Zločini partizana u Vinkovcima!

Hrvatsko obrambeno štivo

Partizanski zločini u istočnoj Slavoniji Partizanski i komunistički zločini počinjeni su na području čitave tadašnje Jugoslavije, a osobito u Hrvatskoj (i Sloveniji). Obrazac zločina bio je sličan, uz neke manje regionalne osobitosti, vezane uz konfiguraciju terena (npr. prirodne jame u koje su bacane žrtve i sl.). Istočna Slavonija je zauzeta od strane partizanske vojske u periodu od nekoliko dana, nakon proboja Srijemskog fronta u travnju 1945. Danas znamo da su zločini počinjeni u svim selima i gradovima.

Tako su u Županji 14. travnja 1945. na Savi strijeljani članovi (do)tadašnjeg Općinskog poglavarstva i članovi Hrvatske seljačke stranke; ubijeno je osam Županjaca, a do 1947. još trinaest. U Vukovaru je do sada dokumentirano sedam lokacija masovnih grobnica, od kojih je najveća na izletištu Adica, na kojima je prema dokumentima i svjedočenjima ubijeno oko 400 Vukovaraca nakon ulaska partizana u grad u travnju 1945. Zločina je bilo i u Osijeku i okolici. U…

View original post još 490 riječi