Nije ovo Srbija, niti je ikada bila!

Hrvatsko obrambeno štivo

Iz “Bujice” Velimira Bujanca, imate na youtube snimak iz emisije sa Stivom Culejom, u svezi incidenata, u Vukovaru te o sve napetijoj situaciji. Sve je to zakuhala srpska radikalna organizacija, kao i četnici, koji ne miruju dan danas, u Borovo selu i Vukovaru te okolnim selima. Stoga je nužno napomenuti, da je situacija sve oštrija i napetija, što se može zaključiti sa početka emisije, u rečenicama ljudi koje su pitali o dojmovima nakon incidenata!

Što se doista, događa bi trebala definirati SOA, koja po mom osobnom mišljenju kao i većine čitatelja radi kao da nema oči. Restruktuiranje SOA-e je nužno, i to od vrha ka dnu. Ne sjećam se da je netko 1991 mogao otuđiti nešto-nekakvu tajnu ili je odati a da nije bio kažnjen-primjereno. Mislim da mali ljudi imaju više saznanja o okupljanju četništva u Slavoniji, kao i u Istri te mobilizaciji velikih snaga, dakle grupiranje, nego oni.

A…

View original post još 381 riječ