Ako ste Kristovi, svi će vas se odreći, vaši prijatelji, rodbina, suradnici.

Ako ste Kristovi, svi će vas se odreći, vaši prijatelji, rodbina, suradnici. Ali ako je Isus vaš prijatelj, nebitno tko vam je neprijatelj. Isus nam je rekao da će nas cijeli svijet odbaciti i mrziti zbog istine i Duha koji je u nama. Ako želimo ustrajati do kraja i radikalno naviještati evanđelje, moramo platiti cijenu.

„Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi mrziti zbog imena mojega. I mnogi će se tada sablazniti, i jedni će druge izdavati, i mrziti jedni druge. I ustat će mnogi lažni proroci, i zavesti mnoge. I zato što će se bezakonje umnožiti, ohladnjet će ljubav mnogih. Ali tko ustraje do svršetka, taj će se spasiti.“ /Matej 24,9-13

Isus je donio mač koji najoštrije razdvaja istinu od laži, prave kršćane od lažnih, vjernike od nevjernika.

„Svakog dakle koji prizna mene pred ljudima, priznat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A tko god zaniječe mene pred ljudima, zanijekat ću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne pomišljajte da sam došao donijeti mir na zemlju: nisam došao donijeti mir, nego mač.“ /Matej 10,32-34

Bolje imati Boga za prijatelja, nego tisuću lažnih prijatelja u ovom životu, a da je Bog protiv vas za čitavu vječnost. Ne podilazite nikome u lažima, krivovjerjima i grijehu. Budite hrabri i smjeli u borbi za vjeru koja nam je predana jednom zauvijek.

Citat iz izvora: Biblija i znanost