Tlo je krvavo: Budu li nastavili, sve će biti objašnjeno na kraju dana!

Da su nekakvim slučajem liječnici poput onih koji opasne misli kontroliraju, kao što nisu, tako bi bilo i sa djelima koja tek slijede. Jer su misli jasne a djela vidljiva. No ako se misli označe u vidljivo, tada možemo vidjeti, da su pojedinci poput Gojka Šuška odigrale veliku ulogu u Borovo selu. Npr. zašto su mobiteli toliko potrebni i popularni u Hercegovini? Jer je to uzročno posljedična veza svega što se događalo od početka domovinskog rata, odnosno pokolja koji je tamo bio. Krimen se mora skriti. Od odvažnih.

Prije početka pokolja u Borovo selu sam, nakon Plitvica dobio poziv kako bih se vratio u Vinkovce. Dobili su poziv i 12 redarstvenika. Poziv nije bio mobitelom, već čudan. Preko TV. Mogao sam ostati u Zagrebu, piti, svirati, ganjati žene, jesti spavati i gledati rat preko TV. Pozvao sam brata u Zagreb da me pokupi. Po dolasku u Vinkovce uključujem se u mjesnu zajednicu. Petu. Smjenu je vodio jedan ugostitelj. Koji je bio na smjeni na Domu tehnike u Borovo naselju, oko deset dana. Nakon toga dolazi u Vinkovce, te se nakon rata upošljava kao ugostitej koji je tijekom 1994, švercao sa Srbima, akumulatore. Kada mu je Srbin zaštekao isplatu, jednostavno se u vrijeme rata, zaputio tamo te platio jednog arkanovca, koji je dug isplatio. Po njegovoj zapovjedi je postavljen Tomislav Šarić za dogradonačelnika Vinkovaca, a bio je dezerter koji se je nasmrt uplašio odlaska u Vukovar Borovo naselje, pa je ostao doma. Jedan suborac je kazao da je imao slom živaca, i panični napadaj, prije jednog ispaljenog metka. Dakle ono što želim reći jeste, to, da su sve misli vidljive kao (sexualne, izdaja, varanje, iznuda, prinuda, krađa, i svaka druga-prisilne) tako je i sa planiranjem. Planiranje akcije je pošlo po zlu kada ju je isplanirao netko tko je unaprijed bio prodan. Dio nečasni sa pozivom i dijeljenjem upasnih obaveza, je obavio netko tko je imao uvid. Svi su bili izmanipulirani, izvarani jer je trebala žrtva ponuđena u Borovo selu. Najkrvavija žrtva.

Greška
This video doesn’t exist

Naravno da su se birale sirotice majke Hrvatske koje nisu imale ništa drugo do vjere, u Boga, i novu hrvatsku državu. A poslužitelj je bio nitko drugi do UDBA. Zato i postoji molitva, “Da Bog da te Gojko Šušak nikada ne poslužio svojom pizzom, koje smrde do neba, a sve zarad eura”. No pitam se je li u pitanju žrtva, njihova ili drugih jer takvi su u tami, i ne vide se. Svi lijekovi koji su u prodaji su sa namjenom da se pojačaju signali u mozgu, i da nešto skrije, nešto oda. Tako i tajne isplivaju van. A tu su liječnici…zanimljivo je da su od početka mog školovanja me stavili pod pratnju. A podmetanja su bila raznorazna. Mobiteli su izmišljeni da bi se dobio utisak, kako su korisni a zapravo se kontrola misli pojačala. Kao pod izlikom kontrole, u sjećanju su dobijali, moje izjave, ili od ponavljanja, izvjesnih situacija a potom su taj dio označavali kao takav dakle gdje sam tanak i slab. Tako da se znade da i Anđeli imaju isti odabir kao i vaš, ali ako imaju kontakt sa Vama. To će biti dovoljno za konačni sud. Kako meni tako i svima Vama. Mobiteli su izmišljeni da bi se pokušalo kontrolirati i manipulirati mislima, te u pokušaju izmanipulirati i samog Boga. Jer je istina prebolna, za pojedine situacije i grijehe, pa i moje te je stoga, onima koji su u krvi do koljena, istinito i teško. Četnicima će Sv. dati kolajne, a mi će mo nadrapati, i gorjeti u paklu: netko zbog beštime, zbog ubojstava u ratu kada je bilo jedan na jedan, zbog ne izvršene zadaće, ili pojedine pogibije prijatelja. Stoga oprezni jer je nečastivi jak kao zvijer, a blag kao misao i promišljanje. Službenica koja radi te obavijesne razgovore je danas sa mnom i moja prijateljica. I nema pojma što sam odlučio i napravio za kraj svog života. Jer za drugoga ginuti, i prolijevati krv, a pri tome nakon završetka rata, biti izvaran, slagan, pokraden, pljačkan, ubijan zbog volje za život, izdavati, ucijenjivati kurvati se i pri tome nakon završetka lizati pod u crkvi, za moj pojam je neviđena sramota i poniženje. Pod iznudom se događaju stvari nevjerovatno, velike, gnusne, podle i dijaboličnog karaktera jer sugovornik nema pojma ili ne zna sa kim ima posla? (op/a. ili ne želi znati) stoga kada ga upregne onaj tko je to naumio dolazi do pucanja, u glavi (nervi oslabe) te stoga nastaje, patološka slika o svijetu oko tebe, mene, njega, nje. I na koncu sve što ostaje jeste nemoguće pojmiti, jer sve što izdaje čovjeka, ostaje na dnu kao talog i loš zalog budućnosti koje ne će biti jer smo oholi, prevaranti, i ljuti do bola zbog uzročno posljedičnih aktivnosti. Jer vodu tko pije, prije ili poslije će nadoći, a alkohol tko pije, ne će nikada, niti stići vodu popiti, a sa vinom pomiješati, ni u snu ni na javi.