Novo!

Deklaracija o Domovinskom ratu

11780355_141729936160061_1266995282_o

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Ističući da su pobjedom u Domovinskom ratu (1991.–1995.) hrvatski narod i građani potvrdili svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuva­nje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne suverene i demokratske države,

smatrajući da su teme­ljne vrijednosti Domovinskog rata jed­no­značno prihvaćene od cijeloga hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske,

polazeći od potrebe da Republika Hrvatska upravo na zna­čaju i teme­ljnim vrijednostima Domovinskog rata osigura svoj miran i nesmetan sveukupni demokratski razvitak,

potvrđujući da je na Republiku Hrvatsku oružanu agresiju izvršila Srbija, Crna Gora i JNA s oružanom pobunom dijela srp­skog pučanstva u Republici Hrvatskoj,

izražavajući vo­lju Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, da nakon što je Republika Hrvatska postala samostalna i suverena država nije spremna stupati ni u kakve jugoslavenske ili balkanske državne saveze,

radi zaustav­lja­nja radikalne politizacije Domovinskog rata i zabri­njavajuće­g polarizira­nja hrvatskoga društva, što može imati dalekosežne pos­ljedice, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora donosi:

DEKLARACIJU  O DOMOVINSKOM RATU

1. Stvara­njem Republike Hrvatske, kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama, ostvarene su sto­ljene tež­nje hrvatskoga naroda i građana Republike Hrvatske za svojom državom na teme­lju zajedništva hrvatskog naroda u Domovini i svijetu s plebiscitarno izraženom vo­ljom u Ustavu iz 1990. godine da teme­ljne vrednote ustavno-pravnog poretka budu sloboda, pravda, vladavina prava, mirotvorstvo s nacionalnom ravnopravnošću i poštova­nje prava čovjeka.

2. Republika Hrvatska vodila je pravedan i le­gitiman, obrambeni i oslobodite­ljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica.

3. Uspješna obrana u Domovinskom ratu s konačnim oslo­bo­dilačkim vojnoredarstvenim operacijama »B­ljesak« i »Oluja« te kasnijom mirnom reinte­gracijom hrvatskog Podunav­lja, stvorila je sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske kao zem­lje koja prihvaća demokratske standarde suvremenoga zapadnog svijeta i otvara brojne mogućnosti približava­nja tom svijetu u političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu.

4. Teme­ljna vrijednost Domovinskog rata jest uspostava i obrana državnog suvereniteta i teritorijalnog inte­griteta Republike Hrvatske, čime su stvorene pretpostavke za djelova­nje pravne države i vladavine prava te zakonito funkcionira­nje državnih tijela kao najbo­lji način za da­lj­nju afirmaciju dostojanstva Domovinskog rata.

5. U skladu s teme­ljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti, Republika Hrvatska će u okviru materijalnih mogućnosti osigurati svim hrvatskim branite­ljima, obite­ljima poginulih i stradalnicima Domovinskog rata, koji su najzaslužniji za ­njezino stvara­nje, punu zaštitu, dostojanstvo i skrb.

6. Radi dostojanstva Domovinskog rata hrvatsko pravosuđe je dužno procesuirati sve moguće slučajeve pojedinačnih ratnih zločina, teških povreda humanitarnog prava i svih drugih zločina poči­njenih u agresiji na Republiku Hrvatsku i u oružanoj pobuni te tijekom Domovinskog rata, strogo primje­njujući načela individualne odgovornosti i kriv­nje.

7. Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora poziva sve građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezuje sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da na navedenim načelima štite teme­ljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti.

Na taj način čuvamo moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske i tako štitimo čast, ugled i dostojanstvo svih branite­lja i građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine.

Klasa: 021-16/00-04/06
Zagreb, 13. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/274008.html

 

U kratkim crtama, Hrvatskih Branitelji su stali u obranu slobode, demokracije i ljudskih prava, obranivši se od agresora. Hrvatski Branitelji su branitelji svih vrednota i morala koje slobodni narodi ovoga svijeta, sa posebnim naglaskom na zapadne zemlje ne samo zagovaraju, već koji su prihvatili i artikulirali u aktima o ljudskim pavima, što u Ujedinjenim Narodima to i u svojim ustavima.

Hrvatski Branitelji nikakvo ni pod razno, kao ni Domovinski (obrambeni) Rat se ne mogu stavljati u istu kategoriju sa onima koji su u prošlosti se borili protiv jedne nepravde, samo da bi na kraju provodili još veću nepravdu. Hrvatski Branitelji su branili pravdu i pravednost, uspješno su obranili ideje i vrednote koje su danas temelji svih slobodnih (zapadnih) zemalja ovoga svijeta.

Zato, među ostalom, jedna od največi zadaća je da osiguramo to da temelji Lijepe Naše budu sve te vrednote i morali koje Domovinski Rat zastupa, tako isto da se ne dozvoli koje kakvim parazitima da svoju nepravdu iz prošlosti nameću kao nekakav temelj, jer ti njihovi temelji su doveli do krvoprolića i nepravde od koje se nismo još oporavili a pitanje koliko ćemo još godina morati ulagati u sanaciju štete.

Buduće knjige povijesti moraju istinu pisati o Domovinskom Ratu, istinu o tome kako su se Hrvatice i Hrvati branili, kako su u tom ratu stali na stranu pravde i pravednosti, na stranu ljudskih prava, na stranu slobode, jednakosti čovječanstva, na stranu demokracije. A isto tako mora biti kristalno jasno da oni koji su napadali su agesori, da su upravo ti zastupali kontru svega navedenoga.

Temelji države moraju biti zdravi i čvrsti i ne postoji ni jedan zdraviji i čvršći temelj od Domovinskog (obrambenog) Rata.

Nemamo pravo zaboraviti to, nemamo pravo dopustiti ovim koje kakvim hoštoplerima i parazitima iz propalog totalitarnog sustava da nam unište i ocrne najponosniju pobjedu u ratovima gdje se jasno svelo na borbu “dobra protiv zla”. Jer ovaj put je kristalno jasno “dobro” pobjedilo protiv “zla” i tu nema nikakve nijanse ili dvojbe. A da sada dopustimo da se “zlo” uvuće na mala vrata, kao što je ušlo sredinom prošlog stoljeća na velika vrata, to bi bio grijeh koji buduće generacije neće nikada moći nama oprostiti.

 

Jakob Matovinović/Domoljub

Prenio:Nikad prodan Domovini odan!

Stric Ivan!

Oglasi
error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: