EVO SLUŽBENICE!

 

EVO SLUŽBENICE!

Gospo, sretan rođendan želi ti Hrvatski narod!

Kad reče spremno: ’’Evo službenice’’,

Osjenila te Duha Božjeg, sila.

Sionske gore, bijela golubice,

Joakima, Ane, kćeri skromna, mila.

Od postanka si Bogom odabrana

Da rodiš svijetu Spasitelja Krista,

Da čovječanstvu budeš sveta, znana,

Da slava Neba u vijekove blista.

Kad otac Adam raj zemaljski ‘zgubi,

Lukavi đavo kad ga u grijeh sprati,

Čuj, prorok veli: ‘‘Bog vas djeco, ljubi,

Krv njeg’vog sina, krivnje će vam prati.’’

O drago krilo i blažena prsa

Gdje bio stanak Nazarećaninu,

O lozo rodna nebeskoga Trsa

Čuvaj Hrvatu milu Domovinu.

Kroz Suznu dol dok mu noga kroči,

Pradjeda vjera nek ga s tobom spaja.

Na srcu tvojem nek zaklopi oči,

S tobom na zemlji – s tobom i sred raja.

 Marija Dubravac Brisbane

Stric Ivan!