Prezime Dujmić u Hrvatskoj!

PREZIME: Nastalo je od rodonačelnikova svetačkoga osobnog imena Dujam. Dujmova djeca su Dujmići. Jezično srodna prezimena nastala od istog imena su Dujmović, Dujić i Dujmešić.

ROD: Postoje dvije nesrodne rodovske zajednice istog prezimena:
Dujmići u Aržanu kraj Imotskog i Dujmići nastali u 15. st. na području srednjovjekovne modruške županije.

Tijekom najžešćih turskih ratova u 16. st. jedan ogranak seli se na riječko područje. Ondje Dujmići razvijaju dva rodovskih naselja (Kostrena, Ičići).
Preostali Dujmići sklanjaju se u ogulinsku utvrdu. Ondje se prvi put spominju u ispravi kneza Vuka Krste Frankopana iz 1630. koja bilježi ogulinskoga građanina Martina D. i zatim u ispravi iz 1633. koja bilježi građanina Mikulu D.

U Ozlju se 1667. spominje glagoljaš pop Mikula Dujmić rodom iz Ogulina. Popis vojnika iz 1699. bilježi četiri Dujmića: Ogulin (Ivić, Grgo, Mate) i Modruš (Mate). Zemljišne knjige (1775.) sadrže podatke za pet kućnih zadruga: Ogulin (Franje, Jure, Ivan, Mate) i Zagorje (Mikula). Nakon oslobođenja Hrvatske od Turaka u 18. st. sudjeluju u naseljavanju sisačkog kraja i Banovine – Sisak (31-9), Mala Solina (19- 5) i Donja Jama (8-2) kraj Gline. Dujmići sudjeluju u velikom iseljeničkom valu ogulinsko-modruškog stanovništva u SAD (1890.-1914.). Prvi iseljenik je Marko (rođ. 1874.) iz Ogulina koji se iselio 1899. Dujmići se trajno naseljavaju u ogulinsko-modruškoj koloniji u McKeesportu i u Pittsburghu (Pennsylvanija).
U ogulinskom kraju razvijaju rodovska naselja u zagorskim zaseocima Dujmićima (20-4) iRibarićima (36-4). Stanuju tradicionalno i u središtu Ogulina (20-4). Prema popisu iz 1948. u ogulinskom kraju bilo je ukupno 68 osoba s prezimenom Dujmić.

OBITELJSKI NADIMCI: Zagorje – Dujmići: Dujini, Rusovi, Kovačevi, Plajsani, Tomaševi, Župani.

Izvor: http://www.cro-eu.com

Stric Ivan!

Jedna misao o “Prezime Dujmić u Hrvatskoj!

Komentari su zatvoreni.