A oni su pronašli nas kao ovce u toru, zarobljene, zbunjene, bolesne…

Htio sam biti profesor, psihologije, ili filozofije. Nisam stigao, jer je došao rat. Znam i svoje prijatelje koji su htjeli postati rock zvijezde, književnici, mehaničari, motoristi, tko zna što još.

I kada se okreneš iza sebe, i zbrojiš dva i dva…imamo pakao. Pljuju nas, jer znaju da se ne ističemo, a trebali bi.

Pljuju nas jer šutimo, a trebali bi vrištati.

Pljuju nas, jer smo pokorni, a trebali bi strgati Markov trg.

Kao da sam na izmaku snaga…onda me uplaši i krenem naprijed unazad nema više ništa iza…zato sam takav kakav jesam jer sam tražio dobrotu u ljudima, i na kraju je našao bijes u sebi, a oni su pronašli nas kao ovce u toru, zarobljene, zbunjene, bolesne, i uklanjaju nas jednog po jednog, a to drugi debelo iskorištavaju.