Što je to:Blef Royal?

Danas mladež izlazi u disco barove gdje se isključivo sluša srpska cajka i četnici koje redom vlasnik kafića pozna na prvih par tonova iz pjesme. Vadilo se oružje, pucalo u potiljak. To se zove Blef Royal.