Poštovani gospodine Ministre!

Pošto sam pročitao u javnim glasilima, da ste stavili prioritet za Vaše Ministarstvo bolju zdravstvenu skrb za branitelje, predlažem Vam da razmotrite moj prijedlog. On se sastoji u činjenici da postoji kostur Sveučilišne bolnice u Zagrebu. Ista leži na termalnim izvorima, pa bi imali besplatnu vruću vodu za zagrijavanje, te za bazene u sklopu bolnice, koja bi bila i toplice za branitelje-veterane.

U današnje vrijeme kada su mnogi EU fondovi dostupni, te uz pomoć same Europske Unije, mogla bi se napraviti i opremiti Sveučilišna bolnica, kao i rehabilitacijski centar. Samom bolnicom osigurala bi se mnoga radna mjesta, naši liječnici ne bi morali ići raditi u inizemstvo, a branitelji bi mogli dolaziti i boraviti u Sveučilišnoj bolnici, jer bi se uz nju sagradio i hotel, gdje bi oni mogli boraviti.

Veteranske udruge u Svijetu su vrlo jake i imaju određeni utjecaj, koji bi se mogao iskoristiti za finaciranje gradnje i nabavku opreme za bolnicu. Moram Vas podsjetiti, da je od 1992. godine umrlo cca 100.000 branitelja, čija bi smrtnost bila manja da je postojala adekvatna zdravstvena skrb. U svijetu postoje vojne bolnice sa vojnim osobljem, a u Hrvatskoj je to ukinuto. Ne može se branitelj trpati u bolnicu ili lječilište gdje su civili, koji ne razumiju i ne žele razumjeti da je mentalni sklop u branitelja drugačiji zbog pretrpljenih ratnih strahota. Molim Vas da svojim autoritetom potaknete da se izgradi i opremi bolnica za sve branitelje u Hrvatskoj.

Izvor: Dobri Duh Hrvatske

 

 

S poštovanjem