Novo!

HRVATSKI NARODNI ODPOR!

 

Ured Glavnog Tajnika, general Drinjanin,

6.lV.1954.

Dragi brate!

Evo pišem Vama trojici u Toronto, /bojniku Jeleneku, Danijel i Vlado/, (Šimunac, mo.) Nosiću, Sudbury, za Kanadu. Trebam od Vas jedan savjet. Prije svega, za sada, o ovome vani nikome ništa ne govoriti, dok stvar ne stigne. Dakle, ja ću svakome javiti, ako je potrebno i kome je potrebno, a Vi nikome ništa.

Za svaki slučaj, radi se o jednom ZNAKU, kojega ćemo po svoj prilici na ZNAK VJERNOSTI. Odpor je to izdao prigodom 25 godišnjice Ustaškog Pokreta i oružane borbe za NDH. Već sam dobio oglasni primjerak i upravo je to nešto krasnoga. Ukusno, jedna imitacija srebra, a izvjesni dielovi od srebra. Ima veličinu 22/24 i 8 mm debljine. Pravljeno je tako, da će se moći nositi u svečanim zgodama u gradjanskom zapućku, a na uniformi će se nositi kao nekada USTAŠKI ČASTNI ZNAK, povri odlikovanja. Ima u sredini grb sa mačem, okolo troplet, gore “U” u sredini tropleta, dolje TROLIST, na dvije strane godine 1929-1954. tj. 25 godina borbe. Oni koji su vidjeli oduševljeni su. Prave su ukrasne škatulje, sa zlatnim nadpisom i ukrasima, da bi u svakom pogledu bilo na visini i za budućnost. Praviti će se povelje, itd. Zavisi još po neki detalj o tome, kako ćemo odlučiti i kako Poglavnik misli. Nu dok stignu značke-odlikovanja, stići će i drugo.

Trebam od Vas žurni savjet. Kome sve da se da? Ja sam mislio ovako, da imati konkretni prijedlog, a Vi stavite svoje primjedbe. Da se osnuje za svaku zemlju jedno povjerenstvo, na čelu sa najstarijim, tako tamo sa bojnikom Jelenekom. Mjesni zapovjednici stave prijedlog, da se častnim ljudima, koji su zaista zaslužili da nose taj častni znak-odlikovanje, dade znak, a onda se naprave male priredbe, intimne, i da se tom prigodom podieli, skupa sa poveljom. Povelje bi Vama poslali i Vi bi onda tamo imena popunili. Mislio sam, da bi za Kanadu, za svu Kanadu, tako za Toronto, Sudbury, Winsdor, Wawa, Port Arthur, Port Alberni- trebalo 200 komada. U Torontu bi trebali postaviti glavni centar za Kanadu, tamo poslati sve primjerke, osim recimo organiziranih, kao Sudbury, gdje se zna koliko treba, pa da se ne dogodi, da se pošalje previše na jedno mjesto, a na drugi da ne stigne. Pomalo bi se iz centra ustanovilo kakav je tko, itd. SAMO MATERIJALNI KRITERIJ NE SMIJE PREVLADATI DA NETKO DADNE TISUĆU DOLARA. Mora biti častan i naš čovjek.

Nažalost treba govoriti i o materijalnoj strani. Moja je žena dala 300 dol. u fabriku i jedno povjerenstvo je ispitalo fabričke cijene u najboljoj tvornici u Madridu, a fabrikant je prijatelj i solidan. Cijene će zavisiti o broju primjeraka. Tako ako bi naručili tih 200, koliko sam ja za Kanadu predvidio / za sada/ samo za najbolje, tada bi svaki morao doprinieti, kako vidim 2 dol. i 20 centi, a ako se hoće manje, tada će koštati 2.50. Ako pak Kanada treba 300, kao i drugi, tada će cijena biti manja, recimo 2 dol. ili manje. Baza je 2 dol. 2-15 ili 2.20 prema zadnjoj kalkulaciji. Ako će pak sa drugih strana tražiti više i ostane novca, tada će se poslati zapovjednicima oko 50 kom. za rezervu, za one, koji su još posakrivani, za one koji će još doći, za one u Europi, kod kuće, i one koji će to još zaslužiti. Nitko ni jednog centa neće zaraditi, nego će komisijski sve biti zaključeno i glavni povjerenici će dobiti obračun povjerenstva i fabrike. Plaćeno je 300 dol. Tada će fabrika izraditi 500 kom., jer ima garanciju, ali će nam dati samo koliko platimo. Logično je da se žele osigurati, jer šta će vraga raditi sa tim značkama, ako ih ne predignemo.

E sada.

Ja ću značke odpremiti onim redom, kako ovih pet šest grupa u svietu budu stavili sredstva na raspolaganje. Mi smo uložili 300 dol. ali više ne možemo. Prema tome, tko prije pošalje, taj će prije dobiti, ostali pak čekati, jer će fabrika raditi koliko naručimo.

U koliko Vi tamo možete naći dva tri čovjeka, koji ovu svotu, ili dio iste, mogu staviti na raspolaganje, ili ako Društvo zaključi, da za sve svoje članove želi, tada pošaljite u čeku tu svotu, isto na ime Campos, (Za podsjetiti je da se je general koristio imenom Roberto Campos i tako bio poznat među svojim poznavateljima, mo. Otporaš.) kao i uvijek i odmah pišite, što i kako mislite i želite. Škatulja (kutija sa značkom, mo.) i povelje će biti, kao i sve upute, a Vi javite šta mislite o raspodjeli. Poslie, kada se značke budu dielile, i ja vjerujem, da nijedan naš čovjek neće žaliti tu svotu, onda će se naplatiti Društvo, ili uža grupa, koja raspolaže novcem. (Tada su –  više ili manje – ljudi radili za 10 dollara dnevno, što bi značilo da bi ta značka danas mogla koštati od 300 dollara, pa i više. Mo.) U Australiji će jedan čovjek pruzeti svu materijalnu brigu i sam će staviti svotu na raspolaganje. (Možda je taj čovjek bio Srećko Rover, jer je on bio poslodavac i uski generalov suradnik, mo.) Meni je podpuno svejedno, pa neka svaka grupa prema svojim željama i potrebama zaključi. Dogovorite stvar i javite.

U Kanadi za sada nikom drugom ništa ne javljam. U koliko se pak sami odlučite na svu Kanadu, ja ću Vam dati upute, adrese itd. a obavjestit ću sve ljude posebnim okružnim pismom, ali – tek, kada značke budu stigle u Kanadu. Razmislite o adresama, eventualno da pošaljemo na više sigurnih adresa, da neide na jednu. Možda je i bolje, za svaki slučaj.

Prilažem Okružno pismo. (Ovdje se radi o Okružnom Pismu od 3 travnja 1954. koje se nalazi u knjigi PISMA VJEKOSLAVA MAKSA LUBURIĆA na strani 41. Mo. )

“DRINA” /travanjska/ posvećena “HRVATSKOM NEZNANOM JUNAKU”, koji se vitežki borio i padao za tekovine DESETOGA TRAVNJA. Tako ćemo najbolje taj dan proslaviti. DRINA ima 112 stranica i krasan Džaferov članak.

Uz naš vojnički pozdrav, ZPIDS.

(Nadodano rukom i pisano olovkom, mo.)

Dragi Dane!

Nadam se da si primio moje pismo. Nastoj sa bojnikom i Vladom, da ovo što prije uredite – imat ćete jedno hrvatsko pdlikovanje i uspomenu za čitav život. Čim dobijem prve primjerke poslat ću Vam avionski. Grli Tebe i Tvoje odani ti gen. Drinjanin.

ps. Piši o tamošnjim stvarima.

Izvor: Prepisao Mile Boban, Otporaš

Oglasi

2 Comments on HRVATSKI NARODNI ODPOR!

  1. Ovaj vrlo lijepi ZNAK/ZNAČKU Ustaškog Pokreta ću kopirati, dati umjetniku izraditi lijepu sliku i ukrasiti moju kući i svaku sobu u njoj.
    U mojem životu još nisam vidio nešto ljepše od ovog ZNAKA/ZNAČKE.

  2. Proglašenje Nezavisne Države Hrvatske
    2 years ago

    Ilija Stanić – ubojica generala Luburića

Comments are closed.

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: