Par cigli iz temelja psihologije!

Tanatos ili nagon ka smrti, ili smrtna težnja ili morbidna želja je najčešće uzrok nesrećama i morbidnim iskustvima. Ovaj termin iz psihologije je dugo vremena prisutan u knjigama, no kada ga se doživi, tada postaje stvaran i živ.

Tanatofobos, ili strah od smrti ili smrtnog nagona, nije ništa drugo, do ogroman rezeorvar nagona (nešto poput baterije) koji se budi u trenucima kada je život u opasnosti. Dulje iznuravanje ili opstojnost u vodama ovog nagona može biti kobna, i smrtonosna.

Eros ili nagon života je, nagon “koji stalno teži obnovi života i koji ga stalno obnavlja”. U grčkoj mitologiji Eros oličava i slavi tjelesnu ljubav. On je simbol strasti koja obuzme bogove i ljude i nagoni ih da uspostavljaju intimne odnose kojim obnavljaju život svemira. U teoriji Eros objedinjuje sve nagone samoodržanja individue (glad, žeđ, nagone ega) i nagone održanja vrste (seksualne nagone).

Id, Libido, Ego i Super Ego su dijelovi koji čine psihu čovjeka.

Id- je urođena komponenta ličnosti, nalazi se u nesvjesnom. On sadrži sve ono psihološko kod pojedinca, sve ono naslijeđeno, a to su kao prvo instinkti ili nagoni, automatske reakcije. Sva psihička energija dolazi iz Ida. Ego i superego ne bi mogli funkcionirati bez ida. Id je središte svega animalnog, neograničenog, životinjskog. On ne priznaje nikakve zakone, ograničenja, pravila, ne želi biti sputan, ne poznaje nikakve zabrane. Id radi i djeluje po principu ugode kako bi smanjio psihičku napetost. On je iracionalan, narcističan i impulzivan. U njemu je najprisutniji libido (nagon).

Ego- Prisutan je kod odraslog čovjeka. Ego je struktura koja funkcionira po principu realnosti. Freud kaže da je ego tu da bi kontrolirao id, da bi ga ograničio, usmjerio…On je onaj koji usmjerava ličnost prema napretku, razlikuje realnost i fikciju. Ima sposobnost trpljenja: trpi napetost, odgađa je. On zna planirati da bi došao do zadovoljenja na realan način. Sposoban je na promjenu. Raspolaže kognitivnim kapacitetima, ali ne funkcionira bez ida.

Superego- to je dio ličnosti koji se najkasnije razvija. Nije urođen, nego se razvija socijalizacijom. On je moralni čuvar ličnosti. Na temelju usađenih normi on sudi što je dobro a što loše u postupanju ličnosti, je li to u skladu s normama ili ne. Funkcionira po principu idealnosti i straha. Ego pomaže da superego ne ode previše u idealnost.

Libido- možemo doslovno prevesti kao požudu, želju, htjenje, priželjkivanje ili zadovoljstvo. Termin se prvi put pojavljuje u petom pjevanju Danteovog Pakla, gdje susreće kraljicu Semiramidu, koju opisuje kao onu “koju libido dopušta svojim zakonom”.