Popis zločinaca: KOMANDA PAPUČKOG ODREDA!

1.KELEUVA (Paje) DRAGOMIR P.SLATINA 2.GRAOVAC (Petra) MILAN P.SLATINA 3.STOJANOVIĆ (Šime) STEVOOSIJEK 4.KULIĆ (Steve) MLADEN P.SLATINA 5.JURIŠIĆ (Branka) MILAN P.SLATINA 6.BOLIĆ (Gavre) BRANKOVOĆIN 7.POPADIĆ (Laze) JOVAN P.SLATINA 8.MOMĆILOVIĆ BOŠKO 9.PERLIĆ JOVAN P.SLATINA 10.VUČIĆ (Branka) VELJKOOSIJEK 11.PETROVIĆ (Jove) MOMČILO P.SLATINA 12.HUSIKIĆ (Omeđa) BORKA P.SLATINA 13.RADOŠEVIĆ (Stevana) SAVO P.SLATINA 14.ALAVUK (Stojana) VLAJKO P.SLATINA 15.KLISKA JOVAN SPECIJALNI VOD - … Nastavi čitati Popis zločinaca: KOMANDA PAPUČKOG ODREDA!