Vijesti

Mitomanija hrabrosti Srbske vojske, ili kako je jedva 800 Turaka smazalo za jedan zajutrak 60.000-70.000 Srba (nastavak promišljanja II.)

Hajmo sada dragi Striče, preskočimo malo još dublje u povijest i to u tren kada su Hrvati spasili Srbe od Bugara i time zakomplicirali cijelu stvar, jer da smo ih ostavili poražene, danas bismo imali […]