ALFE tkz. kapetana Dragana (točan popis-1993. godina)!

kapetan-dragan-uhapsen-u-australiji-12-5-10

Zločinačka postrojba kapetana Dragana, sa pripadnicima koji su ubijali, klali, silovali po Hrvatskoj, zatvarali u logore smrti, razapinjali na križeve, žive spaljivali. Na žalost, hrvatsko pravosuđe odgovara kapetanu Draganu, i četnicima, tako da se ne moramo čuditi, što nam je ovako kako jeste. Hrvatska puna Juda, izdajica, rupa u zakonu, stranih agenata, i agenata u našim obavještajnim agencijama.

 

REDNI

BROJ

IME I PREZIME DATUM ROĐENJA MJESTO STANOVANJA (ONODOBNOG)
1. Dušan Šuša 25.XII  1959. g. Numić
2. Vasilije Radmanović 14. X  1974. Gornje Biljane
3. Miloš Alavanja 26.IV 1970. Gornji Karin
4. Bogdan Crnobrnja 2. II  1969. Smilčić
5. Čedomir Gagić 16. VI 1968. Gornji Karin
6. Miloš Opačić 20. VII 1971. Benkovac
7. Goran Aleksić 2. II 1966. Kragujevac
8. Tanja Radivoj 11. III 1973. Kovin
9. Blagoje Naumovski 12. IX 1969. Pančevo
10. Vojin Nikolić 24. V 1970. Kragujevac
11. Dragan Čalić 3. II 1966. Kolarina
12. Ljubiša Višić 22. XI 1971. Gornji Karin
13. Željko Mandić 14. II 1969. Benkovac
14. Novak Novaković 22.X 1970. Bjeljina
15. Nenad Šare 13. V 1972. Knin
16.  Davor Karajčić 15. XI 1962. Kostajnica
17. Momčilo Novaković 26. X  1971. Bjelina
18. Jovica Novaković 31. III 1970. Bjelina
19. Sanja Pozder 2. XI 1972. Benkovac
20. Andrija Petrović 15. V 1962. Srb
21. Milorad Lakić 5. IX 1956. Gornji Karin
22. Desimir Lakić 29. VIII 1968. Gornji Karin
23. Igor Marjanović 22. II 1970. Benkovac
24. Jovan Skrobonja 17. XI  1974. Smilčić
25. Dragan Nedeljković 25. VI 1968. Beograd
26. Silvana Ćilić 1. IV 1965. Beograd
27. Milan Prokopić 1.III  1965. Kikinda
28. Đurđica Vuković 24. X 1962. Beograd
29. Darko Disić 20. III 1966. Beograd
30. Radivoje Zimaić 18. X 1969. Brčko
31. Slađan Đurđević 24. V 1973. Prnjavor
32. Zoran Lacković 4. VI 1962. Petkovača
33. Zoran Milić 22. V 1971 Brčko
34. Milovan Arsenić 13. VI 1960. Ub
35. Rade Božić 11. IX 1966. Beograd
36. Božo Božić 22. VI 19.60 Beograd
37. Slobodan Đukić 13. IV 1946. Novi Sad
38. Lazo Živković 7. VIII 1952. Beograd
39. Zoran Jakšić 18. VI 1972. Nevesinje
40. Živko Glavašević 26. III 1957. Čelinac
41. Vladimir Tišma 25. VI 1969. Potkonje
42. Stevo Mimić 3. X 1944. Buković
43. Bogdan Matić 27. II  1957. Benkovac
44. Slobodan Drača 10. I 1961. Gornji Karin
45. Pavao Kovačević 31. V 1965. Benkovac
46. Dragoje Malenčić 9. III 1971. Korenica
47. Jovo Drča 16. IV 1975. Parčići
48. Polić Svetlana (sada Kolar) 5. I 1967. Vrbnik
49. Miro Mojislavić 23. IV 1971. Benkovac
50. Miomir Maglov 30. III 1963. Knin
51. Goran Lošić 13. I 1969. Knin
52. Vladimir Pavić 26. VI 1973. Benkovac
53. Neven Laka 5. IX 1964. Knin
54. Stevo Vukša 21. IV 1966. Gornji Karin
55. Pero Damjanović 22. IV 1967. Golubić
56. Saša Matić 2. V 1971. Benkovac
57. Siniša Matić 2. V 1971 (?) Benkovac
58. Mile Šarić 9. IV 1968. Kolarina
59. Mirela Anzulović (sada Mitrović) 26. III 1975. Benkovac
60. Dragoslav Rstić 25. IX 1970. Benkovac
61. Dragan Milovanović 22. XI 1961. Lajkovac
62. Stevan Teodorović 16. IV 1966. Beograd
63. Radojica Terzić 30. VIII 1979. Kragujevac
64. Jovan Čeliković 19. XI 1956. Vukovar
65. Zoran Rebić 10. IV 1964. Zemun
66. Boroja Crepulja 18. IX 1955. Šipovo
67. Aleksandar Podobnik 6. VIII 1962. Beograd
68. Predrag Milačić 23. X 1969. Zemun
69. Dragoljub Stevanović 18. IX 1954. Užice
70. Boban Kovačević 17. V 1962. Zemun
71. Milovan Stepić 1.VI 1974. Klina
72. Zlatko Gavrić 2. I 1964. Zemun
73. Risto Cvijović 7. X 1970. Priboj na Limu
74. Miroslav Rakić 6. VII 1963. Ivanovac
75. Boris Urošević 4. IV 1960. Beograd
76. Elio Andrić 30. VII 1967. Čukoreška Padina
77. Adrian Dima 6. XII 1969. Brašov
78. Momčilo Gašić 24. X 1972. Brčko
79. Goran Mitrović 5. VIII 1965. Bor
80. Dragoslav Podobnik 5. III 1950. Beograd
81. Mile Savčić 26. XI 1973. Jajce
82. Anđelko Sladojević 2. IX 1968. Okučani
83. Miroslav Vranešević 10. V. 1970. Sarajevo
84. Vidan Maratović 25. VII 1970. Brčko
85. Dragan Mitić 28. II 1954. Slankamen
86. Joka Božić 12. II 1967. Brčko
87. Petar Lukić 3. II 1930. Gračac
88. Vladan Šoć 15. VII 1973. Beograd
89. Milan Nikolić 4. VIII 1974. Brčko
90. Dragan Golubović 15. VII 1969. Berane
91. Saša Vukojević 21. V 1965. Brčko
92. Zdravko Kaluđerović 21. V. 1969. Beograd
93. Zoran Čalić 18. VI 1966. Beograd
94. Uglješa Malbaša 23. V 1960. Gornje Ceranje
95. Goran Komazec 20. X 1968. Žegar
96. Borislav Pupovac 23. IV 1969. Perušić
97. Momčilo Ležaja 1.II 1970. Gornji Karin
98. Nikola Simić 7. IV 1957. Knin
99. Željko Džepina 30. IX 1964. Golubić
100. Vlado Menićanin 5. VIII 1970. Kostajnica
101. Neven Bogovac 10. X 1964. Benkovac
102. Zoran Zečević 6. VII 1963. Benkovac
103. Siniša Čalić 16. VI 1973. Brgud
104. Velimir Novaković 6. X 1965. Benkovac
105. Emil Bota 18. X 1972. Benkovac
106. Mladen Članak 10. IX 1968. Zemunik
107. Nikola Bajić 26. V 1971. Srb
108. Stevo Drača 16. VII 1956. Buković
109. Branko Lakić 6. II 1969. Benkovac
110. Mirjana Lakić (sada Vasić) 31. III 1964. Gornji Karin
111. Zorana Krulješ 22. VIII 1969. Bjeljina
112. Mira Stegnjaić (sada Šaponja) 22. VIII 1963. Kula Atlagić
113. Radmila Drača (sada Subotić) 13. VI 1970. Gornji Karin
114. Dragana Lacmanović 9. VI 1975. Gornje Biljane
115. Zdravko Lakić 12. X 1957. Benkovac
116. Nikola Cupać 27. III 1974. Benkovac
117. Stevan Tutuš 3. IX 1962. Knin (Polača)
118. Čedomir Šaponja 20. X 1964. Kolarina
119. Jovan Vujanić 10. I 1972. Ervenik
120. Andrejas Končarević 11. I 1973. Ervenik
121. Miljenko Žmirić 3. VI 1969. Bjelina
122. Dragomir Romanić 18. II 1972. Ervenik
123. Slaven Komazec 20. IV 1976. Žegar
124. Milena Drača 16. XI 1969. Gornji Karin
125. Slobodan Pupovac 26. X 1964. Benkovac
126. Dragan Ćupić 29. III 1971. Gornja Jagodnja
127. Kosa Veselinović (sada Jovičić) 19. VII 1974. Zelengrad
128. Milena Veselinović 22. IV 1973. Zelengrad
129. Jelena Novaković (sada Drača) 4. I 1966. Gornji Karin
130. Sofija Šušak 29. X 1952. Smilčić
131. Biserka Alavanja 2. IX 1966. Gornji Karin
132. Smilja Bogunović 12. III 1951. Medviđa
133. Radojka Opačić (sada Amidđić Opačić 21. X 1971. Benkovac
134. Grozda Miodrag 19. VIII 1973. Benkovac
135. Radojka Tojagić 20. X 1960. Benkovac
136. Željko Lakić 4. II 1966. Benkovac
137. Mirjana Alavanja (sada Vuković) 2. II 1972. Bruška
138. Momir Višić 28. X. 1941. Gornji Karin
139. Rosa Golić 23. VIII 1965. Gornja Jagodnja
140. Stanka Golić (sada Bijelić) 10. V 1965. Gornja Jagodnja
141. Stamena Drača 28. IV 1967. Gornji Karin
142. Zoran Drača 28. VII 1964. Gornji Karin
143. Đorđe Drača 10. I. 1966. Benkovac
144. Dalibor Rnjak 18. V. 1996. Benkovac
145. Veljko Rstić 8. I 1967. Buković
146. Savo Kresović 18. I 1947. Benkovac
147. Nataša Radić (sada Marjanović) 30. VI 1970. Potkonje
148. Vanja Uzelac 24. V 1979. Gornji Karin
149. Željko Cupać 25. X 1964. Korlat
150. Mladen Cupać 21. VIII 1968. Benkovac
151. Radovan Mrdalj 27. II 1969. Prović
152. Nikola Drča 6. I 1947. Kašić
153. Slobodan Košević 15. X 1972. Buković
154. Obrad Škorić 15. IX 1953. Medviđa
155. Stevan Jokić 1.IV 1950 Benkovac
156. Tihomir Mraović 6. VIII 1958. Pančevo
157. Slavica Knežić (sada Udović) 21. II 1972. Gornji Karin
158. Živko Alavanja 20. III 1957. Gornji Karin
159. Nada Škorić 19. X 1963. Medviđa
160. Zdravko Jarić 17. X 1963. Donji Tiskovac
161. Robert Đilas 3. III 1975. Srb
162. Branislav Kušljić 2. III 1966. Tenja
163. Predrag Knežević 29. X 1966. Knin
164. Silvana Sekulić 24. X 1971. Muškovci
165. Marko Uzelac 4. III 1957. Brgud
166. Marko Popović 5. VII 1966. Pakrac
167. Davor Vitas 22. IX 1973. Kolarina
168. Siniša Vranešević 10. X 1974. Kostajnica
169. Jovo Šolaja 12. VII 1968. Benkovac
170. Rade Vujanić 2. I 1947. Donji Karin
171. Momčilo Cebara 12. VI 1955. Donji Karin
172. Krste Drča 2. VIII 1944. Donji Karin
173. Slavko Rajčević 1.IV 1937. Benkovac
174. Stanko Katarić 7. IV 1936. Benkovac
175. Đuro Pilja 24. I 1941. Benkovac
176. Rade Pršo 21. VII 1962. Karin
177. Milenko Katarić 1.V 1943. Benkovac
178. Mirko Lakić 27. X 1932. Benkovac
179. Nikola Vrcelj 11. I 1942. Benkovac
180. Đorđe Knežević 5. V 1973. Korlat
181. Zoran Radmanović 25. X 1961. Gornje Biljane
182. Milan Damjanović 24. IV 1948. Srb
183. Dušan Relić 8. II 1948. Buković
184. Željko Tintor 8. IV 1965. Benkovac
185. Zoran Berić 6. I 1974. Kostajnica
186. Dražen Komazec 5. VI 1976. Žegar
187. Arambašić Srđa 14. VIII 1974. Beograd
188. Dragan Kovačević 3. VII 1970. Benkovac
189. I naravno Dragan Vasiljković„Daniel Snedden – kapetan „DRAGAN“

Izvor: Popis pripremili: A. B. C. & M.

Stric Ivan!

About Stric Ivan 2527 Articles
Rano jutro pola pet. Svaki dan putujem na poso kod gazde na poso. Gazda je dobar bio pa mi je poso dao, jer nemam ni za suvu kiflu. Doduše jogurt sam krao dok gazda nije sazno da sam krao. Ondak sam dobio "vaspitnu" tri, četiri od gazde jer je reko da sramotim obitelj gazdinu i moju. Inače gazda je iz sela. Ja sam isto. Al nismo iz istog. Neki dan je bio neki čoek koji se hvali kod gazde da je izumio prozor (windows) i da je zaradio milijarde na račun nas koji nemamo prozor. Mene ne bi preveslo jer mi Prozor imamo u Bosni. I tako... Bio je darežljiv. Ja nisam šćeo jedan taj prozor (windows) al mi je gazda rjeko da ne budem nagao i da uzmem jer bih inače u protuprotivnom trebao za pare kupiti prozor. Kaže ćoek da je iz Amerike i da od para ne zna šta će pa je počeo trovat ljude. Oto se mom gazdi nije dopalo..."Mali!"-ovamo dolazi zovne me gazda. "Idi po burek kod "Trifrtalj Mande" i reci joj da ga zasoli ko što su joj pretci (burekđžije) zasolili Borđžijama. "Za Dom!"-rekoh i odjurih po burek. Trifrtalj Manda je bila ugledni buregđžija, a zvali su ga Manda jer je za okladu pojeo 100 komada ćelapa i popio gajbu piva. A ono tri frtalj je dobio jer mu je još mjesta ostalo za pojest u drobu, pa je ošo kući i pojeo još lonac sarme od prošlog tjedna, jer burek ne jede iz buregđžinice, jer bi time kršio poslovnu politiku. I tako...Vratim se da kod gazde i donesem burek. "Evo gazda ja donio burek, još je vruć, kaže Manda da ga je osobno sam izgazao nogama!" "E takog te volim, kad si poduzetan, kad radiš, pereš suđe, čaše, prostoriju krćme i kada naplatiš." "Dobro gazda, al aj mi reci što nikad ne uzmeš pare kad naplatim?" "Jer svakom drpiš trostruko. Šta si radio onom Palestincu? Jaseru Arafatu? "Ništ..". Jesam ja 100 put rekao kako nije lijepo gledat tuđu ženu? "Pa dobro, ja to od milja..."Od Milja!? Kolko ja znadem ti voliš od milja plavuše a Jaserova je bila crnka i dala mi je onu sliku Alajbegove đamije. "Pa dobro mogu i ja nešto pogledat ako je lijepo". "Možeš ali joj ne moraš davat broj telefona krćme pa da me zivka i psuje tebe, jer onda ja moram objavljivat rat Jaserovim ratnicima". Dok je gazda tako gunđo i kudio me, kaže gospodin prozor( Bill Gates) da je burek famozan, i da nikad nije pojeo tako sladak burek.(!?) Baš je glup taj Bill...burek ne može biti sladak, več odmesa, odsira, i odzelja. Gazda je stajao iza šanka, i glancao čaše, a ja ko ja, imao sam svoju odoru. To mi je gazda kupio. Čizme, pantole, kožnu jaknu, bijelu košulju i crnu kravatu. Eh umalo zaboravih. Gazdina poslovna politika je bila da svi moramo pokrov imati na glavi. Kapu. Ja sam dobio isti ko i gazda, zbog ravnopravnosti, kako mi je gazda kasnije objasnio. I moja i njegova kapa se zvala fes. I došla je Fed Ex-om sa Bliskog Istoka. Ošišo sam se na nulu, a ostavio sam samo brkove za znak raspoznavanja. Jedan put kad se zaratilo, da mi nije brkova ne bih dobro prošao. Uperio čovjek pušku u mene: "Ausweis sofort!" Ja neimadoh osobnu kartu i viknuh: "Heil Hitler". Kamarad možeš ić, reče jedan do njega koji je razumio i kineski. Eto od tada gazdu poznam. Imali smo i slovo iz abecede na njoj, a gazda mi je i to objasnio, da su se to Hrvati pod tim slovom borili da bi posvojili Bosnu, Hercegovinu, Sanđžak komad Italije točnije Trst jer se tamo išlo u šverc riflama. Pa da i oni zarade malo od šverca. Kaže gazda jednom prilikom da su moje najbolje koje postoje i da su stare 501 godinu."Dobro je gazda!"- jać nastavit sa pranjem suđa, a ti idi sa gostom ćakulat. I tako dok sam ja prao suđe i glancao čaše, kod nas su tijekom mjeseci i godina dolazili raznorazni pjevači Halid, Guns n Roses, Mladen Grdović, Serverina, Jelena Rozga, Lidija Bačić i neka grupa Sex Pistols isto ali bez basiste jer se oženio i ostavio bend. Kasnije kada sam porastao sam saznao da je svoju hanumu ukiselio jer mu se nije dopao ruž. Taj basist Sida je bio nadrogerisan. Za to je to i napravio. Ne volim drogu. Ondak su dolazili Viktor Orban, Donald Trump, onda je dolazio čovjek raketa Donaldov najveći neprijatelj jer stalno prijeti Americi sa raketlama sa borbenim glavama. Onda je dolazila Gabriela Merkel, pa Berlusconi koji nije nikada bio sam. Vazda je sa njim bilo cura plavih i crnih i crvenih. Ali ne ovakih crvenih ko što je danas crvenih i vjeruju u savez komunista. Gazda je nosio crvenu maramu pa je dobio traumu. Nije volio crvene i UDBA-u. To su brate Berlusconijeve bile žene za oko za ruku i za pojas okačit. Tolko dobro. Pošto sam bio konobar prišao sam Berlusconijevim curama i rekao: "Felatio, felatio!" Cure su ozbiljno svatile posao i dale na mene. Šta je dalje bilo, mogu napisati u svojim memoarima. Berlusconi je bio šarmer, i volio je darivati manje od sebe. Valjda po parama. Ja sam para imo kolko je gazda davao. I bilo mi je dosta. I ondak ko je još ono dolazio? Ček da se sjetim? Znam da od Srba nije niko dolazio jer su se jako nešto naljutili jer ih je gazda tamanio ko muve kućne u ratu. Mog su gazdu zvali prijetalji Herojem, al on je bio običan mali čovjek. I volio je bliskoistočni smisao za humor. I ja sam isto volio posebno kad je Berlusconi doveo par sirijskih cura. Brisao sam ja čaše i sjećao se kako su me izfelatirale. U mene je sve moralo biti u redu. Šank, police, gosti nisu smjeli donositi oružje, drogu, bijelo roblje. Crno su smjeli ali na vlastitu odgovornost. Prijetila je revolucija nakon Donalda Trumpa u Ameriki pa je htio postati kandidat da bi smirio stanje. Donald je bio velik čovjek. Al sam ja gazdu volio više, jer sam sa njim stalno išao u akciju. Vremeplovom smo se vraćali u prošlost i ispravljali greške ako smo ih neđe napravili. Ae! Imali smo više posla sa bogatima nego sa siromašnima. Gazda je to razumio, i nije dao da mi se išta dogodi. A pošto su kod nas dolazili razni narodni pjevači i sastavi kao što sam već rekao Guns n Roses, Sex Pistols, Damned, Real Kids, MC5, i drugi koje ovim putem stavljam na popis onih koje sam umalo zaboravio. Jest vala. Perem ja čaše i brišem kad nešto puče. Ja se okrenu, a ono čovjek iz Prozora (Bill Gates) osta rumena lica. Aha! Gazda mu zveknuo šamar jer je upetljan u trovanje čovječanstva sa nekim virusom Covic 19. Ša je bilo jarane!? -upitam ja kad je počeo čovjek prozor počeo nešto govoriti. Jel ti znaš đe si došo? Ovo je...ponovi za mnom i tu me gledaj. OVO JE!...sad reci krćma. KRĆMA...kod Satana...JES I LIKE SATAN...ne pitam te to majmune već ponovi...KOD SATANA...Panonskog...PANONIA. E tako...sad si naučio važnu lekciju da se ne zajebava i ne fali sa zločinom na javnom mjestu. Jesi skonto? Du ju anderstud? Imaš vraga u Americi pa nek te on odgaja kad nisu ćaća i mater. Bil Gates počme plakat i klecajući ode vanka. Pazi na kanal!-sam još uspio viknuti za njim. Nisam uspio u namjeri, jer je upo u njega a u taj kanal su komšije bacale govna iz cisterni u koje su upumpavale govna i smeće. "Znači gazda on se ne če izvaditi iz njega dok ne okaje grijehe svoje? Tako je mali! "Gazda možemo li mi iz Bosne uvesti nargile. Ja sam vidio u prolazu kada smo bili u Palestini da su ljudi pušili nargile i pili čaj. Mogli bi to uvesti kao posebnu ponudu zagoste." Šta će im nargila?" "Jel imaju ašiša? Imaju...Pa neka puše brate mili kolko hoće". Ionako ispadne sa kamiona svaki mjesec drveni sanduk od 30kg ašiša. "Jest vala gazda, znaš poso al ga zna i vozač kamiona. Štas mu ono reko? Budem li te vidio da mladeži prodaješ drogu, ostaćeš bez noge idući put kad budeš sjeo u krćmu". "A jes vala jesi ga ustrašio..." Takva je poslovna politika bila u gazde. Gazda je volio čist račun i žene. Svak onaj koji je mislio da nije volio taj se zajebo. Ako se nije ženio, to ne znači da nije volio žene. Pa ni Isus se nije ženio, tako kaže glasnogovornik iz Vatikana. Da ne kažem nešto teže, pustit ću grupu neku da pjeva, bolje nego da kažem neku parabolu, pa ću još i veći glupost napraviti. "Ta ti je pametna!"-Zapiši za sutra. Lepog Maria zovni treba se pripremiti za novi rat. Golub pismonoša mi je javio da počinje. Su kim, tj. protiv koga? Ja gazda ne bi više u sanitet...pun mi fes zavoja i tableta. Gazda me pogleda, priđe i odigne fes sa moje glave. Od kad ovo nosiš?- prosuše se tablete, ispadoše dva prva zavoja, pincete i škare za zavoj. "Od 1991 nosim!-rekoh. Ne moraš više prvi zavoj nosat, od sada i od ovog trenutka si razdužen ko i ja, nas rat ne interesira jer se rat vodi na Zamlji, a do tamo ne možemo niti svemirskim brodom, al zato imamo besplatanu internetsku televiziju, i gledamo šta se događa onima koji su a jesu. A ovo je njihov san, ono što sanjaju. Gazda, sad znam! Mogli bi smo se nazvat: Dobar, loš, jao! Može...reče gazda i zapali cigaretu iz duvankese.