Marko Perković Thompson!

Lik Marka Perkovića Thompsona i njegove pjesme su kriminalizirane u javnosti kroz sustavnu kampanju protivnika njegovog rada (lijevo, a često i projugo-komunističko orijentiranih pojedinaca, udruga i medija, pa i nekih političara).
Naš cilj je obraniti lik Marka Perkovića Thompsona kao i njegova djela-pjesme s dokazima i argumentima. Zalažemo se za slobodno javno djelovanje Marka Perkovića Thompsona.
Produkt orkestrirane kampanje protivnika njegovog rada i (političkih) pritiska je prekršajna prijava PU Šibensko-Kninske zbog Thompsonova “glasnog” pjevanja (pjevanja stiha pjesme) “Za Dom-Spremni” iz pjesme “Bojna Čavoglave” na koncertu u Kninu.
“Bojna Čavoglave”, pjesma nastala u Rujnu 1991. godine u stihovima sadrži poruke upućene srpskim dobrovoljcima-bandi četnicima. S tom pjesmom Thompson je istima poručio da neće ući u njegovo selo, kao i da njima nije mjesto u Hrvatskoj.
Na početku ove pjesme stih je “Za Dom – Spremni”. Isti stih je u pjesmi “Vukovi sa Svilaje”, koju pjeva pjevač Siniša Vuco. Ovaj stih kao legalni pozdrav koristile su legalne i priznate postrojbe HOS-a, 1. gardijska brigada “Tigrovi”, 2. gardijska brigada-“Gromovi”, 126. brigada, 156. brigada, Izvidnički vod HV-a “Crni sokolovi” – Čepin, Postrojba za posebne namjene “Vitezovi”, te 6. domobranska pukovnija HV-a.
Pozdrav “Za Dom – Spremni” i danas koristi stranka HSP, koja je osnovana 1990. godine. Himnu za ovu stranku otpjevao je Marko Perković Thompson-“Lijepo li je Hrvat biti”, koja u sebi sadrži stih “Za dom spremni i slobodu hrvatskome rodu”. Isti pozdrav koristi i stranka HČSP koja je utemeljena 1992. godine.