obav.službe – Poljska ob.sl. 1978
6. Velle Wojtina Janina POO Strane obav.službe – Poljska ob.sl. 1983

Ime agenta: P.D.
Obrade:
1. Starčević Ivan POO Hrv.nac. 1984

Ime agenta: P.S.
Obrade:
1. Klobučar Tomislav OO Hrv.emig. 1967
2. Kramarić Mirko POO Veza hrv.emig. 1983
3. Krolo Ante POO Veza hrv.emig. 1984 (u 85.dereg)
4. Krolo Mirko POO Nosioc PI 1984
5. Lozo Suzana POO Hrv.nac.i RKC 1983
6. Markus Zlatko OO Hrv.emig. 1975
7. Polančec Stjepan POO Veza hrv.emig. 1977 Dereg.01./1985
8. Salaj Branko OO Hrv.emig. 1970
9. Svatoš Damir OO Hrv.emig. 1976
10. Vranješ Ivo POO Nosioc PI 1976
11. Vranješ Vladimir POO Veza hrv.emig.i hrv.nac. 1983

Ime agenta: P.D.
Obrade:
1. Omerbašić Ševko POO Ostale vjer.zajednice 1980
2. Pavlović Jovan OO SPC i srp.nac. 1984
3. Poznanović Željko POO Srp.nac. 1983

Ime agenta: Radaković Nikica
Obrade:
1. “Hartman” OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1971

Ime agenta: R.R.
Obrade:
1. Berković Zvonimir OK Hrv.nac. 1978
2. Kovačević Dalibor OK Hrv.nac. 1984
3. Zenko Franjo OK Hrv.nac. 1978

Ime agenta: R.Ž.
Obrade:
1. Bačkonja Đuro OO IB-ovci i Rankovićevci 1975
2. Cinotti Ante OO IB-obvci 1975
3. Ćelap Nikola POO Srpski nac. 1984
4. Defrančeski Dragutin OK IB-ovci 1978
5. Đurović Dušan POO IB-ovci i srpski nac. 1983
6. Filipović Amrudin OK IB-ovci 1978
7. Gojković Dejan OK IB-ovci 1984
8. Ivanov Georgie OO IB-ovci 1975
9. Jojkić Dušan OO Veza IB-emig. 1976
10. Jovanović Živojin OK IB-ovci 1978
11. Katić Vicko OK IB-ovci 1978
12. Kauzlarić Ivica OK IB-ovci 1980
13. Kovačević Puniša OK Novoeksponir. 1984
14. Mađarević Vlado POO IB-ovci 1982
15. Mijović Aleksandar OK Hrv.nac. 1978
16. Mraović Branko POO IB-ovci 1980
17. Peroš Veljko OO IB-ovci 1975
18. Pribičević Stojan OO IB-ovci 1975
19. Rkman Dušan POO Srpski nac. 1984
20. Sandali Boris OO IB-ovci 1976
21. Stojanović Luka OK Veza IB-emig. 1978
22. Troskot Ivan OO IB-ovci i veza IB-emig. 1975
23. Zečević Dnjepar POO Srpski nac. 1980

Ime agenta: R.N.
Obrade:
1. Bušić Ferdo OK Hrv.nac. 1984

Ime agenta: R.M.
Obrade:
1. Drakulić Slobodan OO Građanske desnice 1982
2. Kangrga Milan OO Građanske desnice 1975
3. Kovačević Stojan OO IB-ovci 1975
4. Matvejević Predrag OO Građanske desnice 1984
5. Meršinjak Saša OK Građanske desnice 1984
6. Mirić Milorad OK Građanske desnice 1984
7. Oklobdžija Mirjana POO Građanske desnice 1982
8. Petrović Gajo OO Građanske desnice 1975
9. Puhovski Žarko OO Građanske desnice 1975
10. Supek Rudolf OO Građanske desnice 1975
11. Veljak Lino OO Građanske desnice 1974

Ime agenta: R.S.
Obrade:
1. Galjan Srećko OK Strane obav.službe – Austrijska ob. 1977
2. Kosić Stjepan OK Strane obav.službe – Austrijska ob. 1977
3. Petrinović Mira OK Veza hrv.emig. 1977
4. Vukašinović Milan OK Strane obav.službe – SR Njemačka 1977

Ime agenta: R.M.
Obrade:
1. Batinić Mato POO Hrv.nac. 1982
2. Glavaš Ivan POO Hrv.nac. 1979 (u 85.dereg)
3. Gorupec Viktor OK UN-neodređeno 1978
4. Gotovac Vlado OO Hrv.nac. 1976
5. Gotovac Ana POO Hrv.nac. 1982 Prebačen u OK
6. Hajdinović Vladimir OK Hrv.nac. 1977 Dereg.01./1985
7. Hlad Mijo OO Hrv.nac. 1977 (u 85. OK)
8. Išek Dragutin OK Hrv.nac. 1977 (u 85. dereg)
9. Jankač Jaroslav OK UN-neodređeno 1977 (u 85. dereg)
10. Jugović Tomislav OK Veza hrv.emig. 1977
11. Jurković Josip OK Hrv.nac. 1977
12. Juroš Ivan OK Hrv.nac. 1977
13. Kokić Josip POO Hrv.nac. 1979
14. Krvavica Josip OK UN-neodređeno 1977 (u 85.dereg)
15. Ladan Tomislav OO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1969
16. Lukač Jozo OO Hrv.nac. 1970 (u 85. OK)
17. Marčinko Mato POO Hrv.nac. 1984
18. Mimica Darko POO Hrv.nac. 1984
19. Očić Matija OK Hrv.nac. 1977
20. Paradžik Ante OO Hrv.nac. 1975
21. Pavlović Boro OK Hrv.nac. 1984
22. Peteržilnik Milan OK Hrv.nac. 1977
23. Petric Iva POO Hrv.nac. 1984
24. Preprotić Ljerka OK Hrv.nac. 1980
25. Preprotić Mladen OK Hrv.nac. 1980
26. Puškarić Zvonimir POO Hrv.nac. 1984
27. Ratković Igor POO Hrv.nac. 1981
28. Ricov Josip OK Hrv.nac. 1983
29. Slavić Pavao POO Hrv.nac.i IB-povratnik 1982
30. Stigleitner Pavle OK Hrv.nac. 1978
31. Sučić Stjepan OO Hrv.nac. 1976
32. Sunić Mirko POO Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1980
33. Šoljan Antun OK Hrv.nac. 1984
34. Tomičić Zlatko OO Hrv.nac. 1969
35. Vidaković Julijana POO Nosioc PI i hrv.nac. 1982
36. Vuković Ivan POO Hrv.nac. 1982

Ime agenta: R.N.
Obrade:
1. Buhin Ivan POO RKC i hrv.nac. 1982
2. Goričanec Hinko POO RKC i hrv.nac. 1982
3. Pejnović Grga OK RKC i veza hrv.emig. 1977
4. Slonjšak Željko POO RKC 1982
5. Šamec Franjo POO RKC i hrv.nac. 1982
6. Španić Dragutin POO RKC i hrv.nac. 1982

Ime agenta: O.M.
Obrade:
1. Batinić Marijan OO Hrv.nac. 1967
2. Čolak Nikola OK Hrv.emig. 1984
3. Gucić Josip OO Hrv.emig. 1977
4. Hazler Dragutin OO Hrv.emig. 1969
5. Kelčec Vjekoslav POO Hrv.emig. 1983
6. Kraljević Ante POO Veza hrv.emig. 1983
7. Kušan Jakša OO Hrv.emig. 1967
8. Kušan Zlatko OK Veza hrv.emig. 1977 Dereg.01./1985
9. Mršić Zdravko OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1982 Dereg.01./1985
10. Nikolić Vinko OO Hrv.emig. 1967
11. Parač Krešimir OK Hrv.emig. 1977 Dereg.01./1985
12. Petričević Jure OO Hrv.emig. 1967
13. Svirčić Zdenko POO Veza hrv.emig. 1984 (u 85. dereg)

Ime agenta: R.Z.
Obrade:
1. Ahmet Al Batash POO Strane obav.službe – Iračka ob.sl. 1981
2. Bakriahmet Kalifa POO Strane obav.službe – Sudanska ob. 1981
3. Husni Mohamed POO Strane obav.službe – Palestinski komandosi 1981
4. Kaies Vaisi POO Strane obav.službe – Iračka ob.sl. 1981
5. Milošević Aleksandar POO Strane obav.službe – SAD 1983
6. Mohamed aih Farhat POO Strane obav.službe – Sirijska ob. 1981
7. Ohanessijan Jousef POO Strane obav.sl – Ostale Afričko Azijske i LA zem. 1984
8. Saman Salim Suliman POO Strane obav.službe – Jordanska ob. 1981

Ime agenta: S.S.
Obrade:
1. Ašperger Zdravko OK Hrv.nac. 1977
2. Babić Josip POO Hrv.nac.i RKC 1980
3. Đurašin Mirko POO Hrv.nac.i RKC 1984
4. Jelić Vidak POO Hrv.nac. 1983
5. Ljubičić Mato POO Hrv.nac.i RKC 1984
6. Parazajder Josip OK Hrv.nac. 1980
7. Piljac Goran OK UN-neodređeno 1982 (u 85. OO)
8. Štambuk Drago POO Hrv.nac.i RKC 1983

Ime agenta: S.D.
Obrade:
1. Bijelić Srećko OO Hrv.nac. 1977
2. Bobetko Janko OO Hrv.nac. 1981
3. Burić Tomo OK Hrv.nac. 1978
4. Dabčević Kučar Savka OO Hrv.nac. 1977
5. Freindlich Srećko OK Hrv.nac. 1977
6. Galić Krešimir OK Hrv.nac. 1978
7. Haramija Dragutin OO Hrv.nac. 1977
8. Jukić Mijo OK Hrv.nac. 1977
9. Kalođera Marko OK Hrv.nac. 1978
10. Koprtla Marko OO Hrv.nac. 1977
11. Kramer Alfred OO Hrv.nac. 1978
12. Lijović Marko OK Hrv.nac. 1977
13. Loborec Stanko OK Hrv.nac. 1977
14. Lončarić Mato OK UN-neodređeno 1977 (u 85. dereg)
15. Lugarec Drago OK Hrv.nac. 1977
16. Ljubičić Vlado OK Hrv.nac. 1977
17. Malek Milan OK UN-neodređeno 1977
18. Marić Zvonimir OK Hrv.nac. 1977
19. Markota Drago OK Hrv.nac.i veza hrv.emig. 1977
20. Marović Vlado OK Hrv.nac. 1977
21. Matković Stjepan OK Hrv.nac. 1977
22. Matić Jure OK Hrv.nac. 1977
23. Mihatov Šime OK Hrv.nac. 1978
24. Mikinović Andrija OK UN-neodređeno 1977 (u 85. dereg)
25. Mlinarić Vinko OK UN-neodređeno 1977 (u 85. dereg)
26. Muhasilović Džemal OK Hrv.nac. 1977
27. Musap Andrijano OK Veza hrv.emig. 1977
28. Nekić Krešimir OK Hrv.nac. 1978
29. Nikolić Krunoslav OK Hrv.nac. 1977
30. Nikolić Zvonko OK Hrv.nac. 1977
31. Očić Branko OK UN-neodređeno 1977
32. Ostojić Vid OK UN-neodređeno 1977 Dereg.05./1985
33. Paštrović Ratiboj OK Hrv.nac. 1977
34. Pinjušić Antun OK UN-neodređeno 1977
35. Plepelić Juraj OK Hrv.nac. 1978 (u 85. dereg)
36. Raguž Ante OK Hrv.nac. 1980
37. Saraga Željko POO Hrv.nac. 1981 (u 85. dereg)
38. Šibl Ivan OO Hrv.nac. 1977
39. Tripalo Mika OO Hrv.nac. 1977
40. Tuđman Franjo OO Hrv.nac. 1967
41. “Zoran” POO Hrv.nac. 1981

Ime agenta: S.M.
Obrade:
1. Bekić Darko OK Hrv.nac.i SAD 1978
2. Goldstein Slavko OO Liberalizam 1976
3. Ivin Danijel OO Strane obav.sl. – Vel.Brit.i građ.desnice 1971
4. Šola Tomislav POO Strane obav.službe – SAD 1982
5. Vagner Svemila POO Strane obav.službe – SR Njemačka 1983

Ime agenta: S.N.
Obrade:
1. Boroša Jevgenij POO Strane obav.službe – SSSR 1983
2. Boroša Milivoj OO Strane obav.službe – SSSR 1979
3. Čaplinski Igor POO Strane obav.službe – Bugarska ob. 1983
4. Draženović Branko OK UN-neodređeno 1977
5. Ivanišević Bogoljub OK IB-ovci 1977
6. Januškovski Konstantin POO Strane obav.službe – SSSR 1982
7. Karterjev Peter POO Strane obav.službe – SSSR 1980 (u 85. dereg)
8. Kinder Justina POO Strane obav.službe – SSSR 1977
9. Makaruha Bogdan POO Strane obav.službe – SSSR 1982
10. Perčinić Oleg POO Strane obav.službe – SSSR 1982
11. Vasari Vladimir POO Strane obav.službe – SSSR 1982
12. Vorobjov Natalija POO Strane obav.službe – SSSR 1979

Ime agenta: Š.T.
Obrade:
1. Bauer Ernest OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1967
2. Bičanić Sonja OO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1973
3. Davies Robert Glyn OO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1981
4. Došen Ivan OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1978
5. Hilary Evans POO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1984
6. Ilić Marija POO Strane obav.službe – Ob.sl.zapad.zemalja 1982
7. Jelisić Gojko OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1974
8. Kralj Stjepan POO Nosioc PI 1977
9. Kukec Josip OK Strane obav.službe – Vel.Britanija 1977
10. Letica Slaven POO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1983
11. Matešić Josip OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1978
12. Morej Antoni OO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1978
13. Radić Sertić Branka OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1976
14. Radić Stjepan OO Strane obav.službe – SR Njemačka 1976
15. Rosling Peter OO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1981
16. Sebukcebe Cengiz POO Strane obav.službe – Turska ob.sl. 1981
17. Škrabalo Ivo POO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1982
18. Tiefenbach Aleksandar POO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1983
19. Voodgate Derek OO Strane obav.službe – Vel.Britanija 1979

Ime agenta: Š.M.
Obrade:
1. Andrić Petar OO Hrv.emig. 1967
2. Andrić Han Vera OK Veza hrv.emig. 1978
3. Barić Luka OK Veza hrv.emig. 1983
4. Barišić Josip OK Veza hrv.emig. 1984
5. Brnadić Anđa POO Veza hrv.emig. 1977
6. Cindrić Ivan OK Veza hrv.emig. 1977
7. Fruček Dragutin POO Veza hrv.emig. 1976

8. Hercigonja Miroslav OK Nosioc PI 1977
9. Ivšić Antun OK Nosioc PI 1977
10. Kaić Josip OK Veza hrv.emig. 1978
11. Knežević Nedeljko OK Veza hrv.emig. 1978
12. Kunkić Marica POO Veza hrv.emig. 1984
13. Lozo Petar POO Veza hrv.emig. 1984
14. Ludvig Branko OK Veza hrv.emig. 1977
15. Palić Stjepan POO Hrv.emig. 1978
16. Sović Milica OO Veza hrv.emig. 1976
17. Stipić Borislav POO Veza hrv.emig. 1984
18. Šturlić Franjo POO Nosioc PI 1980
19. Todorić Petar POO Veza hrv.emig. 1983
20. Vlašić Ljubomir OK Veza hrv.emig. 1978

Ime agenta: Š.M. – Obrade
1. Jurkić Ljerka POO Hrv.nac. 1982
2. Rodin Davor OK Hrv.nac. 1978
3. Smailagić Nerkez OO Hrv.nac. 1970
4. Škaričić Ivan OO Hrv.nac.i RKC 1983

Ime agenta: U.Z. – Obrade
1. Crnković Matija POO Strane obav.službe – Bugarska ob.sl. 1984
2. Galeta Ladislav POO Strane obav.službe – MOS 1983
3. Georgijeva Radoš Nadežda POO Strane obav.službe – Bugarska ob.sl. 1983
4. Gerova Božanka POO Strane obav.službe – Bugarska ob.sl. 1983
5. Lovely Istvan POO Strane obav.službe – MOS 1977
6. Moskaljov Petar OO Strane obav.službe – Bugarska ob.sl. 1984
7. Rokić Ostoja POO Strane obav.službe – Bugarska ob.sl. 1982
8. Szabo Zoltan POO Strane obav.službe – MOS 1983 Dereg.05./1985
9. Toth Tibor POO Strane obav.službe – MOS 1979
10. Valčev Todor POO Strane obav.službe – Bugarska ob.sl. 1984
11. Vesel Maria POO Strane obav.službe – Bugarska ob.sl. 1984

Ime agenta: V.M. – Obrade:
1. Eric Salvaneik POO Strane obav.službe – Francuska ob.sl. 1983
2. Kirin Mario POO Strane obav.službe – Izraelska ob.sl. 1977
3. Le Bihan Adr Elie POO Strane obav.službe – Francuska ob.sl. 1982
4. Menardi Boris POO Hrv.nac.i RKC 1983
5. Paret Daniel OO Strane obav.službe – Francuska ob.sl. 1977
6. Vaillant Patrich POO Strane obav.službe – Francuska ob.sl. 1984
7. Vodopija Milivoj POO Hrv.nac.i RKC 1983

Ime agenta: V.D. – Obrade:
1. Andrijanić Ivo POO Hrv.nac. 1982 Dereg.03./1985
2. Car Nikola POO Hrv.nac. 1982
3. Omrčen Božo POO UN-neodređeno 1983
4. Prohaska Boris POO Hrv.nac.i veza hrv.em. 1982 u 85.dereg

Ime agenta: V.Đ. – Obrade:
1. Bršec Bruno POO Hrv.emig. 1976
2. Čudina Ivan OO Hrv.emig. 1976
3. Halužan Stanislav OO Hrv.emig. 1976
4. Kereta Nikola OK Hrv.nac. 1977 u 85.dereg.
5. Kralj Josip POO Veza hrv.emig. 1984
6. Križić Ivan POO Nosioc PI 1980
7. Krkljuš Damir POO Hrv.emig. 1980
8. Ljevar Josip POO Nosioc PI 1982
9. Milec Ivan POO Veza hrv.emig. 1984
10. Paurić Ivan OO Veza hrv.emig. 1978
11. Paurić Bukovina Šimunić Marija OK Veza hrv.emig. 1980
12. Paurić Tomislav OK Veza hrv.emig.i UN-neodređ. 1980
13. Rogić Marijan OO Hrv.emig. 1967
14. Slavić Branko OK Veza hrv.emig. 1978
15. Šivak Slavko POO Veza hrv.emig. 1984
16. Zorić Kamilo POO Nosioc PI 1977
17. Žegman Stjepan POO Veza hrv.emig. 1984

Ime agenta: V.R. – Obrade:
1. Svornik Milutin OK UN-neodređeno 1978

Ime agenta: V.I. – Obrade:
1. Boršić Miroslav OK Hrv.nac. 1978
2. Bradašević Darko POO Hrv.nac. 1984
3. Buljan Stjepan OK Hrv.nac. 1978
4. Cvetinić Dragutin OK Hrv.nac.i veza hrv.em. 1978
5. Cvetinić Vladimir OK Hrv.nac.i veza hrv.em. 1978
6. Čosić Bogdan OO Novoeksponirani 1977
7. Čurić Jakov POO Hrv.nac. 1983
8. Korač Stanko OO Srpski nac. 1983
9. Lončar Jovan POO Srpski nac. 1981
10. Marić Vladimir POO Hrv.nac. 1984
11. Mesić Stjepan OO Hrv.nac. 1978
12. Muslin Nikola OK Hrv.nac. 1980
13. Musulin Dušan POO Hrv.nac. 1979
14. Njegić Boško POO Srpski nac. 1980
15. Pavelić Ante OK Hrv.nac.i veza hrv.em. 1977 u 85.dereg.
16. Pečarina Ante OK Hrv.nac. 1977
17. Pereković Katica OK Hrv.nac. 1980
18. Peštaj Marijan OK UN-neodređeno 1977
19. Podhraški Marijan OK UN- neodređeno 1977
20. Polaček Zvonimir OK UN-neodređeno 1977
21. Prigorec Ivan OK UN-neodređeno 1977
22. Primorac Zvonko OK Hrv.nac.i veza hrv.em. 1977
23. Pribić Branka OO Srpski nac.i SPC 1983
24. Radilović Vjekoslav OK UN-neodređeno 1977
25. Radović Ivica OK Hrv.nac. 1977
26. Raos Predrag OK Hrv.nac. 1978
27. Regelj Dragutin OK Hrv.nac. 1977
28. Rusan Andrija OK Hrv.nac. 1977
29. Sarić Jure OO Hrv.nac. 1978
30. Sertić Mirko OK Hrv.nac. 1977
31. Severinac Marijan OK Hrv.nac. 1980
32. Šarac Petar OK Hrv.nac. 1977
33. Šentija Josip OO Hrv.nac. 1978
34. Škaro Branko OK Hrv.nac. 1980
35. Šošić Hrvoje OO Hrv.nac. 1977
36. Vrbanić Josip OK Hrv.nac. 1980
37. Vrbić Stipe OK Veza hrv.emig. 1977
38. Vugrinček Stjepan OK Hrv.nac. 1980
39. Vujatović Anđelko POO Srpski nac. 1983
40. Vukov Vice OO Veza hrv.emig. 1974
41. Zane Tvrtko OK Hrv.nac.i veza hrv.em. 1977
42. Zidić Igor OK Hrv.nac. 1980

Ime agenta: Z.D. – Obrade:
1. Azinović Zoran POO Veza hrv.emig. 1984
2. Baltić Vlado POO Nosioc PI 1979
3. Capan Ivan OK Veza hrv.emig. 1977
4. Došen Zlatko POO Hrv.emig. 1977
5. Erceg Vinko OO Hrv.emig. 1976
6. Kelek Franjo OO Hrv.emig. 1977
7. Kučak Ivica POO Nosioc PI 1978
8. Kurešić Stjepan POO Nosioc PI 1977
9. Lovreković Božidar POO Hrv.emig. 1980
10. Matković Petar POO Hrv.emig. 1976
11. Musa Vladislav OO Hrv.emig. 1973
12. Novoselac Mato POO Hrv.emig. 1976
13. Palijan Ivan OK Veza hrv.emig. 1978
14. Požgaj Vinko POO Hrv.emig. 1979
15. Plantak Vlado POO Veza hrv.emig. 1982
16. Šarić Ante POO Hrv.emig. 1976
17. Šimatić Cvjetko OO Hrv.emig. 1977
18. Škalić Stjepan POO Hrv.emig. 1983
19. Vršćak Stjepan OO Hrv.emig. 1967

Ime agenta: Ž.I. – Obrade:
1. Kanižaj Pajo OK Hrv.nac. 1978

 

Izvor: Nacional

Žig

2 misli o “820 LJUDI KOJE JE OBRAĐIVALA UDBA!

Komentari su zatvoreni.