Popis novinara suradnika UDBA-e

153e6f4d254517

 

U hrvatskoj je obavjestajnoj zajednici godine 1997. sacinjen dokument pod nazivom “SURADNICKA MREZA”sluzbe drzavne sigurnosti RSP-a SRH (djelomicna rekonstrukcija) u kojemu je navedeno i oko 200 osoba za koje se tvrdi da su bili suradnici bivse jugoslavenske tajne sluzbe, poznate pod nazivom Udba. Dokument je odmah oznacen “vrlo tajnim” i nikad dosad nije cjelovito ni djelomicno objavljen. O njemu se samo nagadjalo, kao i o imenima onih koji su u njemu navedeni kao suradnici Udbe.

Hrvatski list je dulje vrijeme u posjedu tog dokumenta. Nismo ga objavljivali jer smo bili uvjereni da je odavno u javnosti, a napose u politickim strukturama, prestala potreba za politickom ili politikantskom uporabom nekadasnjih politickih angazmana pojedinaca koji su u vecoj ili manjoj mjeri i danas angazirani na javnim poslovima. Kako ni politicka vlast od samoga pocetka stjecanja nezavisnosti nije zeljela potezati problem lustracije, promicuci, po nasem misljenju ispravnu ideju pomirdbe unutar hrvatskog naroda, nije bilo posebna razloga ni povoda objaviti popis suradnika u mrezi nekadasnjih jugoslavenskih tajnih sluzbi.

Vrijeme je, medjutim, pokazalo da je problem samo potisnut, ne i adaktiran s moralno-politickim vrjednosnim ocjenama. U tako neprociscenoj Hrvatskoj s vremena na vrijeme pokrecu se rasprave o tome tko jest, a tko nije radio za tajnu sluzbu bivse drzave, a to se redovito dogadja uslijed medjusobnih privatnih obracuna pojedinaca i interferencije njihovih politickih ili radnih ambicija.

Nedavno je glavni bivsi urednik HTV-a iz razdoblja 1991 i 1992. godine, izjavio kako ima popis novinara koji su radili za Udbu, a koji su, kako je rekao, i danas aktivni na drzavnoj televiziji i u drugim medijskim kucama. Marcinko nije popis objavio. Nakon istupa koji je izazvao pravu buru u hrvatskoj javnosti, naglo je zasutio i prestao davati izjave za javnost, kao sto odbija objaviti obecani popis hrvatskih novinara i Udbinih suradnika.

Mi smo se ovog puta odlucili objaviti dokument s popisom Udbinih suradnika, medju kojima ima i danas aktivnih i poznatih novinara, ali bivsih i sadasnjih vrlo poznatih politicara. Pritom, Hrvatski list ni u kom slucaju ne zeli objavom popisa potaknuti ni proizvesti linc osoba koje je obavjestavna zajednica navela da su bili suradnici tajnih sluzbi propale drzave.

Isto tako Hrvatski list objavom ove “Suradnicke mreze” ne jamci istinitost podataka navedenih u njoj. Mi samo jamcimo da objavljeni dokument potjece iz hrvatskih sigurnosnih sluzbi iz 1997. godine.

Po nasim nepotvrdjenim spoznajama rekonstrukciju suradnicke mreze sacinio je Josip Perkovic, koji je i sam bio sef Udbe na podrucju Hrvatske za vrijeme Jugoslavije, a pocetkom rata je “presao na hrvatsku stranu”.

Perkovic je najvjerojatnije 1997. godine na zahtjev obavjestajne zajednice izradio dokument u kojemu je naveo osobe za koje je znao da su unutar Udbine suradnicke mreze. Poznato nam je i to da je ovaj tajni dokument bio i kasnije pronadjen prilikom pretresa stana Miroslava Separovica koji je jedno vrijeme bio sef obavjestajne zajednice u Hrvatskoj.

Dakle Hrvatski se list objavom popisa oznacenih “suradnika” Udbe ne zauzima ni za kakav revansizam prema tim osobama niti ih zeli moralno ili politicki diskvalificirati ili ekskomunicirati, posebice i zbog cinjenice da je informativna razina suradnje sa zloglasnim jugoslavenskim sluzbama odavno izgubila znacenje kaznenog djela, a jos vise zbog mogucnosti da su neki pojedinci bili registrirani kao suradnici mimo njihova znanja, a samo na osnovu jednog ili vise razgovora te da su u Udbinim dosjeima dobili i kodno ime bez svoga znanja.

No, drzimo da javnost ima pravo znati da postoji dokument hrvatskih sigurnosnih sluzbi s naznacenim imenima Udbine suradnicke mreze u Hrvatskoj. A kad je rijec o samim novinarima potrebno je samo podsjetiti da je nedavno i Hrvatsko novinarsko drustvo, uz ostalo, istaknulo kako za bilo kojeg novinara nije casno suradjivati s bilo kojom tajnom sluzbom, jugoslavenskom ili hrvatskom.

Udba je u Hrvatskoj godisnje koristila 2.000 suradnika

U tajnom dokumentu “Suradnicka mreza”…navodi se da u suradnicku mrezu spadaju osobe koje su bile suradnici i operativne veze, a za “glavni princip zasnivanja suradnje navodila se dragovoljnost motivirana domoljubljem i humanizmom (socijalisticka svijest). Tek su izuzetno, zbog siguronosnih ili operastivnih razloga, suradnja mogla zasnivati na materijalnom i drugom interesu ili na kompromitirajucem materijalu.”

“Suradnik je bio definiran kao osoba koja svjesno, tajno, organizirano i kontinuirano prikuplja podatke i obavjestenja ili izvrsava druge zadatke za potrebe Sluzbe…”, kaze se u dokumentu pod nazivom ” Suradnicka mreza”. U nastavku se potanko objasnjava sto je bila zadaca suradnika.

Uz ostalo: prikupljanje podataka i obavjestenja o odredjenoj obavjestajnoj, teroristickoj ili protuustavnoj djelatnosti, kao i podatke i obavjestenja od znacaja za sigurnost i medjunarodne, gospodarske i druge interese SFRJ, neposredno ucestvovanje u operativnim operacijama, operativnim i dvojnim kombinacijama, plasiranje pripremljenih informacija i dezinformacija, uloga veznika ili rezidenta za drzanje na vezi drugih suradnika, ucestvovanje u tajnom pracenju i osmatranju…”

Suradnici su kategorizirani, stoji nadalje u “suradnickoj mrezi kao suradnici obavjestajci, suradnici rezidenti, suradnici dvojnici, suradnici baza, suradnici u razvoju. SDS, odnosno Udba angazirala je suradnike i na prostoru SFRJ i u inozemstvu, te je bila duzna suradniku i operativnoj mrezi pruziti pravnu ili svaku drugu pomoc, isplacivati i dogovorenu materijalnu naknadu, ako je suradnik motiviran materijalnim motivma.

U posebnom poglavlju pod nazivom “Stanje u Hrvatskoj” istice se, da je Sluzba izmedju 1980. i 1990. godine godisnje koristila oko 2.000 suradnika i operativnih veza po svim linijama rada (u ovaj broj nije uracunata suradnicka mreza obrambenih priprema i osiguranja osoba i objekata.)

Dodaje se da je tijekom svake godine dolazilo do fluktuacije suradnicke mreze, tj. jedan dio mreze je brisan, ali su s druge strane angazirane, nove osobe za suradnju. Na kraju opisnog dijela suradnicke mreze navodi se, da su se suradnicki dosjei nalazili u Centrima SDS odnosno kod operativnih djelatnika, koji su suradnike drzali na vezi.

“Postala je obveza da se dosjei suradmika sa kojima je prekinuta suradnja sredjeni dostave sjedistu Sluzbe radi odlaganja u dokumentaciju. Medjutim ova obveza nije dosljedno postovana. Tek je 1990. godine izvrsena djelomicna analiza deregistrirane suradnicke mreze o cemu postoji i mikrofilmski zapis u V odjelu SZUP-a “Na samom kraju:” temeljem nama poznatih podataka u suradnickom odnosu s a SDS RSUP-a SRH bile su slijedece osobe: “

Popis:

Inoslav Besker – Olivier, Centar Zagreb, vjerske zajednice
Ante Lentic -“Jakov” i “Zivko”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Obrad Kosovac
Mirjana Rakic – “Lora”, centar zagreb, kontraobavjestajna problematika
Zvonko Varosanec – “Pan”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ante Kesic – “Pajo”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Zarko Modric – sportski trener i novinar, “Bole”, centar Zagreb, kontrasobavjestajna problematika
Mario Profaca – “Sokrat”, centar Zagreb, hrvatski nacionalizam i kontraobavjestajna problematika
Zvonko Zmazek – “Orao”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Zeljko Brichta – “Javor”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Petar Brecic – “Ivo” , centar Zagreb, unutarnja problematika
Drazen Delac – “Mladen”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Drago Subic – “Volonter”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Mladen Plese – centar Zagreb
Tomislav Jakic – “Jantar”, centar Zagreb, unutarnja i kontraobavjestajna problematika
Dubravko Grakalic – “Lenon”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Vladimir Funic – “Sportas”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Josip Marotti – “Ares”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ljerka Njers –
Miroslav Vecenaj – “Zeljko”, centar Zagreb
Dalibor dr. Brozovic – “Forum”, centar Split, unutarnja problematika
Branko dr Bosnjak – “Vrtlar” i “Parker”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Josip Ivicevic Bakulic – “Zona”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Goran Beus – “Odisej”, centar Split i Zagreb
Dr Mladen Zvonarevic – “Denis” i njegova supruga “Avican”
Borka dr. Bozic – “Bobo”, centar Sisak, unutarnja problematika
Branimir Podhratski – “Kant”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Josip Malic – “Pedagog”, direktor Skolske knjige, centar Zagreb
Dubravko Kustrak -“Elektron”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ante dr Franic – “Tin”, “Dizdar”, centar Split, unutarnja problematika
Ivan dr Cesar – “Branko”, centar Zagreb, unutarnja i vanjska problematika
Ivan Vekic – “Srecko”, centar Osijek unutarnja problematika, (bivsi ministar UP)
Vladimir Seks – “Kolega” i jos neki pseudonimi, suradnja se odvijala kroz seriju informativnih razgovora, centar Osijek,
Zlatko Kramaric – “Tom” centar Osijek, unutarnja problematika
Hidajet Biscevic – “Luks”, centar Zagreb, kontraobavjestajna problematika
Srdjan Vrcan – “Caslav”, centar Split, unutarnja problematika
Dragutin Lipert – unutarnja problematika
Ivica Mastruko – “Katolik”, imao vase pseudonima, centar Split, unutarnja problematika,
Djuro Miladin -” Vlaho”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Vladimir Ivkovic – “Nestor”, centar Zagreb, unutarnja problematika (odvjetnik)
Nikola Vucetic – “Bodul”, centar Zagreb, (odvjetnik)
Ivan Vukic – “Grgur”, centar Rijeka, unutarnja problematika
Berislav Jandric – “Faruk”, centar Zagreb, unutarnja, problematika
Ivo Gugic – sjediste sluzbe, ubijeni biskup iz Kotora
Sefko Omerbasic – centar Zagreb
Mustafa Ceric – “Vezir”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Petar Olujic – “Aco”, svecenik SPC, centar Sisak
Luka Vincetic – “Vinko”, svecenik RKC, centar Osijek
Vergilijo Bilic – “Zmorac”, centar Split
Vladimir Svenda – “Adam”, svecenik RKC, centar Bjelovar
Josip Racki – “Stolar”, svecenik RKC,centar Osijek
Stjepan Karalic – “Stef’, svecenik RKC, centar Osijek
Ivan Dotur – “Cezar”, svecenik RKC, centar Split
Tomislav Tensek – “Morlak”, svecenik RKC, centar Zagreb
Mirko Bingula – “Milos”, centar Osijek, RKC,
Mile Perencevic – “Ladja”, svecenik SPC, centar Karlovac
Dusan Kulundzic – “Rodo”, svecenik SPC, centar Osijek
Marinko Zadro – “Ero”, centar Zagreb, RKC,
Branko Belec – “Denis”, centar Bjelovar, RKC
Josip Fruk – “Grenadir”,centar Zagreb, RKC,
Mirko Kemives – “Mario”, svecenik RKC, centar Varazdin
Teodor Katic – “Nikola”, centar Osijek, SPC
Aleksa Kudjeljic – “Jovan”, centar Osijek, SPC
Ivan Kedjo – “Ciko”, centar Split, unutarnja problematika
Krunoslav Suto – “Luj”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Lovrenko Aljinovic – “Jozo”, centar Split, unutarnja problematika
Nedjeljko Madjarac – “Denis”, centar Osijek, unutarnja problematika
Slavko Borojevic – “Vuk”, centar Osijek, unutarnja problematika
Branka Majstorovic-Blazevic – “Vuka”, centar Osijek, unutarnja problematika
Spika – “Lord”, centar Osijek, kontraobavjestajna problematika (bivsi dir. IPK)
Pavo Bozicevic – “Slavonac”, centar Osijek, unutarnja problematika
Zef Daka – “Davor”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Veap Kurtisi – “Kis”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Jovica Balac – “Zrmanja”, centar Split, unutarnja problematika
Nikola Kristo – “Bokser”, centar Zagreb
Zlatko Lagundzija – “Mostarac”, centar Osijek, KP dom
Djuro Balataj – “Vule”, centar Zagreb, KP dom
Frano Marunica – “Dover”, centar Zagreb, sve problematike
Vinko Gadza – “Granicar”, centar Split, unutarnja problematika
Martin Matica – “Tin”, centar Zagreb, unutarnja i kontraob. Problematika
Mile Alilovic – “Ero”, centar Split, kontraob. Problematika
Ivo Rudenjak – “Adria”, centar Split, kontraob. Problematika
Milo Djivanovic – “Jagel”, centar Rijeka, kontraob. Problematika
Mihajlo Karadzic – “Filozof”, centar Zagreb, preventivni rad (carinik)
Branko Mraovic – “Viktorija”, centar Zagreb, unutarnja problematika
Ivan Ocak – “Knjaz”, centar Zagreb, kontraob. Problematika
Visnja Karlovcan – “Vasja”, centar Zagreb, kontraob. Problematika
Josip Krusec – “Dino”, centar Zagreb, kontraob. Problematika
Dr. Zarko Dolinar – centar Zagreb, emigracija (Svic.)
Ivan Cerovac – “Putnik”, centar Zagreb, emigracija (prekid krajem 80-tih) (Nj)
Boris Luksic – “Dejan”, centar Split, emigracija (Nj)
Zvonko Butkovic “Crni”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Ivo Simunovic – “Oskar”, II odjel, emigracija (Nj)
Antun Krpeljevic – “Vladimir”, centar Split, emigracija (F)
Mato Hajduk – “Kemo”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Dinko Jukic – “Sirme”, centar Split, emigracija (F)
Ivan Jukic – “Djordje”, centar Split, emigracija, (F)
Ivan Erceg – “Andro”, centar Split, emigracija (Nj)
Neven Baricevic – “Marko”, centar Split, emigracija, (F)
Dinko Galic – “Budo”, centar Split, emigracija (Sved.)
Zdravko Majer – “Borac”, centar Osijek, emigracija (Austral.)
Zeljko Majer – “Crveni”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Zeljko Duvnjak – “Zak”, centar Osijek, emigracija (Svic.)
Dragomir Brzovic – “Suica”, centar Zagreb,emigracija
Ante Lubina – “Josko”, centar Split, emigracija (USA)
Vladimir Cerovecki – “Bojan”, centar Zagreb, emigracija
Rudolf Kranjec – “Primo”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Vladimir Mikac – “Neno”, centar Bjelovar, emigracija
Petar Dabelic – “Meki”, centar Zagreb, emigracija
Ante Kovac – “Ivan”, centar Split, emigracija (Austral.)
Zlatko Bojic – “Poksa”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Katica Kristo – “Anita”, centar Osijek, emigracija
Branko Sklepic – “Jerko”, centar Zagreb, emigracija
Ljerka Kruhek – “Zelinka”, centar Zagreb, emigracija
Pero Marjanovic – “Laufer”, centar Osijek, emigracija
Dusanka Lijic – centar Osijek, emigracija (F)
Andja Lazic – “Dinarka”, centar Split, cet. Emigracija
Ivo Jolic – centar Zagreb, emigracija (USA)
Jere Pandjic – “Stric”, centar Split, emigraacija (Nj)
Jure Zizic – “Milos”, centar Split,emigracija (F)
Krunoslav Prates – “Stiv”, II odjel, emigracija, (Nj)
Jure Knezovic – “Majk”, centar Zagreb,emigracija (Nj)
Ivica Cemeric – centar Zagreb,emigracija (Nj), suradnja prekinuta zbog izdaje njemackoj sluzbi
Ivica Kolonic- “Kec”, centar Bjelovar, emigracija (nj), suradnja prekinuta zbog izdaje njemackoj sluzbi
Mato Sarcevic – centar Rijeka, emigracija, (Nj), suradnja prekinuta radi izdaje njemackoj sluzbi
Milan Buskain-Gagarin – “Knez”, centar Split, emigracija (NJ), prekinuto radi izdaje njemackoj sluzbi
Ivo Cudina – “Crni”, centar Zagreb, emigracija (Nj),
Miroslav Skrinjaric – “Pjesnik”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Stjepan Mesek – “Dubravko”, centar Zagreb, emigracija (Nj)
Ivan Buljan – “Iko”, centar Split, emigracija
Mato Andric – “Mali”, centar Osijek, emigracija (Nj)
Marko Markovac – “Stribor”, centar Osijek, emigracija (Sved)
Branko Zovko – “Spacva”, centar Osijek, emigracija
Jozef Miler – “Hamilton”, centar Osijek, emigracija (NJ)
Stanislav Milosic Geza – “Pisac” centar Osijek, emigracija (NJ) umro
Zaja (rodjaci) – Gamischpartenkirchen (Nj), jedan na vezi sluzbe u Hrvatskoj, jedan kao konobar radio u Kelnu i bio dobar s Ledicem – na vezi Srpskoj sluzbi
Juric – centar Zagreb, emigracija (Nj), raniji vlasnik bistroa “Kivi”
Jasmina Kalinic – “Doxa”, centar Zagreb
Slobodan Delic – “Ujak”, centar Osijek, cet. emigracija (USA)

Izvor: Hrvatski list
16. veljace 2006.

About Stric Ivan 2527 Articles
Rano jutro pola pet. Svaki dan putujem na poso kod gazde na poso. Gazda je dobar bio pa mi je poso dao, jer nemam ni za suvu kiflu. Doduše jogurt sam krao dok gazda nije sazno da sam krao. Ondak sam dobio "vaspitnu" tri, četiri od gazde jer je reko da sramotim obitelj gazdinu i moju. Inače gazda je iz sela. Ja sam isto. Al nismo iz istog. Neki dan je bio neki čoek koji se hvali kod gazde da je izumio prozor (windows) i da je zaradio milijarde na račun nas koji nemamo prozor. Mene ne bi preveslo jer mi Prozor imamo u Bosni. I tako... Bio je darežljiv. Ja nisam šćeo jedan taj prozor (windows) al mi je gazda rjeko da ne budem nagao i da uzmem jer bih inače u protuprotivnom trebao za pare kupiti prozor. Kaže ćoek da je iz Amerike i da od para ne zna šta će pa je počeo trovat ljude. Oto se mom gazdi nije dopalo..."Mali!"-ovamo dolazi zovne me gazda. "Idi po burek kod "Trifrtalj Mande" i reci joj da ga zasoli ko što su joj pretci (burekđžije) zasolili Borđžijama. "Za Dom!"-rekoh i odjurih po burek. Trifrtalj Manda je bila ugledni buregđžija, a zvali su ga Manda jer je za okladu pojeo 100 komada ćelapa i popio gajbu piva. A ono tri frtalj je dobio jer mu je još mjesta ostalo za pojest u drobu, pa je ošo kući i pojeo još lonac sarme od prošlog tjedna, jer burek ne jede iz buregđžinice, jer bi time kršio poslovnu politiku. I tako...Vratim se da kod gazde i donesem burek. "Evo gazda ja donio burek, još je vruć, kaže Manda da ga je osobno sam izgazao nogama!" "E takog te volim, kad si poduzetan, kad radiš, pereš suđe, čaše, prostoriju krćme i kada naplatiš." "Dobro gazda, al aj mi reci što nikad ne uzmeš pare kad naplatim?" "Jer svakom drpiš trostruko. Šta si radio onom Palestincu? Jaseru Arafatu? "Ništ..". Jesam ja 100 put rekao kako nije lijepo gledat tuđu ženu? "Pa dobro, ja to od milja..."Od Milja!? Kolko ja znadem ti voliš od milja plavuše a Jaserova je bila crnka i dala mi je onu sliku Alajbegove đamije. "Pa dobro mogu i ja nešto pogledat ako je lijepo". "Možeš ali joj ne moraš davat broj telefona krćme pa da me zivka i psuje tebe, jer onda ja moram objavljivat rat Jaserovim ratnicima". Dok je gazda tako gunđo i kudio me, kaže gospodin prozor( Bill Gates) da je burek famozan, i da nikad nije pojeo tako sladak burek.(!?) Baš je glup taj Bill...burek ne može biti sladak, več odmesa, odsira, i odzelja. Gazda je stajao iza šanka, i glancao čaše, a ja ko ja, imao sam svoju odoru. To mi je gazda kupio. Čizme, pantole, kožnu jaknu, bijelu košulju i crnu kravatu. Eh umalo zaboravih. Gazdina poslovna politika je bila da svi moramo pokrov imati na glavi. Kapu. Ja sam dobio isti ko i gazda, zbog ravnopravnosti, kako mi je gazda kasnije objasnio. I moja i njegova kapa se zvala fes. I došla je Fed Ex-om sa Bliskog Istoka. Ošišo sam se na nulu, a ostavio sam samo brkove za znak raspoznavanja. Jedan put kad se zaratilo, da mi nije brkova ne bih dobro prošao. Uperio čovjek pušku u mene: "Ausweis sofort!" Ja neimadoh osobnu kartu i viknuh: "Heil Hitler". Kamarad možeš ić, reče jedan do njega koji je razumio i kineski. Eto od tada gazdu poznam. Imali smo i slovo iz abecede na njoj, a gazda mi je i to objasnio, da su se to Hrvati pod tim slovom borili da bi posvojili Bosnu, Hercegovinu, Sanđžak komad Italije točnije Trst jer se tamo išlo u šverc riflama. Pa da i oni zarade malo od šverca. Kaže gazda jednom prilikom da su moje najbolje koje postoje i da su stare 501 godinu."Dobro je gazda!"- jać nastavit sa pranjem suđa, a ti idi sa gostom ćakulat. I tako dok sam ja prao suđe i glancao čaše, kod nas su tijekom mjeseci i godina dolazili raznorazni pjevači Halid, Guns n Roses, Mladen Grdović, Serverina, Jelena Rozga, Lidija Bačić i neka grupa Sex Pistols isto ali bez basiste jer se oženio i ostavio bend. Kasnije kada sam porastao sam saznao da je svoju hanumu ukiselio jer mu se nije dopao ruž. Taj basist Sida je bio nadrogerisan. Za to je to i napravio. Ne volim drogu. Ondak su dolazili Viktor Orban, Donald Trump, onda je dolazio čovjek raketa Donaldov najveći neprijatelj jer stalno prijeti Americi sa raketlama sa borbenim glavama. Onda je dolazila Gabriela Merkel, pa Berlusconi koji nije nikada bio sam. Vazda je sa njim bilo cura plavih i crnih i crvenih. Ali ne ovakih crvenih ko što je danas crvenih i vjeruju u savez komunista. Gazda je nosio crvenu maramu pa je dobio traumu. Nije volio crvene i UDBA-u. To su brate Berlusconijeve bile žene za oko za ruku i za pojas okačit. Tolko dobro. Pošto sam bio konobar prišao sam Berlusconijevim curama i rekao: "Felatio, felatio!" Cure su ozbiljno svatile posao i dale na mene. Šta je dalje bilo, mogu napisati u svojim memoarima. Berlusconi je bio šarmer, i volio je darivati manje od sebe. Valjda po parama. Ja sam para imo kolko je gazda davao. I bilo mi je dosta. I ondak ko je još ono dolazio? Ček da se sjetim? Znam da od Srba nije niko dolazio jer su se jako nešto naljutili jer ih je gazda tamanio ko muve kućne u ratu. Mog su gazdu zvali prijetalji Herojem, al on je bio običan mali čovjek. I volio je bliskoistočni smisao za humor. I ja sam isto volio posebno kad je Berlusconi doveo par sirijskih cura. Brisao sam ja čaše i sjećao se kako su me izfelatirale. U mene je sve moralo biti u redu. Šank, police, gosti nisu smjeli donositi oružje, drogu, bijelo roblje. Crno su smjeli ali na vlastitu odgovornost. Prijetila je revolucija nakon Donalda Trumpa u Ameriki pa je htio postati kandidat da bi smirio stanje. Donald je bio velik čovjek. Al sam ja gazdu volio više, jer sam sa njim stalno išao u akciju. Vremeplovom smo se vraćali u prošlost i ispravljali greške ako smo ih neđe napravili. Ae! Imali smo više posla sa bogatima nego sa siromašnima. Gazda je to razumio, i nije dao da mi se išta dogodi. A pošto su kod nas dolazili razni narodni pjevači i sastavi kao što sam već rekao Guns n Roses, Sex Pistols, Damned, Real Kids, MC5, i drugi koje ovim putem stavljam na popis onih koje sam umalo zaboravio. Jest vala. Perem ja čaše i brišem kad nešto puče. Ja se okrenu, a ono čovjek iz Prozora (Bill Gates) osta rumena lica. Aha! Gazda mu zveknuo šamar jer je upetljan u trovanje čovječanstva sa nekim virusom Covic 19. Ša je bilo jarane!? -upitam ja kad je počeo čovjek prozor počeo nešto govoriti. Jel ti znaš đe si došo? Ovo je...ponovi za mnom i tu me gledaj. OVO JE!...sad reci krćma. KRĆMA...kod Satana...JES I LIKE SATAN...ne pitam te to majmune već ponovi...KOD SATANA...Panonskog...PANONIA. E tako...sad si naučio važnu lekciju da se ne zajebava i ne fali sa zločinom na javnom mjestu. Jesi skonto? Du ju anderstud? Imaš vraga u Americi pa nek te on odgaja kad nisu ćaća i mater. Bil Gates počme plakat i klecajući ode vanka. Pazi na kanal!-sam još uspio viknuti za njim. Nisam uspio u namjeri, jer je upo u njega a u taj kanal su komšije bacale govna iz cisterni u koje su upumpavale govna i smeće. "Znači gazda on se ne če izvaditi iz njega dok ne okaje grijehe svoje? Tako je mali! "Gazda možemo li mi iz Bosne uvesti nargile. Ja sam vidio u prolazu kada smo bili u Palestini da su ljudi pušili nargile i pili čaj. Mogli bi to uvesti kao posebnu ponudu zagoste." Šta će im nargila?" "Jel imaju ašiša? Imaju...Pa neka puše brate mili kolko hoće". Ionako ispadne sa kamiona svaki mjesec drveni sanduk od 30kg ašiša. "Jest vala gazda, znaš poso al ga zna i vozač kamiona. Štas mu ono reko? Budem li te vidio da mladeži prodaješ drogu, ostaćeš bez noge idući put kad budeš sjeo u krćmu". "A jes vala jesi ga ustrašio..." Takva je poslovna politika bila u gazde. Gazda je volio čist račun i žene. Svak onaj koji je mislio da nije volio taj se zajebo. Ako se nije ženio, to ne znači da nije volio žene. Pa ni Isus se nije ženio, tako kaže glasnogovornik iz Vatikana. Da ne kažem nešto teže, pustit ću grupu neku da pjeva, bolje nego da kažem neku parabolu, pa ću još i veći glupost napraviti. "Ta ti je pametna!"-Zapiši za sutra. Lepog Maria zovni treba se pripremiti za novi rat. Golub pismonoša mi je javio da počinje. Su kim, tj. protiv koga? Ja gazda ne bi više u sanitet...pun mi fes zavoja i tableta. Gazda me pogleda, priđe i odigne fes sa moje glave. Od kad ovo nosiš?- prosuše se tablete, ispadoše dva prva zavoja, pincete i škare za zavoj. "Od 1991 nosim!-rekoh. Ne moraš više prvi zavoj nosat, od sada i od ovog trenutka si razdužen ko i ja, nas rat ne interesira jer se rat vodi na Zamlji, a do tamo ne možemo niti svemirskim brodom, al zato imamo besplatanu internetsku televiziju, i gledamo šta se događa onima koji su a jesu. A ovo je njihov san, ono što sanjaju. Gazda, sad znam! Mogli bi smo se nazvat: Dobar, loš, jao! Može...reče gazda i zapali cigaretu iz duvankese.