Kemijsko oružje!

Featured Image -- 9567

U današnje vrijeme, oružja za masovno uništavanje najbolji su primjer uporabe civilizacijski tehnoloških dostignuća u štetne svrhe i protiv ljudske civilizacije. Sve veće širenje i razvoj oružja za masovno uništavanje postaju izravna opasnost za međunarodni mir i sigurnost unatoč napretku u nastojanjima oko njihove kontrole i količine. Danas društvo rukuje konvencionalnim i nekonvencionalnim oružjem za masovna uništenja koja se mogu rabiti ne samo u ratnim operacijama velikih razmjera, već su izrazito učinkovita i u terorističkim i kriminalnim operacijama.

Terorističke organizacije, ne obazirući se ni na kakve međunarodne ugovore koji zabranjuju uporabu nekonvencionalnog oružja, bez oklijevanja će posegnuti za oružjem masovnog uništenja kako bi ubile mnoge, te ako i broj stradalih bude sveden na minimum, to će ipak poslužiti svrsi tih zlih organizacija, tj. izazivanju panike, uništavanju normalnog života, stvaranju straha i nesigurnosti. Siromašni i vojno–ekonomski inferiorni uglavnom koriste terorizam pomoću današnjeg tehnološkog napretka koristeći se slabostima žrtve (slabosti u obavještajno-sigurnosnom sustavu, vlastiti zrakoplovi, vlastito nuklearno– kemijsko–biološko-oružje, te vlastite kemijske tvornice).

Bogati i superiorni koriste se superiornošću svoje ekonomije, informatike, informacijskog sustava, vojne tehnike, međunarodnim pravom kao tekovinama 20. stoljeća i kao sredstvima produžene ruke politike. Na kraju, ako je potrebno upotrijebi se i superiorno oružje, ili se upotrijebe međunarodne snage koje različitim „mirovnim“ metodama nametnu politička rješenja superiornih. Razvoj i proizvodnja takvog oružja predstavlja veliki rizik zbog mogućnosti nekontroliranog širenja nuklearnih i kemijskih tehnologija kao i militarizacije biotehnologije. Zabrinjavajuće je to što u većini zemalja postoji nespremnost vojnog i javnog zdravstva, te ostalih službi za suočavanje s opasnošću uporabe oružja za masovno uništavanje kad je riječ o ljudstvu, opremi i uvježbanosti za brzi odgovor.

Greška
This video doesn’t exist

Uporaba bilo kojeg od tog oružja uzrokovala bi masovne gubitke zbog izrazito velikog broja ozlijeđenih, otrovanih i bolesnih, kao i velika razaranja materijalnih dobara i dugotrajnu kontaminaciju okoliša, što stvara izrazito velike probleme i zahtjeve u organizaciji zbrinjavanja, prve pomoći i liječenja ozlijeđenih i oboljelih. Dok je konvencionalno oružje postalo dio moderne ljudske okrutnosti, događaji posljednjih godina pokazali su da mogućnost napada takvim oružjem s namjerom masovnog uništenja nije samo zamisliva, već je postala i stvarna prijetnja. Stoga je surova i neshvatljiva stvarnost neljudskog, okrutnog uništavanja života mladih i starih, bliskih i nepoznatih regionalno, lokalno i globalno pitanje društva i javnog zdravlja.

Izvor: https://repozitorij.vuka.hr