Pad Laslova na današnji dan, 1991!

Na današnji dan 1991. godine palo je Laslovo. Laslovo je branila uistinu cijela Hrvatska, ali i svijet. U prvom internacionalnom vodu koji je tada imao tridesetak ljudi bili su Amerikanci, Španjolci, Mađari, Slovenci. Kasnije je taj vod brojao preko 100 ljudi i pridružen je 160. brigadi HV-a.

Laslovo je puna 152 dana bilo prva crta južne obrane grada Osijeka. Tu crtu obrane držalo je sve do 20. studenog 1991. godine kad je okupirano Ernestinovo, a Laslovo ostalo u trodnevnom potpunom okruženju. Nakon što je poginulo deset branitelja, bez hrane, streljiva i lijekova za brojne ranjenike zapovjedništvo obrane sela donijelo je najtežu odluku, odluku o napuštanju sela i proboju do slobodnog Ivanovca.

Proboj je započeo 23. studenog 1991. godine oko 16 i 30 sati. Noseći na rukama svoje ranjenike, pod okriljem mraka i magle Laslovčani kroz polja kukuruza stižu do desetak kilometara udaljenog Ivanovca 24. studenog oko 5 sati ujutro, u isto vrijeme u Laslovo u laze neprijateljske snage, a kako je izgledao njihov ulazak na čelu s Arkanom pogledajte ovdje:

U selu u koje je ušao Arkan ostala su tijela poginulih suboraca, ali i tri starice koje nisu htjele napustiti dom, te su na mjestu ubijene. Na jednoj od fotografija nalazi se heroj obrane Laslova, Eduardo Rozsa Flores-Chico, Bolivijac koji se uključio u obranu Hrvatske.

Žig