Stop podržavanju Srbije za ulazak u EU!

Marijana Petir, riječnikom koji je svakome razumljiv, pogotovo za male ljude, spominje i EU, kao uzrok za stanje u Hrvatskoj. Nakon ekskurzije u europskom parlamentu, ponovo je ušla u dobar bus, domoljublja. Prepoznaje ga jer ga znade od malena. Kao i uvijek, kako mi se čini, ona reagira kada vile Hrvatima dođu očima. Ako jedna jedina Hrvatica reagira na udaranje Srba i Srbije pored sve mase Bojovnika i Bojovnica, i ukupno dva Domoljuba od tri u Saboru, skupa sa njom, trebamo se upitati, gdje su zapeli drugi? Imamo li ih uopće. U kakav kanal su oni upali?

Specijalni rat se nastavlja, žestinom koja ne začuđuje zbog srpske mržnje, ali začuđuje zbog nereagiranja naših institucija. Imamo li mi uopće institucije? SOA, VSOA, POA izgledaju kao strane radne organizacije, ili po novome d.o.o na privremenom radu kod nas, kao da su tu dok ne raznesu Hrvatsku u komadiće. Domoljubi maltertirani agresijom, iz Srbije, kako i ledenom podrškom, snaga komunističkih i četničkih organizacija. Prema podacima kojima raspolažem, u Istri postoji udruga, ili nešto slično, sa preko 100.000 pripadnika i štovatelja, od Ravne Gore, do Šešeljeve stranke, i to poglavito iz Srbije i Crne Gore. Stoga molim Domoljube neka pripaze, na događanja oko ovih pojava, jer bi mogle biti kobne. Uglavnom mislim da bi se trebali bazirati, kako im naplatiti, ratnu reparaciju, od 300 milijardi US Dolara, za ratna razaranja, i još 200 milijardi US dolara za žrtve, bolesti nakon rata, od raka, pa sve do smrti preko 100.000 Branitelja i Dragovoljaca, i 6.790 Dragovoljaca.

Makedonija je ukinula cajke, odnosno zabranila. Trebali bi i mi to napraviti, jer do reda i mira možemo doći, samo zajedno, a to je za sada nemoguće, dokle god zagrebčani pozivaju Cecu na koncert, pored 60.000 Branitelja. Nešto doista nije u redu.

Marijanino pozivanje na pregovore sa Srbijom, nisu dobra zamisao, odbacujem kao mogućnost da je Marijana Petir inicijator ove sramne zadaće. Sa njima nema pregovora. Ona je to dokazala. Sa četnicima nema pregovora, kao i sa izdajnicima i judama, kojih ima kao pijeska i šljunka kod nas. U svakom slučaju podrška Marijani Petir. Podržimo ju svi, jer je jedina žena u Saboru koja se fajta kako znade i umije, za Hrvate i Hrvatice.

Ostali, kako Vam Bog dade.

Stric Ivan!