markofranciskovic-facebook625

Pažljivo sam pročitao Vaš intervju sa Dr Ljubomirom Radovančevićem objavljenog u HT od 08.12.2016. – proučio sam svaku njegovu riječ, svaku rečenicu i svaku izrečenu misao iz kojih se u „prikrivenim formulacijama“ lagano „isčitavaju misli i poruke“ druga Ljubomira Radovančevića: naime, ja sam druga Ljubomira dobro upoznao tijekom jeseni 2013. i zime/proljeća 2014. kada sam ga kao „uglednog i sposobnog psihijatra“ kako mi ga je preporučila odvjetnička struka molio da se prihvati „izrade Drugog mišljenja“ o Markovoj (Marko je moj sin) psihičkoj i mentalnoj „(ne)uračunljivosti“ budući je sudska vještakinja Trovačica  Biško tijekom 2-3-satnog „vještačenja“ utvrdila da Marko „boluje od paranoidne shizofrenije i da je opasan za Okolinu“: temeljem ovoga (od Kanibala Ostojića dirigiranog) nalaza i mišljenja Trovačice Biško Kanibal Ostojić expresno uhićuje Marka (03.08.2013.) i suglasno mantri „uhititi, izolirati, likvidirati“ strpava Marka u „ludnicu“ na“liječenje“/trovanje u cilju Markove mentalne, duševne i fizičke likvidacije/ubojstva – Marko je „oslobođen“ „paranoidne shizofrenije i opasnosti za Okolinu“ konzilijarnim nadvještačenjem u Bolnici Vrapče kojim je „expresno ozdravio“ i isti dan pušten na slobodu!…. Bilo bi potrebno i zanimljivo profesionalnim psihijatrijskim vještačenjem napraviti psihopatoprofil druga Radovančevića, naravno i ostalih članova „Shizofrene bande“ odgovornih za osudu Marka na likvidaciju/ubojstvo trovanjem a posebice Kanibala Ostojića, Trovačice Biško, Kretena Benčića, „neprofesionalnih lovaca na glave“ Bajića i Cvitana…

Dozvolite mi gospodine Marijačić da Vam se predstavim: ja sam Jure Francišković, otac sam Marka Franciškovića za kojega Vi možda niste čuli…Marko je moj sin kojega je „Shizofrena banda“ na čelu koje je bio drug Ranko Ostojić -kojega ja nazivan KANIBALOM a „Kanibal“ je „NEČOVJEK koji nasilno razdvaja Dušu od Tijala tj. ubija ČOVJEKA“-  osudila na smrt trovanjem: bilo je to u jesen 2013….za izrečenu tvrdnju o „osudi Marka na likvidaciju trovanjem“ imam čvrste dokaze…već tri godine istražujem „SLUČAJ MARKO“ i ne ću prestati sve do utvrđivanja pune ISTINE o Marku…sve sam razjasnio i utvrdio u vezi „SLUČAJA MARKO“, ostaje mi još utvrditi „ZAŠTO“…o „SLUČAJU MARKO“ opširno je pisao u HRVATSKOM TJEDNIKU u jesen 2013. poštovani istraživački novinar gospodin Vjekoslav Magaš…

O mojem „vještačenju“ druga Ljubomira Radovančevića pročitajte/proučite priloge u ovom mailu:

-„Tužna priča o psihijatru dr Radovančeviću“ od 30.03.2014. i

-„Kronologija događanja „SLUČAJA MARKO“ od 15.05.2014., barem t.2.3. a

za svestranije upoznavanje „SLUČAJA MARKO“ treba pročitati napise na web-stranici

– Gospodine Marijačić, držite li ovaj mail nezanimljivim „bacite ga u koš“.

Sa štovanjem, Jure Francišković:

PS: Gospodine Marijačić, bio bih Vam vrlo zahvalan ako bi ovaj mail dostavili vrlom drugu Radovančeviću – naime, Drug nema ni PC/mail ni mobitel (inače bi mu ja ovaj dopis poslao mailom) – barem nije ih imao prije 2-3 godine tako da sam mu dopise tijekom dogovaranja o izradi „Drugog mišljenja“  slao faxom.

 

Gospodin Joško Buljan je u HT od 03.11.2016. objavio napis „NAGRADA RANKU ZA SVE IZDAJE“ u kojem vrlo detaljno i argumentirano „secira“ „domoljubnu djelatnost“ Kanibala Ostojića….na taj napis ja sam se referirao sa 5 napisa koje sam poslao gospodinu Buljanu i na više drugih adresa u kojima opisujem sudjelovanje Kanibala Ostojića u „SLUČAJU MARKO“:

– „TRI PRIJATELJA“

– „ZLOUPOTREBA PSIHIJATRIJE U RH u obračunu sa političkim neistomišljenicima“

– „LIKVIDIRATI MARKA – tako je odlučeno prije Markova uhićenja“

– „ŠTULIĆ: O PSIHIJATRIMA“

– „ŠTULIĆ: DOBRO JE ČINITI DOBRO“

– „SLUČAJ GUNJA, isušivanje i sanacija vlažnih zidova“

Mnogima sam poslao navedene napise, ako ih netko nema a želi ih imati rado ću ih poslati na upit.

BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ I SRETNU NOVU GODINI 2017.!

Izvor: Jure Francišković

Stric Ivan!

 

Nešto o”osudi Marka na likvidaciju trovanjem” imam čvrste dokaze!