Paralelni svijet? Da. U Hrvata se zove:…zbrojio 2 i 2!

Hrvatsko obrambeno štivo

Ovu knjigu B.D.Benedict-a “Paralelni svijet” sam kupio 1987 od uličnog trgovca sa knjigama. U njoj sam naišao na dio koji je vezan za jednu gospođu iz Čakovca, Hrvaticu, imena Katarina, koja je imala vizije, te je znala predskazati budućnost, kao i određene događaje. Fascinantan je podatak u njenoj ispovijesti, članak, koji točno govori o nadolazećem ratu i agresiji na Hrvatsku. Članak je napisan 1980. Svi oni koje sam ostavio 1989, prilikom napuštanja JNA, tamo na Kosovu ostali su razjapljenih usta, i očiju širom u čudu otvorenih. Neka se ne čude ništa više, jer nije četnik nikada nadbiće i anđeo bio, već koljač, kako na zemlji tako i svuda, gdje god bio. “Ne vjeruj Danajcu niti kada ti darove donosi”. Mali ljudi, koji daju samo mali dio istine u obliku zrna pijeska, kao što je to dala gđa. Katarina, mogu spasiti život onome kome je potrebito u tom trenutku. Tražio sam…

View original post još 429 riječi