Zar i Anđele pokušavaju dirati!?

Hrvatsko obrambeno štivo

Na slici, Heroji Vukovara Velimir Đerek, Andrija Marić, Željko Delić-Švico, Dragan Peša-Šiljo, Robert Šilić, Jean Michel Nicollier, Ivan Brdar…

Naime, radi se o sljedećem, čitava struktura gena, je bila krhka kao i u začetku, a svi koji su bili ostali na bojišnici dulje od dvadeset sati su mogli biti testirani na otrove i nuspojave koje uzrokuju, nesvakidašnje poremećaje u genetskom kodu! Nije ništa bizarno obzirom da se zna kolika je uvjetovanost da se takvo nešto postigne a osim toga sve ono što bi se dogodilo bilo bi nesnošljivo po čovječanstvo a ne samo za Hrvate.

Nadalje, sva naša nastojanja da se takvo što spriječi nisu od velikoga uroda, jer naime, kako postoje dobre pozitivne snage, tako postoje i snage koje su jake, mogu uništiti i nastoje uništavati, sve ono što Hrvati imaju. Ti koji žele uništiti Hrvate su dakako Srbi. Nastoje to čitavo svoje postojanje, i sa Teslinim izumima, HARP-om…

View original post još 623 riječi