NE IDITE TAMO! NE IDITE U SRBIJU!

Branitelji, čuvajte se Srbije: Baza podataka u kaosu i strategija progona!
Arhivska baza (arhivski sistem ZyLab) koju koristi Služba za otkrivanje ratnih zločina predstavlja solidnu osnovu za formiranje sveobuhvatne baze podataka – Hrvatski branitelji, ali i ostali državljani Hrvatske trebali bi pripaziti ako misle ići u Srbiju ili u BiH entitet Republiku Srpsku. Srbija je ove godine donijela strategiju po kojoj nastavlja glumiti glavnog žandara na području bivše države, pa bi jako puno ljudi tamo moglo zaglaviti. Tim više što je upitna kvaliteta informacija koje u Srbiji drže dokazima, kao i vjerodostojnost svjedoka.
“Arhivska baza (arhivski sistem ZyLab) koju koristi Služba za otkrivanje ratnih zločina predstavlja solidnu osnovu za formiranje sveobuhvatne baze podataka koja bi sadržala podatke o svim masovnim ratnim zločinima izvršenim tokom sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije”, piše u strategiji donesenoj ove godine.
“Ipak, značajan problem predstavlja činjenica da zbog nedostatka finansijskih sredstava u poslednjih nekoliko godina nije bilo moguće adekvatno održavanje i unapređenje ove baze, kao i dalja obuka njenih postojećih i novih korisnika. Ne postoji ni precizna evidencija predmeta potencijalnih ratnih zločina koji se nalaze u tužilaštvima opšte nadležnosti. Dodatni problem je i nezadovoljavajući nivo regionalne saradnje po pitanju razmene informacija koje bi pomogle da se izbegne da određeni ozbiljni predmeti ratnih zločina ne budu procesuirani ni od jednog tužilaštva iz država regiona”, objašnjavaju sam kaos koji imaju u toj bazi podataka.
Cijelu srbijansku strategiju (na srpskom i latinici) kojoj se proglašava glavnim žandarom na području bivše države možete pročitati ako kliknete.
Link:
Nema šale, idu dalje po svome
“Nacionalna strategija važi i primenjuje se u periodu od pet godina (2016 – 2020), nakon čega će Ministarstvo pravde ponovo osnovati radnu grupu sa zadatkom da sačini analizu do tada postignutih rezultata i definiše dalje korake”, stoji u strategiji.
“Za praćenje sprovođenja Nacionalne strategije obrazuje se radno telo sastavljeno od 12 članova odlukom Vlade, najkasnije 30 dana od dana usvajanja Nacionalne strategije, za period njenog važenja. Prilikom imenovanja članova radnog tela naročito će se voditi računa o zastupljenosti svih relevantnih institucija u oblasti procesuiranja ratnih zločina, Pregovaračke grupe za Poglavlje 23, akademske zajednice i organizacija civilnog društva…. Radno telo definiše zaključke i preporuke nadležnim institucijama, i o rezultatima sprovođenja kvartalno izveštava Savet za sprovođenje Akcionog plana za Poglavlje 23 i Vladu. Zadaci i funkcionisanje radnog tela bliže se određuju poslovnikom o radu” stoji u toj strategiji.
Izvor: Direktno.hr
Stric Ivan!