Za manipulatore, ubojstvo, okolina odradi!

Kada je okolina izmanipulirana, lažima, poluinformacijama i dezinformacijama, moguće je da objekt napada,(target) ili cilj bude napadnut upravo na ovaj način. Rezultati mogu biti poražavajući. Prinuda na ubojstvo, poticanje objekta na ubojstvo, kao i upravljanje voljom, željom i htijenjima objekta. Vjerujem da je većina kriminalnih djelatnosti, odrađena pod prisilom i na ovaj znakoviti način koji se teško prepoznaje, ali su rezultati premorbidni. Kada se uz pomoć (prastare) radiofonije dobije željeni efekt odnosno čin, dakle oružje sa kojim će se raditi, i odraditi željeni posao, bira se cilj. Cilj je najlakše odabrati, a teže je birati oružje. Oružje mora biti smrtnosno. Stoga kada se jednom oružje dobije, i kada se napne okidač, te ispali, dovoljno je učiniti poziv sa kojim će se putem želja, naum, ili pak nešto u vidu testa, hitac uputiti k objektu, meti.

Znakovito je i to, da su mnogi ljudi pod dojmom termina, izraza: manipulirati, manipulacija. Većina nas misli da je manipulator onaj koji vara, a manipulirani onaj tko je prevaren. No kada se uzme u obzir, način manipuliranja, i kada se uzme u obzir, vrijeme rada, te način kako odreagirati ili odraditi zadano, postavlja se pitanje, je li bolje manipulirati direktno sa osobom koju kanimo uništiti, ili sa okolinom (lažni prijatelji objekta, neprijatelji, znatiželjnici, ili pak avanturisti) koja će stvoriti jedan umjetni svijet, privid, ili pak status u svijesti koji će ga podržavati do trenutka kada zadatak biva odrađen, te će nakon toga, trenutak iza, jednostavno pokušati nestati.

Pitanje koje sada postavljam mojim čitateljima, jeste, ovo: jesu li Dragovoljci i Branitelji prinuđeni bili odraditi nekakve kriminalne aktivnosti, djelatnosti ili pak zadatke, jer nisu bili svjesni djelatnosti koja se zove programiranje, putem manipulacije. Dakle indirektnim putem se pokušalo djelovati na okolinu koja je pak stvorila svijest podložnu za djelovanje, kao sa glinom ili glinamolom. Više djelatnika, koji se igraju sa objektom mogu postići velike rezultate, putem implementacije u um, svijest, kao npr…:

-planiranje ubojstva

-određivanje tima

-određivanje mete

-određivanje oružja

Po svemu sudeći, mete smo najčešće mi Dragovoljci i Branitelji, jer dižemo ruku na sebe. A to možemo zahvaliti, samo ministrima Branitelja, koji nisu nikada radili svoj posao niti se pokušali staviti u naš položaj i nadići probleme sa kojima se nosimo. Sve u svemu jako ružna slika, koja nije definirana, pravim linijama, ta slika nas prati od početka do kraja. Umjesto starčevićeva Bratimstva i Jedinstva, imamo nezavidan položaj u društvu u kojeg je bačen Dragovoljac, Branitelj i HRVI, sa svim svojim problemima. Kao u vir, nabujalu rijeku, bez pojasa, za spašavanje. Niti obični ljudi nisu izuzeti. Po njima tek puca u svijesti, umu, psihi. Većina su, pa se lakše manipulira sa njima, a sve za to da se dobije slika ružna o nama. Zato nam i jeste tako kako nam i ide.