ptsd-1

 

Prošlost, sadašnjost i budućnost su povezani vezama koje potiču razmišljnje insinuacije,  i promišljanje sa navedenim. Nadalje. Kako su prošlost, budućnost i sadašnjost nervnim sinapsama povezani, tako možemo i promišljati da su i transmiteri povezani u jednu cjelinu kao svemir. Naš svemir ima početak i kraj. Kako je stvoren u praeksploziji, tako postoji trenutak, eksplodiranja, sredina (sadašnjost), i kraj, koji je neumitan i neizbježan.

Sve cjeline su povezane, kako u svemiru sa crnom tvari, tako i u pamćenju osjetu, čulima i svijesti. Svijest je dakle ta koja nas mora i može poučiti i pogurati naprijed, no posljedice sjećanja kao i elektroimpulse, sa kojima, moramo i možemo vladati ukoliko ne uzimamo lijekove koji nas more opijaju, i uspavljuju, su odlučujući u svemu.

  1. Dakle sva sjećanja koja imamo možemo, podijeliti na osjećaj sreće, koji nas uvjetuje određuje, oplemenjuje i izgrađuje. Takav osjećaj se gubi sa traumatskim iskustvima, a nadoknađujemo ga i osvježavamo, (nažalost, prema iskustvima Dragovoljaca i Branitelja) kako sa alkoholom, i sa tabletama i opijatima i sa kockom, što je u globalu posve krivo i pogrešno. No ipak, razlozi za ovakovo neprimjereno ponašanje, mora se potražiti od odgovornih institucija, koje nisu reagirale pravilno prema nama Dragovoljcima i Braniteljima.
  2. Kako nam se svijest i sjećanja blijede, na nekakve trenutke koji su nam bili jako bitni, tako nastaje kod nas u našem umu i nervoza, koja nas dodatno potiče da se sjetimo i oplemenimo (osvježimo), i na trenutak udahnemo zrak, jer nam ništa drugo do disanja nije ostalo. Nije čudno niti ishitreno ponašanje.
  3. Prošlost-Sadašnjost-Budućnost, kao vremenska crta, ima za uvjet postojanja i mogućnost pretraživanja, ali ne kao na društvenim mrežama, jer je tamo sve vidljivo, već kod nas u svijesti. Činjenica je da mnogi liječnici tako poslažu naše probleme, i traume, i pokušavaju silom uvjetovati postaviti vidljivo sebi, podložiti svome znanju. Ako je postavljeno, predstavljeno i nama, (malim ljudima) tada moramo znati da je nešto krivo krenulo u sustavu i da je liječnička etika, slomljena i isprljana. Dakle Hipokratova zakletva je tu teško oštećena. Posljedice svega toga jeste stigmatiziranje, Dragovoljca i Branitelja, kao što je stvarnost kod nas u Hrvatskoj, a tada je nastupila i akcija hvatanja liječnika pod kodnim imenom akcije “Dijagnoza” što mi je izuzetno čudno, jer nas Dragovoljaca sa PTSP-om ima nekoliko desetaka tisuća, i doista je pučki rečeno, siromašno, da se istim imenom naziva i akcija čišćenja korumpiranih liječnika, što je po meni, do određenih skala podiglo i tenzije kod Branitelja i Dragovoljca, te su se u jednom trenutku mogli osjetiti i napadnutim, jer svi znamo osjećaj kada nas progone, i kada progonimo. Slijepih je i previše, a podložnih daleko više. Nakon svih peripetija, dolazi i do trenutka, kada se pogoršava stanje, te i određivati lijek, što nam na kraju i nije nekakav uspjeh, jer naime, što se na sili gradi, od početka je osuđeno na propast. Zaključak: kemijski svijet nikako ne bi trebao biti naš izbor, ma koliko nam ga nametali.
  4. Odaberite: vožnju biciklom, ribičiju, čitanje, pisanje, šetanje, i druge društvene aktivnosti. Ne predajte nikada bitku, makar su nam isjekli veze u svijesti između prošlosti, sadašnjsoti i budućnosti, te sa nama uspješno manipuliraju. Posljedice osjećamo svi. Naši prijatelji odlaze, a oni ostaju. Jer oni prekrajaju povijest, a mi trpimo, jer znademo istinu. Naime, kao i nametnici u životu. Ja ih zovem Danajci. Na sve čestito se lijepe, prisvajaju određeno što ime se dopada ali u suštini izbjegavaju, ono što im je dano, pa priželjkuju tuđe. Prljaju sve ono što im je čudno, i vole biti dio nečega kome i čemu nisu pripadali. Teška vremena, lažne prevrtljive stvarnosti. Kao dokaz, jedan i prilog o srpskim cajkama, i srpskoj prisutnosti kod nas, kao i nezainteresiranosti političara. Sve je vidljivo. Zašto šutimo i trpimo, jeste i ostaje pravo neodgovoreno pitanje?

 

PTSP i nošenje, sa prošlosti, sadašnjosti i budućnosti! (prvi dio)