Navijači Dinama i Hajduka: Vrijeme je za ujedinjenje!

Proteklo je dvadeset godina do novih demokratskih gibanja i legalizacije višestranačja početkom 1990., u sklopu demokratskoga obrata u zemljama komunističkoga bloka. Prvi slobodni višestranački izbori održani u travnju i svibnju 1990. u Hrvatskoj su s povijesne pozornice istisnuli totalitarni komunistički sustav. Hrvatska demokratska zajednica kao pobjednička stranka konstituirala je 30. svibnja 1990. višestranački državni Sabor koji je Franju Tuđmana izabrao za predsjednika Republike Hrvatske. Nova, demokratski izabrana vlast našla se odmah na udaru velikosrpskih hegemonista koji pozivaju lokalno srpsko pučanstvo na pobunu. Jugoslavenska narodna armija staje tada otvoreno na velikosrpske pozicije i tajno otima oružje i opremu hrvatske teritorijalne obrane.

Razoružana se Hrvatska početkom ljeta 1990. našla na udaru naoružanih srpskih terorističkih skupina koje blokiraju hrvatske prometnice, pljačkaju i maltretiraju putnike, čime počinje otvorena pobuna protiv hrvatske države nazvana «balvan-revolucijom». Na Uskrs 1991. u akciji protjerivanja terorista iz Nacionalnog parka Plitvice, život je položio redarstvenik Josip Jović, prva žrtva Domovinskoga rata.

Vrijeme je za ujedinjenje, svih Hrvata, navijača, i za uklanjanje komunističkog i udbaškog, kosovskog kadra, kao i svih stranih agencija koje su kod nas i koje nam ne žele dobro. Masonerija, nikome nije donijela dobroga pa ne će niti nama, kao što nije vijekovima donijela nikome dobroga. Novac postaje briga svakodnevna, siromaštva je sve više,  a sa druge strane bogati su sve bogatiji, i nije ih briga. Masonerija je najbolja mješavina meke pornografije, hard cora, rata, tlačenja, psihološkog terora, debakla na svim mjestima pogotovo branitelja i dragovoljaca, jer im je u cilju umisliti nekakav sustav koji nije human niti ljudski postrojen, a na koncu dolazi do toga da se dio ljudi odvaja, a meki nestaju sa svijeta, kao odpad bez novca svrhe, i drugih karakternih osobina.