ALFE tkz. kapetana Dragana (točan popis-1993. godina)!

kapetan-dragan-uhapsen-u-australiji-12-5-10

Zločinačka postrojba kapetana Dragana, sa pripadnicima koji su ubijali, klali, silovali po Hrvatskoj, zatvarali u logore smrti, razapinjali na križeve, žive spaljivali. Na žalost, hrvatsko pravosuđe odgovara kapetanu Draganu, i četnicima, tako da se ne moramo čuditi, što nam je ovako kako jeste. Hrvatska puna Juda, izdajica, rupa u zakonu, stranih agenata, i agenata u našim obavještajnim agencijama.

 

REDNI

BROJ

IME I PREZIME DATUM ROĐENJA MJESTO STANOVANJA (ONODOBNOG)
1. Dušan Šuša 25.XII  1959. g. Numić
2. Vasilije Radmanović 14. X  1974. Gornje Biljane
3. Miloš Alavanja 26.IV 1970. Gornji Karin
4. Bogdan Crnobrnja 2. II  1969. Smilčić
5. Čedomir Gagić 16. VI 1968. Gornji Karin
6. Miloš Opačić 20. VII 1971. Benkovac
7. Goran Aleksić 2. II 1966. Kragujevac
8. Tanja Radivoj 11. III 1973. Kovin
9. Blagoje Naumovski 12. IX 1969. Pančevo
10. Vojin Nikolić 24. V 1970. Kragujevac
11. Dragan Čalić 3. II 1966. Kolarina
12. Ljubiša Višić 22. XI 1971. Gornji Karin
13. Željko Mandić 14. II 1969. Benkovac
14. Novak Novaković 22.X 1970. Bjeljina
15. Nenad Šare 13. V 1972. Knin
16.  Davor Karajčić 15. XI 1962. Kostajnica
17. Momčilo Novaković 26. X  1971. Bjelina
18. Jovica Novaković 31. III 1970. Bjelina
19. Sanja Pozder 2. XI 1972. Benkovac
20. Andrija Petrović 15. V 1962. Srb
21. Milorad Lakić 5. IX 1956. Gornji Karin
22. Desimir Lakić 29. VIII 1968. Gornji Karin
23. Igor Marjanović 22. II 1970. Benkovac
24. Jovan Skrobonja 17. XI  1974. Smilčić
25. Dragan Nedeljković 25. VI 1968. Beograd
26. Silvana Ćilić 1. IV 1965. Beograd
27. Milan Prokopić 1.III  1965. Kikinda
28. Đurđica Vuković 24. X 1962. Beograd
29. Darko Disić 20. III 1966. Beograd
30. Radivoje Zimaić 18. X 1969. Brčko
31. Slađan Đurđević 24. V 1973. Prnjavor
32. Zoran Lacković 4. VI 1962. Petkovača
33. Zoran Milić 22. V 1971 Brčko
34. Milovan Arsenić 13. VI 1960. Ub
35. Rade Božić 11. IX 1966. Beograd
36. Božo Božić 22. VI 19.60 Beograd
37. Slobodan Đukić 13. IV 1946. Novi Sad
38. Lazo Živković 7. VIII 1952. Beograd
39. Zoran Jakšić 18. VI 1972. Nevesinje
40. Živko Glavašević 26. III 1957. Čelinac
41. Vladimir Tišma 25. VI 1969. Potkonje
42. Stevo Mimić 3. X 1944. Buković
43. Bogdan Matić 27. II  1957. Benkovac
44. Slobodan Drača 10. I 1961. Gornji Karin
45. Pavao Kovačević 31. V 1965. Benkovac
46. Dragoje Malenčić 9. III 1971. Korenica
47. Jovo Drča 16. IV 1975. Parčići
48. Polić Svetlana (sada Kolar) 5. I 1967. Vrbnik
49. Miro Mojislavić 23. IV 1971. Benkovac
50. Miomir Maglov 30. III 1963. Knin
51. Goran Lošić 13. I 1969. Knin
52. Vladimir Pavić 26. VI 1973. Benkovac
53. Neven Laka 5. IX 1964. Knin
54. Stevo Vukša 21. IV 1966. Gornji Karin
55. Pero Damjanović 22. IV 1967. Golubić
56. Saša Matić 2. V 1971. Benkovac
57. Siniša Matić 2. V 1971 (?) Benkovac
58. Mile Šarić 9. IV 1968. Kolarina
59. Mirela Anzulović (sada Mitrović) 26. III 1975. Benkovac
60. Dragoslav Rstić 25. IX 1970. Benkovac
61. Dragan Milovanović 22. XI 1961. Lajkovac
62. Stevan Teodorović 16. IV 1966. Beograd
63. Radojica Terzić 30. VIII 1979. Kragujevac
64. Jovan Čeliković 19. XI 1956. Vukovar
65. Zoran Rebić 10. IV 1964. Zemun
66. Boroja Crepulja 18. IX 1955. Šipovo
67. Aleksandar Podobnik 6. VIII 1962. Beograd
68. Predrag Milačić 23. X 1969. Zemun
69. Dragoljub Stevanović 18. IX 1954. Užice
70. Boban Kovačević 17. V 1962. Zemun
71. Milovan Stepić 1.VI 1974. Klina
72. Zlatko Gavrić 2. I 1964. Zemun
73. Risto Cvijović 7. X 1970. Priboj na Limu
74. Miroslav Rakić 6. VII 1963. Ivanovac
75. Boris Urošević 4. IV 1960. Beograd
76. Elio Andrić 30. VII 1967. Čukoreška Padina
77. Adrian Dima 6. XII 1969. Brašov
78. Momčilo Gašić 24. X 1972. Brčko
79. Goran Mitrović 5. VIII 1965. Bor
80. Dragoslav Podobnik 5. III 1950. Beograd
81. Mile Savčić 26. XI 1973. Jajce
82. Anđelko Sladojević 2. IX 1968. Okučani
83. Miroslav Vranešević 10. V. 1970. Sarajevo
84. Vidan Maratović 25. VII 1970. Brčko
85. Dragan Mitić 28. II 1954. Slankamen
86. Joka Božić 12. II 1967. Brčko
87. Petar Lukić 3. II 1930. Gračac
88. Vladan Šoć 15. VII 1973. Beograd
89. Milan Nikolić 4. VIII 1974. Brčko
90. Dragan Golubović 15. VII 1969. Berane
91. Saša Vukojević 21. V 1965. Brčko
92. Zdravko Kaluđerović 21. V. 1969. Beograd
93. Zoran Čalić 18. VI 1966. Beograd
94. Uglješa Malbaša 23. V 1960. Gornje Ceranje
95. Goran Komazec 20. X 1968. Žegar
96. Borislav Pupovac 23. IV 1969. Perušić
97. Momčilo Ležaja 1.II 1970. Gornji Karin
98. Nikola Simić 7. IV 1957. Knin
99. Željko Džepina 30. IX 1964. Golubić
100. Vlado Menićanin 5. VIII 1970. Kostajnica
101. Neven Bogovac 10. X 1964. Benkovac
102. Zoran Zečević 6. VII 1963. Benkovac
103. Siniša Čalić 16. VI 1973. Brgud
104. Velimir Novaković 6. X 1965. Benkovac
105. Emil Bota 18. X 1972. Benkovac
106. Mladen Članak 10. IX 1968. Zemunik
107. Nikola Bajić 26. V 1971. Srb
108. Stevo Drača 16. VII 1956. Buković
109. Branko Lakić 6. II 1969. Benkovac
110. Mirjana Lakić (sada Vasić) 31. III 1964. Gornji Karin
111. Zorana Krulješ 22. VIII 1969. Bjeljina
112. Mira Stegnjaić (sada Šaponja) 22. VIII 1963. Kula Atlagić
113. Radmila Drača (sada Subotić) 13. VI 1970. Gornji Karin
114. Dragana Lacmanović 9. VI 1975. Gornje Biljane
115. Zdravko Lakić 12. X 1957. Benkovac
116. Nikola Cupać 27. III 1974. Benkovac
117. Stevan Tutuš 3. IX 1962. Knin (Polača)
118. Čedomir Šaponja 20. X 1964. Kolarina
119. Jovan Vujanić 10. I 1972. Ervenik
120. Andrejas Končarević 11. I 1973. Ervenik
121. Miljenko Žmirić 3. VI 1969. Bjelina
122. Dragomir Romanić 18. II 1972. Ervenik
123. Slaven Komazec 20. IV 1976. Žegar
124. Milena Drača 16. XI 1969. Gornji Karin
125. Slobodan Pupovac 26. X 1964. Benkovac
126. Dragan Ćupić 29. III 1971. Gornja Jagodnja
127. Kosa Veselinović (sada Jovičić) 19. VII 1974. Zelengrad
128. Milena Veselinović 22. IV 1973. Zelengrad
129. Jelena Novaković (sada Drača) 4. I 1966. Gornji Karin
130. Sofija Šušak 29. X 1952. Smilčić
131. Biserka Alavanja 2. IX 1966. Gornji Karin
132. Smilja Bogunović 12. III 1951. Medviđa
133. Radojka Opačić (sada Amidđić Opačić 21. X 1971. Benkovac
134. Grozda Miodrag 19. VIII 1973. Benkovac
135. Radojka Tojagić 20. X 1960. Benkovac
136. Željko Lakić 4. II 1966. Benkovac
137. Mirjana Alavanja (sada Vuković) 2. II 1972. Bruška
138. Momir Višić 28. X. 1941. Gornji Karin
139. Rosa Golić 23. VIII 1965. Gornja Jagodnja
140. Stanka Golić (sada Bijelić) 10. V 1965. Gornja Jagodnja
141. Stamena Drača 28. IV 1967. Gornji Karin
142. Zoran Drača 28. VII 1964. Gornji Karin
143. Đorđe Drača 10. I. 1966. Benkovac
144. Dalibor Rnjak 18. V. 1996. Benkovac
145. Veljko Rstić 8. I 1967. Buković
146. Savo Kresović 18. I 1947. Benkovac
147. Nataša Radić (sada Marjanović) 30. VI 1970. Potkonje
148. Vanja Uzelac 24. V 1979. Gornji Karin
149. Željko Cupać 25. X 1964. Korlat
150. Mladen Cupać 21. VIII 1968. Benkovac
151. Radovan Mrdalj 27. II 1969. Prović
152. Nikola Drča 6. I 1947. Kašić
153. Slobodan Košević 15. X 1972. Buković
154. Obrad Škorić 15. IX 1953. Medviđa
155. Stevan Jokić 1.IV 1950 Benkovac
156. Tihomir Mraović 6. VIII 1958. Pančevo
157. Slavica Knežić (sada Udović) 21. II 1972. Gornji Karin
158. Živko Alavanja 20. III 1957. Gornji Karin
159. Nada Škorić 19. X 1963. Medviđa
160. Zdravko Jarić 17. X 1963. Donji Tiskovac
161. Robert Đilas 3. III 1975. Srb
162. Branislav Kušljić 2. III 1966. Tenja
163. Predrag Knežević 29. X 1966. Knin
164. Silvana Sekulić 24. X 1971. Muškovci
165. Marko Uzelac 4. III 1957. Brgud
166. Marko Popović 5. VII 1966. Pakrac
167. Davor Vitas 22. IX 1973. Kolarina
168. Siniša Vranešević 10. X 1974. Kostajnica
169. Jovo Šolaja 12. VII 1968. Benkovac
170. Rade Vujanić 2. I 1947. Donji Karin
171. Momčilo Cebara 12. VI 1955. Donji Karin
172. Krste Drča 2. VIII 1944. Donji Karin
173. Slavko Rajčević 1.IV 1937. Benkovac
174. Stanko Katarić 7. IV 1936. Benkovac
175. Đuro Pilja 24. I 1941. Benkovac
176. Rade Pršo 21. VII 1962. Karin
177. Milenko Katarić 1.V 1943. Benkovac
178. Mirko Lakić 27. X 1932. Benkovac
179. Nikola Vrcelj 11. I 1942. Benkovac
180. Đorđe Knežević 5. V 1973. Korlat
181. Zoran Radmanović 25. X 1961. Gornje Biljane
182. Milan Damjanović 24. IV 1948. Srb
183. Dušan Relić 8. II 1948. Buković
184. Željko Tintor 8. IV 1965. Benkovac
185. Zoran Berić 6. I 1974. Kostajnica
186. Dražen Komazec 5. VI 1976. Žegar
187. Arambašić Srđa 14. VIII 1974. Beograd
188. Dragan Kovačević 3. VII 1970. Benkovac
189. I naravno Dragan Vasiljković„Daniel Snedden – kapetan „DRAGAN“

Izvor: Popis pripremili: A. B. C. & M.

Stric Ivan!

Jedna misao o “ALFE tkz. kapetana Dragana (točan popis-1993. godina)!

Komentari su zatvoreni.