Političari, gledaju statistiku, i broje mrtve, samozadovoljni, puni sebe

I onda se pitam, što me to navodi na ovakove zaključke, i zašto Vlada i Sabor 25 godina ništa ne čine, i nikada nisu činili!?

Kada sam zvao nuklearnu elektranu Krško da pošalju par ljudi sa Geigerom u Slavoniju, i da naprave elaborat, nisu se udostojili niti nakon više od sat vremena razgovora, udovoljiti molbama i preklinjanju. Jednostavno su me odbili i nikada nisu došli, a kako stvari stoje imali su i upute za to. Imam i svjedočenje, Heroja Vukovara Ivana Anđelića, gdje je njegov otac, kada je naišao na paučinu, koja je pobacana, se počeo gušiti, te je glavu gurnuo u lisičju rupu i disao te si je tako spasio život. Četnicima je cilj bio što više lišiti života, Heroje, da bi oni mogli karikirati, kako se njima želi, i prohtije, i da stvore Hrvatsku/Slavoserbiu kakva je danas, a to je Hrvatska puna četnika u Policiji i aboliranih četnika, ratnih zločinaca, koji danas haraju, sa sumanutim zamislima po Hrvatskoj.

Već gledaju statistiku, i broje mrtve, samozadovoljni, puni sebe. Njihovo strašenje, će im se obiti o glavu, kao i kemičarima koji su to kuhali, i pripremili kao lijek protiv naših tegoba. Naime u Holandiji postoji lijek, za PTSP, kojeg su dobijali vatrogasci u New York, kada su srušeni blizanci, koji djeluje na način, da uništi sve tegobe PTSP, sa samo jednom tabletom. Isti dan nakon početka djelovanja. No mi ipak imamo tablete koje su zastarjele, i po više od 30 godina. Dakle HZZO ne ide u korak sa vremenom, jer im nije cilj uopće zdravlje već probitak, i zarada koja im je osigurana u našim smrtima. Izdaja od početka, od samog vrha HDZ-a i državnog vrha. A neznanje dijaspore je time veće jer nisu očigledno znali za sve aspekte mržnje kao i naume iz bivše JNA.

Greška
This video doesn’t exist

Neznanje ili ne, trpili ili ne, danas je to pitanje umiranje deset pa i više Dragovoljaca dnevno. Dijaspora nije kriva. Domovina nije kriva, jer se rodila u krvi. Umazane ruke, se samo peru, od krvi žrtava i krimena. Psihopatologija srbokomunista i slavoserba je za promatranje i liječenje, mada njima lijeka nema, jer u svojoj bijedi i jadu vide samo ono što žele uništiti, prisvojiti, silovati, u nemoći duhovnoj, jadu i bijedi, a to je narod, duh naroda, kako fizičkim istrijebljenjem, tako moralnim spaljivanjem, psihološki. Imao sam priliku vidjeti te “junačine”u Istočnoj Slavoniji. Bili su vješti u rušenju kuća, u upadima u selo i ubijanju staraca i onih koji su ostali u selu. No kada bi pali nama u ruke e tad bi započela stara poznata pjesma: “Jeste bre, ja sam kuvar ali su me naterali u napad!” Pa dobro ti je to išlo i stvarno si bio “kuvar” al si uhvaćen u pljački Slavonskih domaćinstava. Ponekad mi je muka bilo, kada sam morao neprijateljske vojnike voziti u Vinkovačku bolnicu. Došlo mi je nekoliko puta da stanem sa Dodge-om sa strane i da ga iskipam van u kanal i izrešetam kao vreću krumpira, da mi se ne dere više i da ga ne čujem! Proklete zapovjedi i Ženevska konvencija, koje smo se samo mi morali držati, a četnici nikada.  Ma neke stvari se moraju postaviti na svoja mjesta, ovako dalje ne ide. Sirotinje je sve više…Strahota, koja će se očitovati sve većim brojem ljudi na kontejneru. Mito i korupcija, su glavni hobi i nacionalni sport u našoj Domovini!