Peticija: Vladimir Vuković- Vate!

Na temelju zaključka Općinskog vijeća općine Podstrana na 27. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2015. godine, donesena je odluka kako će se prilikom formiranja prva ulica na području općine Podstrana imenovati po poginulom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, pok.Vladimiru Vukoviću – Vati.

Od tog zaključka prošla je gotovo godina i pol. U ime i na odobrenje obitelji pok. Vladimira Vukovića, pokrećemo ovu online peticiju upućenu vlastima općine Podstrana, kako bi dobili konkretne odgovore KADA SE TOČNO namjerava izvršiti odluka Vijeća općine Podstrana, te koliko ćemo na izvršenje dugo čekati? Koliko dugo ćemo još čekati na ulicu hrvatskog HEROJA? 

Napominjemo kako ova peticija nije usmjerena na politikanstvo i političko skupljanje bodova na kostima poginulog hrvatskog branitelja, nego zaista želimo dobiti odgovor na gore postavljena pitanja, budući da je od odluke općinskog vijeća prošlo gotovo godina i pol dana, bez da je ista odluka i ispoštovana.

Peticija sa potpisima će biti upućena na adrese:

– Načelnika općine Podstrana, Mladen Bartulović, dipl.krim.

– Zamjenika načelnika općine Podstrana, prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

– Viša referentica za odnose sa javnošću, opće i administrativne poslove, Božena Bešlić

Vladimir Vuković, časnički namjesnik (3.8.1967.-12.11.1991.)

Poginuo 12. studenog 1991. na Strinčjeri kao pripadnik 9. Bojne HOS-a 4. Brigade ZNG-e Split, prilikom izvršenja borbene zadaće.

Izvor: 24 Sata