SKRAĆENI PROGRAM HBPS-e

-HBPS je politička stranaka koja će, nakon što je u Domovinskom ratu obranjen teritorijalni  integritet, stvoriti zakonske pretpostavke koje omogućavaju realizaciju punih gospodarskih kapaciteta Republike Hrvatske te monetarnu stabilnost kao jamstvo punoga suvereniteta

-je politička stranka koja će na temelju programskih načela u najkraćem roku primijeniti način bržega razvoja maloga i srednjeg poduzetništva kao nositelja pune zaposlenosti u  Republici Hrvatskoj
-je politička stranka koja se neće pomiriti sa stagnacijom ili nazadovanjem u
stvaranju nove vrijednosti
– je politička stranka koja svoje političko djelovanje temelji na načelima zaštite građana, poštivanja pojedinačnih građanskih i društvenih prava
– je politička stranka koja će stvoriti uvijete za uspješno poslovanje u Republici Hrvatskoj u djelatnostima iz kojih se proizvodi i usluge pretežito uvoze, a za koje postoje pretpostavke uspješnosti na domaćem tržištu
– je politička stranka koja će za nositelje kreditiranja gospodarskih programa odrediti banke u državnom vlasništvu te komercijalne banke s kojima Republika Hrvatska za ovu kreditnu liniju dogovara povoljne uvijete za korisnike kredita
– je politička stranka u kojoj će obitelj kao temeljna vrijednost društva kroz malo i srednje poduzetništvo pojednostavniti funkcioniranje gospodarstva i na taj način zaustaviti trend iseljavanja iz Domovine
– je politička stranka koja se zalaže da strateške djelatnosti; poljoprivreda, energetika,
zadovoljavaju potrebe Republike Hrvatske
– je politička stranka koja će kapitalne projekte razvijati ako su u funkciji potpore malom i
srednjem poduzetništvu
– je politička stranka koja ujedinjuje slogan ISTINA I DOMOVINA, jer je u ISTINI izvorište naše snage, a u DOMOVINI izvorište našega postojanja.

Izvor: HPBS