Što žele uništiti, u Hrvatskoj!?

Kako stvari stoje još dugo ne ćemo izaći na kraj, sa obavještajnim službama, u Hrvatu. Iako se sve doima jednostvano i lako, niti jedan život nije posvećen njemu i njoj pa tako niti obavještajnoj zajednici. Ono što razočarava jeste lik i djelo Tita koje je još uvijek tu i prisutno mada kao demon nije zaslužio biti niti uveden kao lik i naličje u knjizi. Stoga imajte respekta prema onima koji su nešto započeli veliko i snažno davno, od 1941-1945, 1991-1995, a nastavilo se je do danas, onako kako jeste to i u redu. Plaćano je krvlju, vjekovima, tako da se ne čudimo ništa ako se i u budućnosti to ponovi. Molim se samo da me zdravlje posluži, da umjesto svoje djece uzmem oružje, i da završim ono što smo započeli!

Zasmijavanje nije bitno i stoga ne će biti niti odviše kazati, i slikovno nepismenima pokazati (bez uvrede, jer sam i sam bio u šoku kada sam naišao na takvu scenografiju), da je piramida koju ću Vam pokazati jedna vrlo jaka i složena konstitucija, bez koje ne može funkcionirati niti masonerija, niti NATO, niti MORH, kao niti ijedna, vojna struktura, a da ne govorim i dalje o civilnim strukturama, diljem Hrvatske i svijeta. Piramida obaveštajnih struktura, imaju za cilj, kako obavještavati i izvještavati, tako i praviti maglu a nadasve, moriti ljude, organizirati ratove i sukobe kojima mogu, uništavati pojedince, grupe i mase kojima je dano na zadatak istim putem kao i kako su se organizirali, činiti mir, i mirovne napore. Stoga budite pametni, i primjećujte sve što ne valja kod nas u Hrvatskoj. Naša je nesreća što veliki navaljuju na nas male. No ako mali ustanu, mala će vrata biti da bi veliki izašli van, iz Hrvatske!

Postali smo velika meta, kao mali narod, i to u svakom slučaju ima smisla, jer je Krist sa nama!