Obavijesni razgovori koji se skrivaju! (prvi dio)

Psihijatri koji rade na našim slučajevima su ništa drugo do instalirani, i dalje rade sa instalacijama, koji su im dani na raspolaganje. Znatiželja i želja za dokazivanjem moći na drugim, jeste u krvi svakom čovjeku-predatoru, koji kao po naruđžbi izlijeće i stvara nered i paniku kod čovjeka, a sve u svrhu, samopromičbe ili kontrole. Inače i liječničke diplome im ne daju za pravo to činiti, kao niti učestvovati u takovim ekscesima, jer ništa ih ne može dokazati i pokazati čistim do njihove uloge. Mantili su nekada bili bijeli, no danas su sivi. Zaprljani. A zbog toga su takvi jer mi ništa ne može objasniti pojavu suicida i smrti Dragovoljaca, Branitelja i Domoljuba. A prali bi se svaki dan jer im nije do ničega stalo, već do statusa, nedodirljivih, u glavama sugrađana. Obavjesni razgovori i kontrole, iz kojih isplivaju podaci su ono sa čime oni manipuliraju, mešetare, i ubiru danak. Nije nužno novac, no nešto ipak nedostaje u cijeloj priči. Od kud psihijatar iz Splita, na telefonu u Slavoniji!? I oba iste boje kože…

Elita komunistička, poput poput onih koji si svašta dozvoljavaju i drugi su ništa drugo, do sakati komunisti, mazohisti u glavama, koji pokušavaju povratiti komunistički sistem, sa svim pravilima i mjerilima koji za to postoje. Srpska cajka, i srpske pjevačice, i pjevači, nisu ništa drugo do apostoli zla. Mala je šala postala velika, tako da je postalo vidljivo onima koji to žele vidjeti bez lijekova, i drugih tvari. Tko ne može podnijeti istinu poseže za lijekovima, alkoholom u velikim količinama, i opijatima, i drugim tvarima, tako da sve što se događa, nije bez vraga. Opomenu nosi, svima nama. Tekstopiscu pogotovo!

Naprotiv ogađeno je sotonskim htijenjima i naporima, tako da se pojedine stvari moraju regulirati, i u narodu, od malih ljudi, jer kada se mali čovjek nauči davati napore i znojiti u noćima, buditi, zbog Domovine, ili susjeda i sumnjive smrti, tek tada će se nešto pokrenuti, u nama velikima. Političari na stranu. Oni znaju sve, i sve vide ali šute, jer vide ono što žele. Te imaju smisla za kriminalne aktivnosti, poput ucjene, razbijanja, pranja novca, skrivanja dokaza, mešetarenja, i naravno rada u svoju korist. Isključivo svoju korist. Budimo pametni i ne popustimo im. To govorim onima koji im se mogu oduprijeti, i dati više, u ma kojem obliku. Za rat uvijek ima vremena, a i ružno je gledati prijatelje na umoru, ranjene, i duhom posrnule…