Smrklo se nebo na današnji dan…

Svi Sveti ili Duhovi su dan kada idemo na groblja, palimo svijeće, lampione. 1991 u tijeku proboja smo pokušavali doći do Vukovara, kroz 4 neuspjela proboja, sa konvojima koji su bili u Đakovu. Konvoji nikada nisu došli i ušli u Vukovar, nisu strojnice došle u Vukovar, niti OSA-e, niti topničko oruđe, i oružje, ali danas … Nastavi čitati Smrklo se nebo na današnji dan…