Sretan Uskrs, svim čitateljima Hrvatskog Obrambenog Štiva!

Sretan Uskrs, svim čitateljima Hrvatskog Obrambenog Štiva! Urednik Vam želi, puno zdravlja sreće, veselja, rada, i srca za našu Domovinu, koja je posrnula više nego ikada!

Nekoliko riječi o načelima kojih su se držali naši djedovi, oci, stričevi, ujaci. Držimo se i mi njih, kao do sada, mislim na one koji su se njih držali, i na one nove koji ih se kane pridržati.

Za Dom Spremni!

Dok je trajala ustaška oslobodilačka borba, nije bilo potrebno voditi duge teoretske rasprave o ustaškim načelima. Cilj je tada bio jedan, sasvim jasan i točno određen: trebalo je hrvatski narod osloboditi jarma, hrvatsku zemlju očistiti od tuđinskih ugnjetača i stvoriti Nezavisnu Državu Hrvatsku. Sve pozitivne hrvatske snage bile su napregnute i do kraja iskorištene, da se dođe tome cilju. Sve je ostalo bilo sporedno, drugorazredno, nevažno.
Danas je međutim taj cilj postignut, a ono o čemu prije nismo htjeli ni suviše govoriti, ni mnogo pisati, danas je najvažnija tema i prvi zadatak: treba proučiti, upoznati i shvatiti smisao i sadržaj Načela Hrvatskog Ustaškog Pokreta. Svakome Hrvatu treba ih u srce i dušu usaditi, svu javnu djelatnost tim načelima prožeti, i njihovim provođenjem u život udariti temelje trajnosti ustaške države, blagostanja i sreće hrvatskog naroda, obnove i napredka hrvatske zemlje. Ovaj prvi pokušaj obrade tih načela, daleko je od toga, da udovolji potrebi njihovog temeljitog i sustavnog obrazloženja i tumačenja. Ustaška načela predstavljaju osnovni zakon, na kojemu će počivati i razvijati se naša mlada država. Oni su misaona srž Ustaškog pokreta, te vodič i pokretač cjelokupnog državnog i posebničkog života i rada u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Stoga će njihova obrada predstavljati čitavu knjižnicu snažnih i temeljnih djela, u kojima će najbolji umovi Hrvatske ta načela sa svih strana osvijetliti, protumačiti, razraditi i učiniti pristupačnima svakom Hrvatu. Nu dok ta, nazovimo je, enciklopedija ustaške misli iziđe na svijetlo dana, ovaj će pokušaj zacijelo i svojim izlaganjem i svojim nedostatcima privući pažnju onih, koji vole ustaška načela, a da ih još ni ne poznaju, kod drugih izazvati kritiku i pretresanje ovog pokušaja, pa i time doprinijeti općem zanimanju za sama načela, kod trećih pak probuditi možda volju, da načela sami obrade, bolje, temeljitije i svestranije.

Dogodi li se to, bit će svrha ovog pokušaja potpuno postignuta.