Jedan djelić o oficirima KOS-a!

udba

Mustafa Čandić je jedan od rijetkih koji priznaje da je radio u Kontraobavještajnoj službi bivše JNA, odnosno KOS-u. Sa njim smo obavili duži razgovor, bez pretenzija da „otkrivamo“ KOS-ovce u BiH, već sa ciljem da demistifikujemo ovu temu i iz njegovog svjedočenja saznamo što više o metodama rada jedne (kontra)obavještajne organizacije, koji su – u principu – uvijek isti.

Čandić je na dužnost u Centralnu kontraobavještajnu grupu (KOG) komande Ratnog vazduhoplovstva i protiv-vazdušne odbrane stupio nakon višegodišnjeg radnog staža u JNA, decembra 1988., a Jugoslovensku narodnu armiju je napustio početkom 1992.g. Kaže da je niz razloga uticao na takvu odluku. „Kretao sam se po teritoriji Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i vidio da se Jugoslovenska narodna armija, kao institucija čitave bivše Jugoslavije, de iure i de facto, svrstava na stranu samo jedne etničke skupine, odnosno skupine srpskog naroda“, kaže. Bio je angažovan u sektoru koji se bavio „unutrašnjim neprijateljem“, a njegova zona odgovornosti je obuhvatala Kosovo i 19 općina na sjeveroistoku BiH. Po ovlaštenjima, istrage je vodio i u drugim djelovima SFRJ. Promovisan je u majora 1990., postavši jedan od četvorice pomoćnika šefa KOG-a, a pukovnika Tomislava Ćuka, koji je bio podređen pukovniku Slobodanu Rakočeviću, načelniku Odjeljenja bezbjednosti komande Ratnog vazduhoplovstva i protiv-vazdušne odbrane.

Tomislav Ćuk je bio pukovnik iz SSVŠ Novi Sad, (sanitetska srednja vojna škola) predavao je nešto od medicinskih predmeta, a pod satom je izvodio trikove iz domene filmskih trikova. Inače je bio figura po mojoj procjeni, koja je izazivala podsmjeh. Holivudski trikovi koje je izvodio, su bili ispod svake razine, zato je i pukao (bio sklon drogiranju), nakon što su ga odbili u Holywoodu, kao i smiješni brčići u stilu Clarke Gable, koje je nosio. Inače je bio komedijaš, koji je trošio opijate, skupa sa majorom Golubom, koji je bio predavač u školi. Zbog toga je jedan počinio suicid, vješanjem. Stalni posjetitelji su bili u ljekarnama, po pitanju sredstava, za smirenje. Gotovo svi iz te branše su bili kontrolirani ovisnici, naime kontrolirali su ih oni koje su školovali, a to su farmaceuti.

Djelomični izvor: http://bnn.ba//Stric Ivan

Jedna misao o “Jedan djelić o oficirima KOS-a!

Komentari su zatvoreni.