Ratna bolnica Stari Mikanovci

Vinkovačka bolnica našla se, ratne ’91.godine, na svega nekoliko stotina metara od prve linije obrane grada te je danonoćno granatirana sa srpskih položaja. Nadležni donose odluku o evakuaciji većeg dijela bolnice u Stare Mikanovce, naselje zapadno od grada, van dosega neprijateljskog topništva. U prostoru tamošnje osnovne škole organizirana je „Ratna bolnica“ ,najveći bolnički stacionar u Domovinskom ratu. Trideset godina poslije o ovim traumatičnim događajima govore sudionici: ratni ministar zdravstva, dr. Andrija Hebrang, doktori, medicinski djelatnici, Mikanovčani te video zapisi iz arhiva HRT-a, privatni snimci i fotografije.
Naročito dramatičan bio je dolazak konvoja s ranjenicima iz Vukovarske bolnice…
Scenarist filma je Hrvoje Đuka Bičanić, redatelj i montažer Darko Bušnja, a produkciju potpisuje Umjetnička organizacija „Asser Savus“.
Film je realiziran sredstvima Ministartva hrvatskih branitelja i Općine Stari Mikanovci.