Popis zločinaca: KOMANDA PAPUČKOG ODREDA!

1.KELEUVA (Paje) DRAGOMIR P.SLATINA

2.GRAOVAC (Petra) MILAN P.SLATINA

3.STOJANOVIĆ (Šime) STEVOOSIJEK

4.KULIĆ (Steve) MLADEN P.SLATINA

5.JURIŠIĆ (Branka) MILAN P.SLATINA

6.BOLIĆ (Gavre) BRANKOVOĆIN

7.POPADIĆ (Laze) JOVAN P.SLATINA

8.MOMĆILOVIĆ BOŠKO

9.PERLIĆ JOVAN P.SLATINA

10.VUČIĆ (Branka) VELJKOOSIJEK

11.PETROVIĆ (Jove) MOMČILO P.SLATINA

12.HUSIKIĆ (Omeđa) BORKA P.SLATINA

13.RADOŠEVIĆ (Stevana) SAVO P.SLATINA

14.ALAVUK (Stojana) VLAJKO P.SLATINA

15.KLISKA JOVAN SPECIJALNI VOD – BIVŠISLATINSKIMILICAJCI

1.CRNOBRNJA MILE, ĆERALIJE

2.VUČKOVIĆ RAJKO, POKLICE

3.JOVAKARIĆ ZORAN, VOĆIN

4.JOVANOVIĆ ZORAN, VOĆIN

5.VUČKOVIĆ JOVAN, MACUTE

6.TOMAŠEVIĆ VLAJKO, VOĆIN

7.ŠIMIĆ STEVO, VOĆIN

8.DOKMANAC DRAGOSLAV, MACUTE

9.MUTAVĐŽIĆ ZORAN, VOĆIN

10.GRKINIĆ MILORAD, VOĆIN

11.RADMILOVIĆ RANKO, MACUTE

12.MITROVIĆ MIODRAG, VOĆIN

13.BOGATIĆ MILENKO, VOĆIN

14.ŠAKIĆ DAMIR, LISIČINE

15.STARJAŠ DRAGO, ĆERALIJE

16.IVKOVIĆ RAJKO, SL.DRENOVAC

17.MILINKOVIĆ MOMČILO, SL.DRENOVAC

18.POSANAC ŽELJKO, RIJENCI

19.CAREVIĆ ĐORĐE, LUKAVAC

20.DESANČIĆ DALIBOR, MACUTE

21.PATROVIĆ ANĐELKO, SMUDE

22.ALINČIĆ JOVAN, LUKAVAC

23.MIŠČEVIĆ GORAN, N.DAZOVA

24.MATIĆ MILENKO, P.SLATINA

25.BOSANAC SLOBODAN, KUSONJE IZVIĐAČKI VOD

1.KUZMIĆ (Teodora) ŽARKO, P.SLATINA

2.BOGATIĆ (Marka) LAZO, P.SLATINA

3.MILIJOVIĆ (Slobodana) MILADIN, G.KUSONJE

4.VUKOMANOVIĆ (Milana) LJUBIŠA, DOBROVIĆ

5.PANIĆ (Pere) BOŽO, LUKAVAC